"Vědecký bulvár" na Novinkách

9. 9. 2011 / Boris Cvek

Na Novinkách.cz se zase po čase objevil článek o nadějné léčbě rakoviny. Nyní má jít o zázračnou vakcínu kubánské produkce, která prý udělá z rakoviny plic chronické onemocnění bez fatálních následků. Překvapilo mne, že jsem o tak ohromném úspěchu zatím nikde jinde nečetl, a tak jsem začal hledat vědecké články, kde jsou o tomto způsobu léčby relevantní informace. Celé nadšení se evidentně opírá o článek, zveřejněný v roce 2008 ve vysoce prestižním časopise Journal of Clinical Oncology (Vinageras et al. "Phase II Randomized Controlled Trial of an Epidermal Growth Factor Vaccine in Advanced Non--Small-Cell Lung Cancer").

Z názvu je zřejmé, že jde teprve o II. fázi klinických testů, tedy o předběžné závěry (léčiva standardně musejí procházet ještě III. fází klinických testů, která zahrnuje na každý test asi stovky až tisíce pacientů, než mohou být považována za prokazatelně efektivní). V tomto testu bylo zahrnuto 80 pacientů. A výsledek? Vakcína neúčinkuje proti rakovině plic v pacientech starších 60 let. Její účinek v ostatních pacientech vedl k tomu, že medián přežití se z 5,33 měsíců zvětšil na 11,57 měsíců. Tedy většina pacientů s rakovinou plic, u nichž vakcína účinkovala, nepřežila déle než jeden rok léčby. Tento příklad velmi dobře ilustruje situaci ve vyvíjení nových léků proti rakovině, jak jsem ji popsal již dříve.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 9.9. 2011