TÝRÁNÍ ROMANA SMETANY VE VĚZENÍ

Zemegulu budětě rypákom ryť ako červená myš!

18. 12. 2012 / Milan Daniel

< Jan Doležal, velitel fyzického zásahu proti Romanu Smetanovi ve vězení Rapotice, který si jej "vždy obhájí". (Zdroj: Vězeňská služba ČR)

Ve výroční den úmrtí Václava Havla jsem dostal dopis od Romana Smetany, datovaný v Rapoticích dne 15. 12. 2012. Česká média v těchto dnech nemají na práci nic jiného, než opět nekriticky adorovat Havla jako "nejvyšší morální autoritu". Možná by je postavilo na zem, kdyby Havel mohl napsat drama o životě ve státě, kde se o svobodě a demokracii, o niž svého času usiloval, sprostě lže a kde je nepoddajný vězeň režimu ponižován úplně stejně, jako tomu bylo za režimu minulého.

Napsal Roman Smetana:

Václav Žák: Havlovské otázky

18. 12. 2012

Václav Havel byl mimořádně úspěšným disidentem i vůdcem revoluce. Nebyl však právě úspěšným prezidentem. Z věcí, na kterých mu záleželo, prosadil máloco. Jeho odlišnost od profesionálních politiků mu však vynesla světovou proslulost. Podle konvence se mrtví nemají kritizovat. Ovšem zemře-li velká osobnost, jejíž činy utvářely dějiny, reflexe jejího působení je na místě. Václav Havel takovou osobností nepochybně byl.

Celý článek ZDE Vyšlo v dvojměsíčníku Listy 1/2012.

K tomu: Jak Václav Havel vyšachoval Alexandra Dubčeka z kandidatury na prvního porevolučního československého prezidenta ZDE

Jak dostat Pekárka ze Sněmovny

18. 12. 2012 / Milan Daniel

Šlamastyka s bývalým místostarostou Kolína, bývalým členem ODS a současným poslancem, který se i přes pravomocné odsouzení za korupční jednání odmítá vzdát mandátu, znamená nejen pro občanské "demokraty", ale i pro další podobně vypečené demokraty nepříjemný problém.

Josef Babor: Své mámě doporučím, ať odstoupí

18. 12. 2012 / Josef Babor

Předně podotýkám, že tento článek bude silně zaujatý, neboť jsem synem paní Baborové. Přesto o své mámě budu psát jako o radní, abych si udržel alespoň minimální odstup.

Před několika dny jsem ve víru událostí na Václavském náměstí pronesl větu, že politiku by měli dělat lidé, kteří svou profesní kariérou již prokázali, že pro republiku udělali kus poctivé práce a tím pádem mají právo o ní rozhodovat.

Je tak snadné si projít životopisy těch, kteří o ní přes 20 let rozhodují. Zjistíte, že jsou to často lidé odkojení socialismem, ve kterém žijí do těchto dnů a ve kterém chtějí žít dál.

Podívejte se na životopis člověka, jenž je symbolem privatizace. Po jeho přečtení zjistíte, že pan Klaus celý svůj život žil z veřejných peněz, tedy z peněz, které podle něj byly nežádoucím způsobem přerozděleny.

A můžete pokračovat Petrem Nečasem a jít dál a dál.

Přitom tito lidé vám budou bez váhání tvrdit, že každý se musí postarat sám o sebe. O ně samotné se ale staral a stará stát, který chtějí za každou cenu demontovat.

A až v politice skončí, založí si firmu na poradenský a právní servis, nebo jako pan Topolánek se přesunou do dozorčích rad zprivatizovaných podniků. Dokonale vymyšlené. V tomto světle se ukazuje, že peníze asi opravdu byly vymyšleny jen pro chudé. Odbočil jsem.

Nic proti Tobě, zdárný synu

18. 12. 2012 / Luděk Prokop

Nechtěl jsem již psát o radní Baborové. Naopak, hodlal jsem si dát od jakéhokoli psaní příspěvků oddechovou pauzu. Pravděpodobně bych záměr s pauzou dodržel vzdor tendenčnímu dnešnímu zpravodajství ČT. Při zmínce o pěti tisících podpisů na podporu paní radní, chatrně předstírající zdání objektivity, chybí další zmínka o další petici, týkající se protestů proti porušování zákona a Ústavy na jihočeských školách.

Nedivím se příliš hejtmanovu odmítnutí vystupovat znovu po jeho předchozích, tendenčně zestručněných vystoupení, opepřených doplňujícími komentáři. Nehledě ke skutečnosti, že do diskuze mohl být přizván i kdokoli z organizátorů výše zmíněné jedné, nebo druhé petice.

Klausjugend

18. 12. 2012 / Jan Burian

Totalitní režimy vždy využívaly zfanatizovanou mládež k pronásledování svých odpůrců. Oddíly Hitlerjugend systematicky šikanovaly bezbranné židy na ulici. Někteří bolševičtí mládežníci pronásledovali "kulaky" a volali po popravách "nepřátel socialismu".

Nyní mladí antikomunisté štvou demokraticky zvolenou jihočeskou radní pro školství, Vítězslavu Baborovou, zvolenou za KSČM.

Je možné přijmout, že si mladí lidé nechají od propagandy a vůdců nabulíkovat, kdo je nepřítel, a s kým je nutné se bratřit na věčné časy.

Nepřijatelná je však zbabělost, když za podpory médií a řady pravicových politiků, uštvou na pokraj psychického kolapsu starší ženu (podle hejtmana Jiřího Zimoly je nyní paní Baborová na neschopence).

Copak si studenti opravdu myslí, že by začala znárodňovat a posílat lidi do Gulagu? Nebo si jen užívají pocit vlastní důležitosti a moci?

Vážení a oslavovaní jihočeští studenti

18. 12. 2012 / Jana Maříková

....tedy vy, kteří jste se rozhodli držet hladovku proti komunistickému nebezpečí. Nepochybuji -- prozatím -- o vašich dobrých úmyslech. Bylo vám řečeno a jistě jste si ověřili, že komunisté páchali zločiny. Je to pravda, i když mnozí tak také činili s těmi nejlepšími úmysly. Kariéristé přišli až později. Vy také po nějakém čase zjistíte, že vás někdo použil pro své vlastní zviditelnění. Co ve vás bohužel zůstane, bude nenávist a frustrace, dva důležité a nebezpečné faktory sociální deprivace.

Svoboda vypadá jinak

18. 12. 2012 / Marek Řezanka

U většiny ze současných kandidátů na funkci prezidenta republiky je více méně možné udělat si představu, kdo to jsou a jaká očekávání ve spojení s jejich případnou volbou lze mít.

Nejméně čitelný byl pro mě osobně Vladimír Franz. Kandidát, který zjevně vzbuzuje nadšení u mladé generace i u části inteligence bez ohledu na věk. Má punc nestranického uchazeče, který má "rozumné názory", není svázán "politickou špínou", a i když nemá žádné politické zkušenosti, mohl by být "dobrým politikem".

Nejedná se ale jenom u uměle vytvořenou bublinu? Jaké hodnoty chce pan Franz hájit? Jak si představuje obranu demokracie? Byl by to prezident sjednocující, nebo společnost rozdělující? Jakou "změnu" vlastně slibuje?

Proti sprostotě v médiích je možné stěžovat si u RRTV

18. 12. 2012 / Štěpán Kotrba

Existuje zákon, který společnost chrání před takovýmto jednáním vysílatelů (rádií i televizí). § 31 a 32 zákona 231/2001 Sb., který ukládá povinnosti vysílatelům. A na porušení tohoto zákona si lze stěžovat u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která je oprávněna udělit vysílateli pokutu až v řádech milionů.

§ 32 odst.1 písm. e) nezařazovat do vysílání pořady, které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých zejména tím, že obsahují pornografii obsahují hrubé samoúčelné násilí,

§ 32 odst.1 písm. i) nezařazovat do programů pořady, které mohou utvrzovat stereotypní předsudky týkající se etnických, náboženských nebo rasových menšin,

§ 32 odst.1 písm. j) nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin druhého dne.

Karlovy Vary zakázaly švýcarské malířce malovat ve svých ulicích

18. 12. 2012 / Doris Windlin

Jsem švýcarská malířka Doris Windlin a žiji už 18 let s manželem v České republice v obci Poděvousy na Domažlicku. Maluji většinou venku před motivem, jako to bývalo vždycky samozřejmostí.

Obracím se na Vás s prosbou o pomoc!

Maluji především městské motivy. Po Miláně, New Yorku, Moskvě a Berlíně, kde jsem nikdy žádné problémy neměla, jsem si vybrala právě Karlovy Vary, známé svými lázněmi a filmovými festivaly.

Kulturní město, jak jsem se domnívala.

Hned první rok 2011 jsem měla potíže s Městskou policií. Zakázali mně malovat!

V Praze se sešli právníci účastnící se na projektu s cílem zcivilizovat exekutorskou praxi v ČR

18. 12. 2012

Koncem minulého týdne se v Praze sešlo s šéfredaktorem Britských listů Janem Čulíkem sedm právníků, kteří se chtějí podílet na projektu, který by srovnal právní ustanovení, regulující exekutorskou praxi. Dohodli jsme se, že v první etapě budou zpracovány do nebe volající, nespravedlivé případy exekucí, na nichž bude možno zdokumentovat, kde selhávají česká právní ustanovení a kde se nedodržují. V těchto případech pak bude nutno iniciovat žaloby, nejprve u českých soudů, s tím, aby se nakonec došlo k mezinárodním soudním institucím.

Vyhlásili jsme finanční sbírku na tento projekt. Prosíme, své příspěvky posílejte na normální konto Britských listů na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Označte, prosíme, zásilku variabilním symbolem 1111.

Usuzujeme, že hlavním účelem finančních prostředků bude zřejmě nutnost platit zahraniční právníky v poslední etapě tohoto projektu, totiž žalobě k Evropskému soudu na Českou republiku za případné porušování evropských zákonů ve věci exekutorské "kultury" v ČR. Půjde zřejmě o dlouhodobější projekt. O jeho pokroku budeme průběžně informovat.

Jan Čulík

šéfredaktor

Pozor na banky!

17. 12. 2012

Je to přesně měsíc a jeden den, kdy jsem šla na pobočku mBanky, abych zrušila svůj osobní účet, píše Markéta Růžičková. Kvůli rozsáhlé informační kampani Britských listů jsem byla obeznámena s tím, jak snadno může každý z nás být zotročen tzv. neviditelnou rukou trhu, a právě proto mi dnes v diáři svítila zvýrazněná poznámka - !!!zkontrolovat starý účet!!!

Musím říct, že to, co jsem dnes zjistila, mě vůbec nepřekvapilo.

Proč se stává Česká republika obětí parazitického chování firem?

18. 12. 2012

Čech má půjčku 2,5krát dražší než Němec. Ročně téměř o 9 tisíc

Spotřebitelské úvěry jsou v Česku drahé. (...) "Marže na spotřebitelských úvěrech v České republice, v Polsku a na Slovensku dosahují 15 procent. Zatímco průměr v eurozóně je pouhých sedm procent, tedy více než dvakrát nižší. V České republice 70 procent trhu ovládají tři největší poskytovatelé spotřebitelských úvěrů a úrokové sazby tu patří k nejvyšším ze zemí Evropské unie" říká Petr Řehák, člen představenstva a obchodní ředitel Equa bank.

Zdroj: ZDE

Vytáhni kabel

18. 12. 2012 / Anthony Tun

Schopnost člověka utvořit vlastní názor na základě skutečného, nikoliv virtuálního prožitku je dle mého názoru pro rozvoj osobnosti klíčová.

Takto odpověděl IT profesionál na můj dotaz, zda a jakým způsobem lze efektivně kontrolovat, co děti dělají na internetu.

Rád bych reagoval na článek pana Šteffla "Rozbíječi strojů II". Nejsem pro rušení internetu a vyhazování počítačů a televizí z okna, byť myšlenka je to lákavá. Nejsem ani zpátečník, který, nostalgicky lpí na starých dobrých časech bez elektřiny a volá po návratu ke kořenům. Technologie má jistě své místo ve světě, čehož dokladem je tato naše malá internetová polemika.

ČT uměle vytváří dojem že se svět zajímá o výročí smrti Václava Havla

18. 12. 2012 / Jan Čulík

Není tomu tak. Zahraniční média zaznamenávají téměř výhradně výročí úmrtí Kim Jong Ila. ZDE

Výročí úmrtí Václava Havla zaznamenávají v angličtině téměř výlučně jen pražská média a Rádio Svobodná Evropa. ZDE.

Je to varováním, jak marginalizovaná je mezinárodně Česká republika. Česká televize vytváří zcela falešný dojem, že české záležitosti, včetně Václava Havla, jsou mezinárodně známy a milovány. Vůbec tomu tak není, bohužel.

Pět nejvýznamnějších událostí roku 2012

18. 12. 2012

Všichni souhlasí, že ekonomická a politická moc se přesunuje směrem na východ, píše v deníku Financial Times Gideon Rachman. Přesto však je pozoruhodné, jak globální politice stále dominují Evropa a Blízký východ, Vyplývá to z toho, co komentátor považuje za pět nejdůležitějších událostí roku 2012.

Během roku 2012 se zdálo, že "stará Evropa" drží osud světové ekonomiky ve svých nepevných rukou. Trvalým tématem byla obava, že se z eurokrize stane katastrofa. V létě byli někteří vedoucí politikové a finančníci téměř ve stavu paniky. Muž, který krizi podstatnou mírou neutralizoval, je Mario Draghi, šéf Evropské ústřední banky. Pokud se eurokrize znovu rozběhne, Draghiho příslib, že udělá "všechno", aby zachránil euro, spolu s jeho pozdějším příslibem, že bude nakupovat "neomezenou měrou" obligace, se mohou ještě stále ukázat jako liché. Ale v dané chvíli je Draghiho intervence jednou z pěti nejdůležitějších událostí uplynulého roku.

DEBATNÍ KLUB:

Jiří Kozák s Vítem Klepárníkem

18. 12. 2012Ředitel CEVRO Liberálně-konzervativní akademie Jiří Kozák s Vítem Klepárníkem, ředitelem Think tanku CESTA - Centra pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii debatují o přesazích think tanků do reálné politiky či státní zprávy a o jejich smyslu - význam. Zda je cílem think tanků vytváření účelové síťové struktury osobností a jestli by měly být think tanky politicky orientované nebo apolitické - sloužící všem bez rozdílu.

Předchozí debaty:

Ivo Vašíček a Aleš Šatánek debatují o bankovní a hospodářské krizi ZDE

Jiří Payne a Petr Drulák debatují o mezinárodních vztazích ZDE

Stanislav Štech a Ondřej Šteffl debatují o školství ZDE

Karel Randák a Petr Gazdík debatují o korupci ve státní správě ZDE

Jiří Svoboda a Kamil Fila debatují o českém filmu a o televizi ZDE

Vojtěch Razima - Martin Kubů: Jaké jsou výhody a nevýhody biopaliv? ZDE

Debata Jan Paul - Boris Cvek: O umění ZDE

Debata Ludvík Hovorka - Ondřej Dostál: Zdravotnictví jako oběť chtivosti pojišťoven ZDE

Jakub Kříž - Milan Valach debatují o církevních restitucích ZDE

Debata Petr Havlík - Miroslav Tejkl: Co je příčinou hospodářské krize? Chamtivost?ZDE

Květa Lauterbachová a Vít Jedlička debatují o vztahu ekonomiky a politiky ZDE

Pavel Kohout a Jiří Šteg debatují o budoucnosti demokracie ZDE

Daniel Veselý a Roman Joch diskutují o Izraeli, Palestincích a o Blízkém VýchoděZDE

Diskuse Roman Joch - Jan Čulík ZDE

Diskuse Eric Best - Jan Čulík ZDE

Proč by se měly České aerolinie přejmenovat

17. 12. 2012

Každý rok utíkáme s manželkou s předvánočního shonu a zmatku a jedeme na některý z adventních víkendů někam do ciziny. Na vánoční trhy, do galerií, za nasvícenými uličkami, na sklenku punče. Letos jsme se vypravili na sever Evropy. Využil jsem mil nastřádaných za služební cesty, objednal bonusové letenky, zařídili jsme hlídání dětí a vyrazili jsme, píše Martin Vejražka.

Létám několikrát ročně s nejrůznějšími společnostmi. Tentokrát jsme se vypravili s Českými aeroliniemi, neboť do jejich bonusového programu jsem už pár let přihlášený. Dříve jsem s ČSA létal rád, považoval jsem tuto společnost za kvalitní. Tentokrát nám připravily jedno zklamání za druhým.

Je Německo vzorem pro EU?

18. 12. 2012 / Karel Dolejší

Jedním z největších Marxových omylů byla představa, že Anglie jeho doby je jakýmsi univerzálním prototypem kapitalistického státu. Proto také vnímal všechny "feudální přežitky" v kontinentální Evropě s takovým rozhořčením a odsuzoval je jako absurdní. V jeho mysli byla přece Anglie "předskokanem" univerzálních tendencí, které se musí dříve nebo později uskutečnit i v ostatních zemích. Dnes už je ovšem zřejmé, že vývoj šel úplně jinudy.

PESTROST V SEGMENTU STANIC MLUVENÉHO SLOVA PODLE SPOLEČNOSTI LAGARDERE

Frekvence 1: Zdroj sprostoty

17. 12. 2012 / Anthony Tun

Jaký je rozdíl mezi citronem a sekretářkou?

Citron nejdříve přeříznete a pak lížete..

Pro některé jistě výborný vtip (pro ty, kdo mají rádi ponižování žen, pozn. red.) , pokud ale právě jedete v 7:45 do školy a vedle vás sedí vaše desetiletá dcera a vzadu osmiletý syn, máte co vysvětlovat.

Na Frekvenci 1 je tento druh sprostého a pro velmi ženy ponižujícího humoru asi běžný, nevím, dnes jsme naladili poprvé a naposledy. Později ve škole mi mladší kolegové potvrdili, že tento hospodský druh zábavy je na některých českých rádiích každodenním jevem.

Pokleslá forma implikuje pokleslý obsah

18. 12. 2012

Reaguji na článek Frekvence 1: Zdroj sprostoty.... Už před několika lety jsem se obrátil na představitele (asi tehdy i majitele) rádia Evropa 2, (mimo toto zastřešuje skupina několik dalších, mj. Frekvenci 1, Rádio Bonton...) prezidenta mediální skupiny Lagardére Active ČR a - světe nediv se, "rytíře umění a literatury Franouzské republiky" pana Fleishmanna píše Václav Senjuk.

Bylo to na Žofíně, na Konferenci HN k médiím, a to s poznámkou, že úroveň češtiny u jeho moderátorů je hluboko pod jakoukoli kritiku, o jejich míře soudnosti ani nemluvě.

Napadl mě tehdy, že požadavek na jazykovou čistotu je pokrytectví, že svoboda národa spočívá i ve svobodě užívat jazyka, jak si text a lid vyžaduje.

Bylo toho víc, namítal jsem i to, že primitivní jazyk znamená i primitivnější myšlení obce posluchačské a podobně, naneštěstí na jeho odpověď už mi nebylo umožněno odpovědět.

Tak až teď a v kostce - myslím, že ve Francii by za takové prznění jazyka byl navržen na zbavení občanství, ale v ČR je tato jazyková zločinnost tolerována, ba vítána, zřejmě. Článek, na který reaguji, jen dokládá, že pokleslá forma přímo implikuje pokleslý obsah - a to nejen v rádiu a ani ne jenom v médiích.

Sup, který si (ne)přál být špionem

18. 12. 2012 / Jiří Kalát

Svatá země 50. týdne roku 2012: Mišál zřejmě odchází do politického důchodu, Abbás hrozí opuštěním nenásilné politiky vůči Izraeli, Fatah má nové logo bez židovského státu, Sup "špionoval" pro sionisty, v Gaze se prodává parfém s raketovou "vůní vítězství" M75 a mnoho dalšího z izraelsko-palestinského dění.

Princip oddělení mocí, spravedlnost a monetarismus

17. 12. 2012 / Jiří Beránek

Volná reakce na článek Pavla Nováka "Finanční ústava a soumrak demokracie. Princip brzd a rovnovah: kladivo na pracující nebo na feudály?

Podle Pavla Nováka "prvním velkým institucionálním omezením vlivu občanů na správu věcí veřejných bylo tolik vychvalované rozdělení mocí, nastavení brzd a protivah. Samotné rozdělení mocí na zákonodárnou, výkonnou a soudní ještě není samo o sobě protidemokratické. Forma a geneze těchto institucí však především co se týče moci soudní obvykle nedemokratické jsou..."

Mám za to, že princip brzd a rovnovah nebyl primárně konstruován s cílem ovládat pracující, ale tím se buržoazie spíše vymezovala vůči ještě doznívající vládě feudálních autorit. To je jasně vidět v dějinách USA, kde se vlastně tento ústavní princip (teoreticky formulovaný Montesquiem a dalšími) snad poprvé aplikoval v praxi. Proti pracujícím v té době nebylo nutné tímto způsobem postupovat, protože ti neměli relevantní ekonomickou a tím méně politickou moc. Jinak řečeno, aby byli drženi zkrátka na svých právech, k tomu nebylo zapotřebí principu brzd a rovnovah, ale k tomu stačil omezený rozsah výkonu volebního práva - aktivního i pasivního (majetkový census pro bohaté, nevolili ženy), ale i zúžené pojetí občanství (neměli černoši, indiáni apod.)

Ti, kdo ovládali americké kolonie, se bouřili proti anglické koruně (která byla však již téměř sto let monarchií konstituční), zejména z toho důvodu, že se jim nechtělo odvádět Anglii daně (a nic z toho nemít), tak vyvolali "revoluci za nezávislost". Podle některých amerických historiků by však většina kolonistů -- pokud by o věci mohli hlasovat -- s odtržením od Anglie nesouhlasila. Podobně se předtím buržoazie v Anglii vymezovala vůči moci církve, jak lze např. vyčíst z Dopisu o toleranci Johna Locka z r. 1689. Čili jde o oddělení světské a církevní moci s tím, že uplatňovaná tolerance má čtyři výjimky: neplatí (v dnešním jazyce řečeno) pro extremisty, sektáře, katolíky (ti jsou navíc svázáni se zahraniční mocností) a pro ateisty. (Čili potřebujeme domácí církev jako oporu systému, která se však nebude plést do občanských záležitostí a stát naopak nebude zasahovat do záležitostí církevních.)

Předvánoční scéna na jedné české poště

17. 12. 2012

Zákaznice: "Pani, máte nějaké vánoční známky? Potřebuju je nalepit na tyhle vánoční pohledy. Nemáte? Jen Klause? No proboha, přece nebudu na vánoční pohledy lepit prezidenta!"

The Onion: "Jako dodatek k americké Ústavě bylo právě přidáno právo žít v absolutní, šokované hrůze"

15. 12. 2012

Po včerejším hrůzném hromadném masakru, který si vyžádal životy 27 lidí, včetně 20 dětí, ratifikovaly Spojené státy nový ústavní dodatek, který zaručuje americkým občanům právo žít svůj život v trvalém stavu zoufalé hrůzy, píše americký satirický časopis The Onion. "Ustanovení osmadvacátého dodatku k Ústavě bude plně ochraňovat právo všech jednotlivců trávit všechny okamžiky svého života při vědomí v absolutní hrůze, že je střelbou usmrtí šílený neznámý ozbrojený poloautomatickou bojovou zbraní," zdůraznil mluvčí Sněmovny John Boehner (R-OH). Vysvětlil, že nové opatření také umožňuje Američanům stávat se obětí útoků paniky, kdykoliv se jejich blízcí vydají do práce, do školy, do nákupního střediska nebo kamkoliv na veřejnost. "Nový dodatek také zakazuje vládě, aby kdy porušila občanovo nezcizitelné právo ležet v noci vzhůru a představovat si, jak jsou plačící děti odváděny ze školy a děsit se, kde se to stane příště." Nový ústavní dodatek byl schválen poté, co byla předložena řada dalších četných navrhovaných změn amerického práva, včetně vysoce kontroverzního návrhu zákona, který by chránil právo Američanů ignorovat široce rozšířený, vražedný problém, až do doby, kdy bude už dávno příliš pozdě."

Zdroj v angličtině ZDE

Scio nevytváří sociální bariéru, naopak se ji snaží aktivně zmírňovat

17. 12. 2012 / Bohumil Kartous

V prvé řadě: rád bych se vyhnul zbytečnému a sáhodlouhému obviňování z toho, kdo se v diskusi o přijímacím řízení dopouští argumentačních faulů. Stačí si vedle sebe položit, co bylo napsáno. Tedy jen ve zkratce: pisatel, který se představuje jako Matěj Petřina, tvrdí, že se nestavím k diskusi čelem. To je pozoruhodný úsudek, vzhledem k tomu, že neznám na českém internetu otevřenější platformu než jsou Britské listy. Diskutovat zde znamená v pravém slova smyslu "čelit", nicméně názory se mohou lišit.

Rozbíječi strojů II

17. 12. 2012 / Ondřej Šteffl

"Vnímám dnes proto internet jako nejvážnější hrozbu v procesu vzdělávání, jako neduh horší než Dobešové, drogy či jiné závislosti. Internet je totiž legální, ne-volitelný, zdarma a všude dostupný," napsal Anthony Tun v polemickém článku. Lépe bych situaci vystihnout neuměl.

Autor je ředitel společnosti Scio

Egyptská opozice tvrdí, že referendum o ústavě bylo zmanipulované, islamisté argumentují, že vyhráli

17. 12. 2012

Egyptské Muslimské bratrstvo tvrdí, že zvítězilo v prvním kole ostře kontroverzního referenda o ústavě, opoziční síly si stěžují na falšování volebních výsledků ve velkém měřítku.

Z neoficiálních výsledků prvního kola referenda o egyptské ústavě, které se konalo v sobotu, uvádějí, že ústavu schválilo 56 procent volič, 43 procent ji odmítlo. Účast v referendu však byla nízká, 33 procent, a v Káhiře byla egyptská ústava jasně odmítnuta. Referendům se konalo tuto sobotu v 10 volebních okrscích. V dalších 17 okrscích se bude konat příští sobotu. V nich jsou vyhlídky na přijetí ústavy vyšší.

Co se (ne)blíží

17. 12. 2012 / Marek Řezanka

Blíží se Vánoce. Co pro nás znamenají a jaké myšlenky nás pár dnů před Štědrým večerem napadají? Mě například napadá, že pro mnoho lidí o žádný štědrý večer nepůjde a že řada lidí tyto svátky rozhodně nebude prožívat ve znamení klidu a míru. Zatímco se média rozplývají nad plnými nákupními košíky, vánoční pohodičkou a veselením, jsou mezi námi lidé, kteří nevědí, jak zítra vyjdou s penězi, o dárkách si mohou nechat tak leda zdát a bezstarostné žvatlání o vánoční pohodě je dohání k nepříčetnosti. Jenom proto, že se tito lidé se svými problémy nedostanou do médií, neexistují?

Krasojezdkyně na tygru

17. 12. 2012 / Lubomír Brožek

Motto: Jak chutná moc?
Odpovím vám lakonicky -
jako vždycky:
Moc.

Úvahy na téma, proč se Karolína Peake tak nekompromisně přesunula z pozice vicepremiérky pro boj s korupcí na post ministryně zodpovědné sice rovněž za bojové akce, ale především za bezpečnost státu, se různí. Svůj názor jsem si dovolil vyjádřit výše uvedeným čtyřverším. Je-li před novou ministryní nějaké další zcela konkrétní poslání v tomto citlivém resortu, zajisté ukáže čas. Premiér Nečas již ukázal -- a sice to, že s takovým jmenováním nemá zásadní problém, neb ten by si teprve způsobil, kdyby paní vicepremiérku nejmenoval a pohněval tak nikým nevolenou leč utilitárně pevně zakotvenou koaliční ministranu LIDEM.

Arcibiskup canterburský kritizoval, že společnost pohrdá staršími lidmi a zachází s nimi hrubě

15. 12. 2012

Staří lidé nejsou břemenem pro společnost a záporný postoj vůči nim vytváří ve společnosti atmosféru, kdy je pak se starými lidmi hrubě zacházeno, varoval anglikánský arcibiskup canterburský Rowan Williams ve svém posledním projevu v britské Horní sněmovně před odchodem z funkce. Williams poukázal na to že až čtvrtina starší populace je vystavována hrubému zacházení v nějaké formě a apeloval na vládu, aby jmenovala celostátního komisaře pro starší lidi.

Williams dodal: "Tolerujeme velmi výstřední názor na tzv. ideální život, je to jen život mezi řekněme 18 a 40 lety." Veřejnost si nebezpečně zvyká na řeči, podle nichž jsou starší lidé břemenem pro státní i soukromé finanční zdroje, navzdory tomu, že polovina lidí starších 60 let v Británii vykonává dobrovolné práce v hodnotě více než 50 miliard liber.

Kde jsou všechna občanská hnutí?

17. 12. 2012

Máme advent a slušelo by se v klidné atmosféře s pokorou očekávat svátky vánoční a myslet na všechny bližní a těm, kteří to potřebují, pomoci i skutkem. V přátelském prostředí, které i BL vytvářejí ,se problémy s určitou dávkou dobré vůle řeší daleko snadněji, píše Václav Marek.

"Diktátor" demaskuje Arabské jaro a jeho (americké) patrony

17. 12. 2012 / Tomáš Koloc

Právě jsem zhlédl film Diktátor a jsem unesený. Sasha Baron Cohen, parodující Arabské jaro, hurónským způsobem opět doslova rozkopává veškerou politickou korektnost (například Wadiyi na začátku geograficky explicitně umisťuje do Eritreje -- podobně jako dříve Borata umístil do Kazachstánu) a způsobem, který je o třídu drsnější než například Simpsonovi, napaluje samotné Spojené státy. Kdyby to udělal někdo, kdo je americký rodák, byl bych ještě nadšenější, ale je to tradice: tento Diktátor je dle mnoha rysů (dvojníci, závěrečný projev) do jisté míry pendant k Diktátorovi z roku 1940, který natočil jiný Angličan vychovaný v židovské komunitě, Charlie Chaplin.

Hospodářská restrikce -- na čí úkor?

17. 12. 2012 / Immanuel Wallerstein

Hospodářská restrikce je všude na denním pořádku. Jistě, existují prozatím zdánlivé výjimky, v několika zemích -- Číně, Brazílii, státech Zálivu, možná v několika dalších. Jsou to ale výjimky z požadavku, který dnes prostupuje celý světosystém. Zčásti je tento požadavek absolutně falešný. Zčásti odráží skutečný ekonomický problém. O co jde?

Nikoli o radní Baborové, ale o demokracii a o nás samotných to celé je

15. 12. 2012 / Luděk Prokop

Před řadou lidí vyvstávají otázky, co a kdo asi tak stojí za nátlakem v Jihočeském kraji. Za prapodivným nátlakem, za kterým stojí snahy o deformování výsledků voleb. Tyto snahy v prvním kroku znamenají úsilí o odstoupení řádně zvolené radní. Za tímto vytrvale stupňovaným úsilím, počínajícím demonstracemi studentů, pokračujícím nápady ohledně bivakování před bydlištěm paní radní a proklamačním vyhlášením hladovky a končícím doposud ještě neznámo čím, stojí jeden, jediný argument. Protože je členkou KSČM. Dodejme, členkou strany, která se umístila v příslušných volbách na druhém místě.

Dovolím si v tomto článku použít, (dle mého mínění smysluplný), komentář nejmenovaného čtenáře Parlamentních listů:

Politika jako medicína: Dokážeme se zbavit stádovitého myšlení?

15. 12. 2012 / Boris Cvek

Je těžké být optimistou a věřit ve smysluplné směřování země, které vládne Nečasova vláda, jež navíc není jenom nějakou odcizenou vrstvou společnosti, která kdyby byla odstavena od moci, všechno by bylo zase fajn. Nečasova vláda a její chování mají mnohem hlubší kořeny v naší společnosti, než si možná myslíme. Ostatně naše společnost generuje stále tytéž politiky i vlády, chtělo by se říci.

Stejně tak je obtížné dát nějaký jednoznačný smysl slovu "optimista". Může být člověk optimistou ve světě, kde umírají lidé na devastující nemoci a není jim pomoci? Nebo je optimismus výrazem snahy jim pomoci i přes všechny překážky?

Česká republika: Běsi odpoutáni, rozum na dovolené

15. 12. 2012 / Karel Dolejší

Vítězslava Baborová, učitelka a členka KSČM, která se po krajských volbách stala jihočeskou radní pro školství a kulturu, dostává anonymní výhrůžky, skupina protestujících plánovala tábořit před jejím domem, a údajně prý nakonec obdržela policejní ochranku. Karlovarský radní pro totéž Václav Sloup, v tomto případě bývalý politruk pohraničníků, který dodnes veřejně hájí střílení do zad lidí opuštějících reálsocialistický ráj, čelí kritice i ze strany koaliční ČSSD a už proběhl jeden pokus o jeho odvolání. Pro jedny jsou protesty "proti komunistům" ve veřejných funkcích všeobecně svatou povinností, pro druhé jde pokaždé o případy hysterického antikomunismu. Co však mají oba zdánlivě protichůdné přístupy společného je paušalizace a naprostá absence rozlišování rozdílných okolností.

Taberyho novinařina

14. 12. 2012 / Daniel Řezníček

Erik Tabery se nedávno nechal slyšet, že Vladimír Franz by neměl být prezidentem.

I když ponecháme konkrétní sympatie nebo antipatie vůči Franzovi stranou, zaslechl jsem obavy, že inkriminovaný článek je další z důkazů o tom, že prezidenta nakonec zvolí místo občanů média. Čtenáři Respektu prý přijmou osvícený názor pana šéfredaktora za svůj a budou podle toho volit. Záležitost "svobody" první přímé prezidentské volby se v souvislosti s tímto článkem staví opět do popředí. Je to jistě velké téma a mělo by se o něm mluvit.

Informace od zdroje

Schwarzenberg má z Franze strach

15. 12. 2012

To, na co upozorňuje Daniel Řezníček, není spekulace, ale fakt. Protože Schwarzenbergův tým ví, že Franz je pro mladší voliče přitažlivější než senilní a Kalouskem zkompromitovaný kníže, a přitom často, vzhledem k ideologickému milieu, berou ze stejného elektorátu, nechal knížecí tým vyrobit trika, na nichž je Schwarzenberg vyobrazen jako punker, píše velmi dobře informovaný zdroj, který musíme zachovat v anonymitě. Je to naprostá zhovadilost a symbolický oxymorón, je-li člověk, který doposud čerpal politické body pouze a jedině za svou příslušnost k aristokracii (vzpomeňme na billboardy, na nichž byl kníže vyobrazen jako "mocnář" na známce), vyobrazen jako kulturně či politicky alternující renegát.

Taberyho pitomé vývody o tom, proč by právě Franz neměl být prezidentem, jsou zcela evidentně motivovány tímtéž. Samozřejmě mu nejde o to, zda má či nemá být prezidentem, protože ve všelidové volbě Franz nemá - vzhledem k vysoce rozšířenému maloměšťáctví těch, kdo skutečně přijdou volit - šanci. Jde pouze o strach, že Schwarzenbergovi ubere důležité hlasy. Respekt tedy prokazatelně píše na politickou objednávku.

Neviditelní mrtví v Gaze a izraelská taktika provokace k ospravedlnění masivních vojenských útoků

17. 12. 2012 / Jana Ridvanová

Listopadové události v Gaze Česká televize opět bezezbytku zahalila do roucha izraelského propagandistického projektu hasbara. Anšel Pfeffer, novinář renomovaného izraelského deníku Harec, hasbaru (hebrejský termín pro "veřejnou diplomacii", v praxi však spíše pro informační operaci, pozn. red.) označil za nové židovské náboženství. Zároveň ale říká, že demagogie izraelské propagandy boj na univerzitách, sociálních sítích a blozích po celém světě jasně prohrává. Česká republika k této většině samostatně uvažující světové veřejnosti zatím bohužel nepatří. Její velká část si pohled na blizkovýchodní konflikt stále nechává utvářet vysíláním České televize.

Die Welt: Václav Klaus, jeho vicekancléř a služebník ďáblův

14. 12. 2012

Německý list Die Welt přinesl delší článek o knize Klausova vicekancléře Petra Hájka, v níž označuje Václava Havla za "služebníka ďáblova" a Evropskou unii za "vězení národů". Češi, kteří ještě nekoupili vánoční dárek, si mohou oddechnout. Hájkovu knihu jim totiž doporučuje Václav Klaus. Ten Hájkovu knihu označil za pozoruhodné dílo, které by se mělo stát "povinnou četbou". Německý reportér dodává, že Hájek i Klaus ve funkci končí v novém roce, takže bude mít Petr Hájek dost času, aby psal další "povinnou literaturu".

Zdroj v němčině ZDE

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za září 2012

4. 10. 2012

V září 2012 přispělo finančně na Britské listy 180 osob bankovním příkazem celkovou částkou 32 886.45 Kč, dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilu v červnu 2012 částkou 2044.98 Kč. Příjem z reklamy byl v září 2012 29 915 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 30. 9. 2012 částku 117 501.95 Kč. Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno nově zaslat i z mobilního telefonu nebo na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.