Jak dopadne jednání v OSN o suverenitě Palestiny?

29. 8. 2011 / Josef Liška

Tento týden se opět sešla Rada bezpečnosti OSN, aby její zástupci diskutovali o žádosti vrcholných představitelů palestinského lidu. V situaci, kdy na Blízkém východě opět dochází k eskalaci násilí a vzrůstá napětí, vznikl nový reálný návrh na palestinskou nezávislost. Tento mírový návrh Palestinců získává podporu na celém světě. Jejich země by měla být 194. státem ve Společenství národů.

Minulý měsíc Palestinci představili svůj návrh v Radě bezpečnosti. Jejich iniciativu podpořilo již více než 120 zemí na Středním východě, v Africe, Asii a Latinské Americe, ale izraelské pravicové vlády a USA se jí vehementně brání. Vysílají jasný signál svým evropským spojencům a tvrdí, že podpora legitimní palestinské snahy bude příčinou dalších napětí v bilaterálních vztazích. Klíčové evropské vlády nejsou stále rozhodnuty, zda vznik samostatného státu Palestina podpoří.

Právě teď by mohla být ta nejlepší příležitost prolomit patovou situaci a zabránit tak další spirále násilí vytvořením rovných podmínek mezi oběma stranami pro jednání. Svět má možnost přijmout návrh, který by mohl zvrátit po desetiletí probíhající vývoj neúspěšných izraelsko-palestinských mírových rozhovorů. S touto iniciativou přichází představitelé Palestiny, s podporou Ligy arabských států. Palestinský prezident Mahmúd Abbás ještě před zahájením Valného shromáždění OSN, které začíná dne 20. září, osobně předloží žádost generálnímu tajemníkovi OSN Ban Ki-moon.

Zatímco většina palestinských a izraelských občanů přeje řešení konfliktu vytvořením dvou suverénních států, izraelská extremistická vláda i nadále schvaluje budování osad na okupovaném palestinském území a podněcuje k nenávisti a krveprolití. Izrael se postupně zmocnil zhruba 40% palestinské půdy, zatím co na zbývajícím území uplatňuje politiku útlaku, apartheidu a okupace.

Je nepochybné, že vedoucí úlohu pro diplomatické a nenásilné řešení by měla v této etapě převzít Evropa. Občanské stanovisko hlavních evropských států je významné a mohlo by zásadně ovlivnit politická rozhodnutí představitelů těchto zemí při hlasování v OSN a nahradit tak preference americké vlády.

K masivní celosvětové kampani, která byla zveřejněna na titulních stranách hlavních světových zpravodajských médií a k výzvě pro podporu mírových iniciativ, ZDE, se postupně připojilo již více než 850 000 lidí a stále přibývají další a další podpisy pod petici tohoto znění (česky ZDE a anglicky ZDE "Vedoucím představitelům všech členských států OSN, žádáme vás, abyste schválili legitimní žádost o uznání státu Palestina a potvrzení práv palestinského lidu. Je na čase zvrátit vývoj po desetiletích neúspěšných mírových rozhovorů, ukončit okupaci a uskutečnit posun směrem k míru na základě dvou států."

V České republice působí Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě. Na jejich stránkách jsou uvedeny aktuální akce a kampaně, které zejména svým osvětovým zaměřením pomáhají překonávat mnoho dosud existujících dezinformací o izraelsko-palestinském konfliktu.

Související informace v angličině:

CNN: Plány izraelského osídlování vytvářejí hněv v USA, Palestinská samospráva

The Guardian: Palestinci předložili nabídku vytvoření státu Valnému shromáždění OSN

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 29.8. 2011