Cynická komercionalizace vzdělávání, odsoudili evropští studenti a studentky záměry britské vlády

8. 11. 2010

Tisková zpráva Studentské komory Rady vysokých škol

Studující z celé Evropy se otevřeně postavili proti opatřením, která se chystá realizovat britská vláda v tamním vysokém školství. Ta chce zvýšit horní limit školného až na trojnásobek, aby tak kompenzovala rozsáhlé úspory z veřejných prostředků. Evropská studentská unie označila záměry britské vlády za opakovaný útok na studující a systematickou demontáž tradice vzdělávání.

"Za celou dobu své existence nemusela Evropská studentská unie přihlížet tak škodlivé rozpočtové politice vůči možnostem současných i budoucích studentek a studentů."

Třikrát vyšší školné, tři miliardy úspor

Britské vysoké školství má v příštích čtyřech letech přijít o 3 miliardy liber (84,5 miliard korun) ze státního rozpočtu. To představuje zhruba 40 % současných státních dotací.

Vláda chce přenést tyto náklady na studující a zvednout maximální výši poplatků za studium ze současných 3200 na devět tisíc liber ročně. Původní návrh navíc zněl, aby se "horní strop" zrušil úplně.

Díky stávajícímu systému odloženého školného tak budou z vysokých škol odcházet absolventi a absolventky s trojnásobně vyšším dluhem než v současnosti. Přitom už dnes má mnoho lidí problémy se splácením svých závazků. Vysokoškolské vzdělání totiž často nevede k takovým příjmům, jaké předpokládali.

Studující se bouří, v Británii chystají protesty

Britská národní studentská reprezentace (NUS UK) kvůli krokům vlády připravuje rozsáhlé protesty. Pod heslem "Funding our future" vyrazí 10. listopadu do ulic desetitisíce mladých lidí.

"Celá Evropa pocítí dopad této nezodpovědné a cynické komercionalizace vzdělávání," říkají zástupci a zástupkyně studujících z 37 evropských a dalších zemí.

"Vzdělání by mělo být chápáno jako veřejný statek a veřejná zodpovědnost. Utváří aktivní občany, kvalifikované pracovníky, zdravější, silnější a konkurenceschopnější společnost."

Návrhy britské vlády přitom tuto úlohu vzdělávání vůbec neberou v úvahu. Evropská studentská unie (ESU) se situací v britském vysokém školství zabývala na jednání ve dnech 1. -- 6. listopadu v Izraeli. Toho se za Českou republiku účastnili i Miroslav Jašurek, předseda SK RVŠ, a Radovan Igliar, místopředseda pro zahraniční záležitosti.

ESU zastřešuje 44 národních studentských reprezentací, mezi nimi i SK RVŠ. Dohromady zastupuje více než 11 milionů studujících. Cílem ESU je hájit studentské zájmy na evropské úrovni, je tak partnerem pro Evropskou unii, Radu EU či například UNESCO.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 9.11. 2010