VOX POPULI

Důchodkyně píše šéfům vládnoucích stran

13. 8. 2010

Předseda vlády ČR, RNDr. Petr Nečas
místopředseda vlády Radek John
ministr TOP 09 Karel Schwarzenberg
ministr TOP 09 pan Kalousek

Rožnov pod Radh. dne 8.8.2010

Vážení pánové,

Nevím, jak opět mám začít tento dopis psát, abyste už konečně pochopili, co musí žena ve svých 76 letech prožívat, když jsem se stala už před lety obětí zlodějstva od určitých lidí, ale i když v poslední době vás všechny žádám o vyřešení a zastavení toho krutého okrádání a navrácení peněz, alespoň za posledních 5 let, kdy tito lidé se neštítí finančně zruinovat bezbranného člověka a taktéž i vytvářet psychickou újmu a vás všechny jako by to nezajímalo. A potom si kladu otázku, co je toho příčinou, že lidé, kteří vládnou v této zemi, kdy rozhodují o nás bez nás a že tato moje žádost je od vás všech doslova ignorována, což dokazujete, že hledat pomoc u politiků je snaha marnost nad marnost.

A tímto vaším chováním jen člověka utvrzujete, že i když jste seznámeni mnou s tímto zlodějstvem, tak jako byste napomáhali těmto lidem v jejich zlodějských aktivitách, když nejevíte žádný zájem, aby jste tyto lidi v jejích aktivitách zastavili a vypadá to, jako byste byli srozuměni s tímto jejich chováním, neboť nechat okrádat své spoluobčany a nezasáhnout, tak je to až podivné chování z vaší strany. A jak se můžeme všichni přesvědčit, že tímto vaším chováním se dostáváte do pozice, kdy občané vám přestávají důvěřovat, což hlavním důkazem byly letošní volby. Kdy vaše strany získaly dohromady 47,80% hlasů, a přesto vládnete celému národu.

A když ještě jsou vidět samostatné volební výsledky vašich stran ODS 20,22%, TOP 09 16,70% a VV 10,88%, tak je na tyto výsledky velmi smutný pohled. A taktéž je vidět, že ani v předvolební kampani nepomohla nákupní taška panu Nečasovi porovnávat s taškou pana Paroubka, a mám obavu, aby v této zemi nebyla ještě větší bída u běžného občana, než byla dodnes. Navíc zjišťuji, že náplní naší vlády není v zájmu udělat něco pro občany pozitivního a proto mě velmi děsí, když slyším ve všech médiích, že vaším prvořadým zájmem vlády jsou jen finanční škrty a to má za následek zdražování všeho, co potřebuje běžný občan k životu.

Kdy navíc veškeré zdražování jak služeb, tak i všech potravin, trvá už od r. 1990 a jak je vidět, tak ještě si dovolí pan Kalousek rozeslat rodinám šek s tím, že my všichni máme dluh přes 120 000,-Kč.

Jak stupidní je tento čin v podobě informace nám občanům, když všichni, kromě pana Johna, jste v politice od začátku po slavné SAMETOVÉ a opravdu si myslíte, že my ostatní jsme všechno rozkradli a že my můžeme za ten krutý deficit, který nám předkládáte? Kde jsou všechny peníze za prodej veškerých státních nemovitostí, jako jsou paneláky, zděné činžovní domy a taktéž veškeré fabriky a ještě máme dluh až do bilionů?

My staří jsme vybudovali za naše peníze veškeré tyto domy a fabriky a ještě máte odvahu nám přiřknout nějaké vámi nadělané dluhy a vnucovat v médiích mladým, že my chceme žít na jejich úkor a že nebude na jejich důchody. Už je tu jeden velmi špatný váš argument, neboť vaše tvrzení je nehorázná lež. Jestliže bude každý poctivě pracovat celý svůj aktivní věk a stát nebude krmit lidi, kteří mají k práci odpor a taktéž, abychom se nepodíleli na válečných misích, které jsou bezednou studnou a tak z těchto vydělaných peněz by šly jejich veškeré daně do státní pokladny, tak by měly být i peníze na jejich důchody a ne, že je krmíte už ve 30 letech, tyto mladé lidi, že nebudou peníze na jejich důchody a tím jen vyvoláváte nevraživost vůči nám starým.

A navíc ještě, aby byla záruka, že tyto peníze nepoužijete na jiné účely než na důchody a pro jinou potřebu použijete peníze z jiného účtu. Vše je v rukách poslanců a vlády jak kvalitní budou zákony, které nebudou porušovány.. V účetnictví existuje jen jedno pravidlo, kterým by se měl každý řídit, kdo má na starosti finance a to je Účetní kniha a v ní MÁ DÁTI a DAL A potom peníze by měly být na důchody pro další generace.

Ráda bych se ještě vás všech zeptala, proč v této zemi je tolik Pojišťoven, které mají přepychová sídla a potom chybí peníze ve zdravotnictví. Jeden palác je vidět ve Zlíně.Vy všichni, které jsme hýčkali, stáli jsme pro vás 2-3 hodiny fronty na veškeré zboží a to jen, abychom měli pro své naše milované děti banánky a spoustu jiného nedostatkového zboží, tak dnes za naši snahu, že jsme vám dávali všechno to nejlepší a to i za cenu, že my jsme tyto věci nikdy neměli a tak dnes ve stáří se nám dobře za naši snahu odměňujete.

V našem mládí byl velký nedostatek různého zboží, kdy všechno bylo na lístky a dnes se dočkám, že můžu chodit okolo vystaveného různého zboží a já na to opět nemám peníze. A to mám za velký humus, když ještě vy všichni necháte nás okrádat z toho mála a nejste schopni zasáhnout. Ještě nikdo z vás nenadělal tolik práce, co nadělala naše starší generace a vyve vašem věku si už zasloužíte 200 -- 400 tisíc měsíčně a mně pohodíte žebračenku 8 700,-Kč jako zradu, že jsem za totality nevstoupila do KSČ a ještě se budete divit a i mě odsuzovat, co si to dovoluji k vám všem.

Když si uvědomím, že mám tak právo na život jako vy a vy si žijete v blahobytu a já na pokraji ke kruté profesi bezdomovce, neboť neměla jsem na opravy starého bytu v paneláku a nikdo z vlády nebyl ohleduplný, že kde jsem měla vzít peníze na byt a na opravy domu, když jsem byla už na důchodě a navíc jsem zůstala sama od svých 34 let s malými kluky, které jsem musela taktéž sama vychovávat a za nevstoupení do KSČ za totality, pobírat tu nejmenší možnou mzdu a to jen za to, že moje hrdost nedovolila se snížit v napomáhání devastace našeho národa.

A navíc tento dům stáří 40 let s děravou střechou, bez hromosvodu, všechno zteřelé nám byl prodán tak jako jiné byty stáří 18 let a k tomu byly už modernější. A touto bezohledností státu jsem se dostala do finančního problému a k tomu ještě hnusného zlodějstva.

Ale jako by to všechno nestačilo, tak si ještě dovolí Realitní kancelář s.r.o. zastrašovat mého syna, kterému jsem byla nucena předat zadlužený byt, neboť jsem musela splácet půjčku, kterou jsem byla taktéž nucena si udělat na odkup této zdevastované králíkárny a ještě se podílet na opravách domu, tak to už bylo neúnosné. A můj syn nemá nic společného s veškerými dodávkami všech služeb do mého bytu, neboť navíc zde ani syn nikdy nebydlel a s mými platbami za veškeré služby, nemá nic společného a navíc oprava bytu nespadá pod platbu Fond oprav Společenství a neexistuje žádný zákon, že můj syn na kterého je napsán byt, že je povinen on uhrazovat veškeré platby.

Já jsem v tomto bytě jako věcné břemeno až do mé smrti a já si všechno hradím sama. A tak stále nechápu, kdo chrání tyto darebáky a ponechává jim volné pole pro toto veškeré zlodějstvo a psychický nátlak na nás oba. Pan Nečas je o tomto mém případu seznámen už 5 let, kdy jsem se na něj obrátila, tak jako poslanec za náš okres doslova zklamal a co udělá pro tyto nedostatky dnes, kdy je na vrcholu jako předseda vlády, toť otázka? Tak to by vás už nemělo nechat nikoho chladnými.

A jak dnes vidím a můžu hodnotit, tak za slušnost a poctivost se utápím v tomto hnusném, bezduchém společenství, kde jde zrada za zradou.. Nejdříve Hitler, potom totalita a dnes doba, která má daleko do nějaké demokracie, když tu vládnou bývalí kovaní komunisté převlečení za jinou politickou stranu. Nejdříve každý z vás musí znát, co znamená demokracie a které prvky slušnosti a povinnosti obsahuje.

Někteří naší občané si pletou demokracii s nějakým, promiňte, bordelem. Demokracie dává právo, abychom měli všichni právo na důstojný život, ale chovali se při tom slušně a ohleduplně a neznamená, že v demokracii je všechno dovoleno i co se vymyká normálnímu rozumu.

Připadám si za posledních 25let, že tento stát mě zneužil jako otroka, neboť lidé, kteří nikdy nedělali, tak pobírají vyšší peníze, než já za celoživotní práci a kdy jsem navíc bez šance se dovolat svého práva a ochrany.

Na závěr bych vám chtěla ještě říci. Nejdříve se dobře postarejte o své pracovité spoluobčany a až bude o nás dobře postaráno dle stanov tohoto státu a na našem kontě ještě budou peníze, tak potom rozdávejte z našeho, ale ne, že jsme tu lidé, kteří žijí na pokraji bídy a vy rozhazujete peníze. Kde se za ten krátký čas vyskytl dluh z 30 miliard na 170 miliard?. Vytvořte takové zákony, aby tu byl takový pořádek, že každý se bude chovat na úrovni slušného člověka a kdo překročí pravidla slušného člověka, bude za to patřičně potrestán.

Mrzí mě, že neznáte naše dějiny, kdy my Češi jsme byli vyhlášenou zemi odborníků, hudebníků. Ne společnosti zlodějů, které vládnete vy všichni a ještě je necháváte beztrestně pokračovat v jejich aktivitách a zaráží mě ta skutečnost, že si neuvědomujete, že stát přichází o daně z peněz, o které jsme my okrádáni. A jen jedno si ještě uvědomte, že kdyby to nebyla pravda, o co vás všechny žádám, tak nechtějte věřit, že to dělám z nějaké recese a že žena ve svých 76 letech netouží po klidu, neboť nemám už před sebou dlouhého života, ale chci, abych se domohla spravedlnosti a důstojného ukončení svého smutného života v této kdysi milované zemi. A kdy ještě navíc jsem pod kontrolou onkologie v Brně. Nikdo z vás jste se nedožili ještě stáří a nikdo z vás nevíte, co na vás ještě čeká a je třeba se nad tím zamyslet.

Jestliže si dovolil pan Bárta jet v této době na dovolenou, kdy ještě ani pořádně neviděl svoji kancelář a už jel na svatební cestu na 14 dnů k moři do Itálie, a i když budu první, která by mu přála hezký život a tak i svatební cestu, ale, musel počítat s tím, že jestliže byl zvolen do vlády, tak, že musí jít soukromé věci stranou a musel počítat i s povinnostmi na ministerstvu, kde je spousta problémů a bez komentáře!.

Tyto řádky vždy nechávám prokonzultovat svým známým a nevím, proč vám nikdo nevěří, že budete schopni něco pro tuto stížnost udělat a vždy mají poznámku, tady se práva nedovoláš a vy jste taky toho přesvědčení? Zatím asi ano.

Zdraví Michálková Věra, Rožnov pod Radhoštěm

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 13.8. 2010