Výzva vládě k činnosti

Vláda neplní Program koncepce romské integrace

10. 9. 2011

Situace ve Šluknovském výběžku je alarmující. Vyhrocené vztahy mezi Romy a majoritou vedou ke ztrátě sociálního smíru a nutí odpovědné orgány k přijímání rychlých, represivních opatření. Uvědomujeme si, že zaručení pocitu bezpečí pro všechny je v této chvíli prvořadým úkolem veřejné správy. Nesmíme ale zapomínat, že podstata problému tkví v dlouhodobém neuplatňování systémových řešení odstraňujících příčiny sociálního vyloučení. Pokud vláda ČR nebude tyto problémy řešit systémově, vyskytne se podobná situace jako na Šluknovsku i na jiných místech ČR.

Vládní politika v této oblasti je dána "Koncepcí romské integrace na období 2010--2013"(1) Ta určuje, jaké kroky má veřejná správa v této oblasti přijmout. Současná vláda tento dokument nenaplňuje.

My níže podepsaní proto vyzýváme Vládu ČR, aby především: důsledně a koordinovaně naplňovala svoji politiku v oblasti romské integrace, zejména Koncepci romské integrace na období 2010--2013

a dále:

  • se urychleně vrátila k naplňování Národního akčního plánu inkluzivního vzdělávání a výrazně omezila možnosti umisťovat děti do speciálních a praktických škol;
  • systémově řešila postavení Agentury pro sociální začleňování, jejíž mandát končí v roce 2012;
  • obnovila "Kampaň proti rasismu a intoleranci", jejímž prostřednictvím působila na veřejnost v oblasti prevence rasismu;
  • jasně formulovala krátkodobé cíle a urychleně vypracovala konkrétní návrhy řešení situace ve Šluknovském výběžku, které kromě rychlých represivních opatření budou obsahovat především preventivní kroky.

Iniciátor: Nadace Michaela Kocába

Signatáři:

Organizace:


Amnesty International ČR
Český Helsinský výbor
Open Society Fund -- Praha
Vzájemné Soužití, o. s.

Jednotlivci:


Lejla Abbasová
Ivan Gabal
Karel Holomek
Michael Kocáb
Selma Muhič
David Salač
Anna Šabatová
Andrea Šenkyříková
Ivan Štampach
František Valeš
Kumar Vishwanathan
Czeslaw Walek

K výzvě se můžete připojit zasláním mailu na elektronickou adresu: nadace@kocab.com

Výzva bude předána ve středu 14. září 2011 na Úřadu vlády ČR.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 9.9. 2011