„Země česká“, aneb „Český hokejový tým“, ale ne Česko?

17. 4. 2015 / Miloš Dokulil

Výraz „země česká“ máme ve státní hymně. Dvojslovný. Když si přeložíme, co se nedávno objevilo taky na dresech našich hokejistů anglicky, tak je to dokonce trojslovné označení v souvislosti s národní a státní příslušností. Když jsme se vzájemně územně i svrchovaností oddělovali či odtrhávali Češi se Slováky k 1. lednu 1993, takže končila ČSFR, rozmanitě se mudrovalo o tom, zda bude také nějaký jednoslovný termín pro název nově vznikajícího českého státu.

Samozřejmě též s ohledem na případné cizojazyčné překlady. Už z doby Rakousko-Uherska byl v oběhu třeba výraz „Čechie“, tehdy především k označení sportovně se vyžívajícího českého klubu. Ten se jaksi některým činitelům nelíbil. I když jsme měli a máme obdobně mj. třeba hned „Francii“. A „Česko“ také nebylo vysoko v kursu, i když jsme měli a máme hned třeba „Slovensko“ (nebo „Německo“ či „Rakousko“, abychom nechodili daleko). Takže dodnes říkáme se suverenitou (či nonšalantností?) „v Čechách“, i když se to týká třeba Opavy nebo Hodonína. A aby se to příhodně potom řešilo na již shora zmíněných dresech těch hokejistů, tak se anglicky objevovalo po dlouhou řadu let velkými písmeny („majuskulemi“) vyvedené „CZECH“… což – jak známo – s názvem státu nemělo nikdy nic společného, i když to mohlo označovat osobu jako Čecha (z té české země, že?).

Ovšem ani to poslední řešení Českého svazu ledního hokeje není zrovna šalamounské. A nejde pouze o hokej či další sporty. (Ani nejde jen o ty dresy, které sportovci suverénně vyslovují „drezy“.) Jednoslovný výraz je praktický. A je-li možné ho uplatnit, měl by se uplatňovat. Ale pak korektně. Nejde-li pouze o území té zřejmě onačejší západní „větší poloviny“ ČR, ale zástupně o celou republiku, potom ovšem nikoli „v Čechách“. Pak by se mělo říkat a psát vždy, když ne „v České republice“, pak „v Česku“. A zcela obecně, protože jde o vžitý nešvar, hned v rámci školní docházky bychom si to měli náležitě vštěpovat (a vštípit adekvátně do paměti).

A je tu ten druhý, praktický zřetel. Pár písmen by to (zároveň docela levně) vyřešilo (místo městnání stěží čitelných slov do dvou řádků): „CZECHIA“. Co tomu brání? Ať už věcně, jazykově, logicky, či esteticky? Raději třeba „THE CZECH HOCKEY TEAM“ (apod.)? A nejde tu jen přímo o sportovce. Co celého čtvrt století dělali a dělají naši politikové kolem té vývěsní tabule k (sportovní aj.) reprezentaci státu (a nejen na těch dresech!), že si toho zatím „jaksi“ nevšimli?

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 17.4. 2015