V Praze se sešli právníci účastnící se na projektu s cílem zcivilizovat exekutorskou praxi v ČR

18. 12. 2012

Koncem minulého týdne se v Praze sešlo s šéfredaktorem Britských listů Janem Čulíkem sedm právníků, kteří se chtějí podílet na projektu, který by srovnal právní ustanovení, regulující exekutorskou praxi. Dohodli jsme se, že v první etapě budou zpracovány do nebe volající, nespravedlivé případy exekucí, na nichž bude možno zdokumentovat, kde selhávají česká právní ustanovení a kde se nedodržují. V těchto případech pak bude nutno iniciovat žaloby, nejprve u českých soudů, s tím, aby se nakonec došlo k mezinárodním soudním institucím.

Vyhlásili jsme finanční sbírku na tento projekt. Prosíme, své příspěvky posílejte na normální konto Britských listů na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Označte, prosíme, zásilku variabilním symbolem 1111.

Usuzujeme, že hlavním účelem finančních prostředků bude zřejmě nutnost platit zahraniční právníky v poslední etapě tohoto projektu, totiž žalobě k Evropskému soudu na Českou republiku za případné porušování evropských zákonů ve věci exekutorské "kultury" v ČR. Půjde zřejmě o dlouhodobější projekt. O jeho pokroku budeme průběžně informovat.

Jan Čulík

šéfredaktor

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 18.12. 2012