Proti sprostotě v médiích je možné stěžovat si u RRTV

18. 12. 2012 / Štěpán Kotrba

Existuje zákon, který společnost chrání před takovýmto jednáním vysílatelů (rádií i televizí). § 31 a 32 zákona 231/2001 Sb., který ukládá povinnosti vysílatelům. A na porušení tohoto zákona si lze stěžovat u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která je oprávněna udělit vysílateli pokutu až v řádech milionů.

§ 32 odst.1 písm. e) nezařazovat do vysílání pořady, které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých zejména tím, že obsahují pornografii obsahují hrubé samoúčelné násilí,

§ 32 odst.1 písm. i) nezařazovat do programů pořady, které mohou utvrzovat stereotypní předsudky týkající se etnických, náboženských nebo rasových menšin,

§ 32 odst.1 písm. j) nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin druhého dne.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 18.12. 2012