Netanyahu promění Izrael v další selhávající stát na Blízkém východě

19. 3. 2015

Premiér Benjamin Netanjahu zvítězil. Muž, o němž vyprávějí jeho nejbližší kolegové hrůzostrašné historky, zvítězil. Muž, kterého nejvíce nenávidí americká vláda, zvítězil. Muž, jímž jsou znechuceni i pravicoví voliči, zvítězil. Muž, který vždycky v krizi provokuje, rozděluje a straší občany, zvítězil, píše izraelský deník Haaretz.

Udělal to svým tradičním způsobem - využil paniky pravicových voličů, kteří se báli předat moc levici. Obětoval při tom vztahy Izraele se Spojenými státy.

Udělal to během týdne, kdy byl interviewován všude, po mnoha letech mlčení a odmítání poskytovat interviewy. Po celá ta léta se stylizovat do císaře, který nemusí hovořit se svými poddanými, leda prostřednictvím předem připravených bonmotů, které si sám vymyslel.

Udělal to tím, že proměnil své voliče ve stádu, které bylo možné manipulovat strachem a marketingovými triky.

Izrael se řítí k protidemokratické dvojnárodní budoucnosti překypující nenávistí a rasismem. Vláda centristických stran by mohla zakrýt tento odporný vývoj, ale nedokázala by změnit jeho cestu.

Izrael se propadne do mezinárodní, akademické a hospodářské izolace. Jeho intelektuální a hospodářské elity odejdou. Mladí lidí budou hledat život v naději. Jen ti, kteří dávají přednost svatým kamenům země před samotným životem, a chudí, kteří si odjet nemohou dovolit, zůstanou. Sionistický sen bude zaprodán stoprocentně mesiášství a násilí.

Izrael už nebude liberální demokracií, ale dalším selhávajícím státem na Blízkém východě. Toto je temná a zoufalá vize - avšak tyto volby, v nichž zvítězila osoba, jíž je většina lidí zhnusena, byly vskutku strašlivé.

Izraelský lid nechce mír - uprostřed všeho ponoukání k válce se bojí. Nechtějí žít v liberální a demokratické západní zemi. Chtějí žít v Judejském království, jehož osud je znám. Toto přání se jim nesmí splnit.

Kompletní článek v angličtině ZDE

Vytisknout

Související články

Obsah vydání | Čtvrtek 19.3. 2015