"Zapomeň na vzdělanost, a prost budeš strastí"

19. 4. 2010 / Jiří Drašnar

Štěpán Kotrba klade otázku, proč je číslo 23 kultovní a proč je heslem free tekkna. "Tajemství", jak říká, "se pro (především starší) čtenáře Britských listů, neznalé slangu mládeže, skrývá ve fonetické interpretaci anglických číslovek two three z angličtiny: "too free" jako cíl snažení alternativní subkultury".

To je sice částečná pravda, o tom není důvodů pochybovat, ale zjevně se jedná o vynález nějakého bývalého českého puberťáka, který si nedal práci naučit se pořádně anglicky. Žádný rodilý english speaker (ironie stranou, angličtina je logický jazyk) by tento výraz nezvolil jako heslo pro snažení alternativní subkultury, pokud by tato subkultura nepožadovala méně, ne více, svobody. Když už, tak by to interpretoval jako "to free", ve smyslu osvobodit, dát někomu svobodu -- to grant freedom to somebody. Být "too free" jednoduše znamená být příliš-moc-přehnaně svobodný.

Proč a jak se číslo 23 ve skutečnosti stalo heslem free tekkna je dobře vysvětleno http://www.undergroundcity.cz/related/1586/ ZDE

"V druhém díle seriálu o historii freescény se budeme věnovat především symbolice čísla 23 a spirále. Stačí zajít na nějakou freeparty a dvacet trojku vidíte všude, na reprobednách, na dodávkách, ještěři (výraz pro mladého návštěvníka free party) ji mají fixem napsanou na kšiltovce... Ale proč? Všichni se tváří, že vědí. Když nevědí, dělají, že vědí. A opravdu jich většina neví. Přiznám se, dlouho jsem také nevěděl a myslel jsem si, že pravdou bude jedna z těch profláklých verzí, jako např. "23 = too free". Ale proč se Spiral Tribe dostali právě k dvacet trojce, nemá s těmito verzemi moc společného. S číslem 23 poprvé přišli R. Shea a R. A. Wilson v trilogii "Illuminatus", kterou napsali v letech 1969 až 1971. Pro ty, co nevědí, jedná se o americké anarchisticky laděné spisovatele. Knihy mají konspirační námět, plný tajných organizací a mystických náboženských kultů, odehrávající se v 80. letech v USA, míchá se zdrcující vážností všechny záhady, provázející lidstvo od jeho počátků dohromady. Od tajných služeb, templářských rytířů a kultu uctívačů bohyně matky vedou nitky konspiračních sítí až k tajemné sektě iluminátů, jejíž kořeny sahají až do věku Atlantidy. V ději se číslo 23 objevuje běžně a je jím označován bůh chaosu."

----

"Genesis P-Orridge přitáhnul do Anglie acid house a potkává lidi ze Spiral Tribe. Myšlenka mystického čísla 23 byla tak silná, že celý sound system nakazila. A třeba taky z toho důvodu, že jedny z prvních parties se pořádali kolem silnice M23.

To je v podstatě vše, možná to není do detailu vysvětlené, ale sám sem víc nevypátral a za případné nedostatky se omlouvám."

Ačkoliv popsaná geneze je zcela dostačující, stojí za to zmínit ještě několik podrobností "magického" výkladu čísla 23, protože ten je poněkud složitější a jeho historie je vpravdě velice stará.

23 je údajně posvátným číslem bohyně Eris (Discordia v latině. Její protiklad je Harmonie. Genealogie Eris je jinak velice zmatená. Většina autorů se ale shoduje na tom, že byla nenáviděna jak bohy, tak lidmi. ? ) Je nejvíc známá pro svoji úlohu v rozpoutání trojské války. Eris byla totiž ta dáma, která ze vzteku, že nebyla pozvána na svatbu Pelea a Thetis, hodila mezi hosty zlaté jablko, ze stromu Hesperoven, na kterém bylo napsáno "Pro tu nejkrásnější". Průběh a konec jedné z prvních soutěží o titul Miss World je známý. Kandidátky, Héra, Athéna a Afrodita, se o jablko téměř popraly, Zeus, ve snaze zabránit zraněním, domácím sporům a soudním žalobám, ustanovil Parise jako rozhodčího, Paris udělil Zlaté jablko Afroditě, převážně proto, že mu slíbila získat Helenu (trojskou), zbylé kandidátky zahořkly, zaplály nenávistí k Tróji atd.

Discordii (Eris) se někdy říká bohyně chaosu, ačkoliv přesnější výraz by patrně byl bohyně neshody nebo sváru. (Anglické slovo discord, mimochodem, také znamená nepříjemný mix zvuků.) Na konci padesátých let minulého století byla adoptována jako mateřské božstvo tzv. discordianismu, poněkud paradoxního náboženství (nebo možná parodie na náboženství) založeného Gregory Hill(em) a Kerry Wendell Thornley(em), kteří psali pod pseudonymem "Malaclypse the Younger" and "Omar Khayyam Ravenhurst". Centrální idea discordianismu se točí kolem chaosu. Ve stručnosti: Pořádek a nepořádek jsou iluze. Vše, co opravdu existuje, je chaos.

Pravidla nikde neexistují.
Bohyně přetrvává.
(Malaclypse the Younger, Principia Discordia)

R. A. Wilsona upozornil na tzv. "23 enigma" spisovatel W.S. Burroughs, který (alespoň podle Wilsona), měl tendenci vidět temnou stránku věcí, a tudíž chápal dvacet trojku převážně jako číslo smrti. Wilson se pustil do sbírání různých, jak říká, gruesome synchronicities (hrůzu nahánějících, odpudivých synchroničností) kolem čísla 23. Většina z nich může být nalezena ve zmíněné trilogii Illuminatus. Toto jsou pouze vybrané ukázky. Za pravdivost neručím.

Podle tantry je mužský sex cyklus dlouhý 23 dní, oproti ženskému, který trvá 28 dní.

Průměrný lidský fyzický biorytmus trvá 23 dnů.

Matka a otec přispívají každý 23 chromozomy ke vzniku plodu.

DNA se tzv. láme každých 23 Angstromů.

Lidská páteř má 23 obratlů. Tělo má 23 hlavních kloubů.

Existuje 23 Euklidových axiomů.

23 je samozřejmě prvočíslo, složené ze dvou prvočísel a dvě a tři dává pět, další posvátné prvočíslo.

Carl Jung viděl 23 jako číslo synchroničnosti.

2 děleno 3 je 0,66666666. 666 je číslo Šelmy. viz Aleister Crowley.

Adolf Hitler byl slavnostně přijat do tzv. Vril Society, která je mnohými považovaná za zástěrku (front) pro Ilumináty, v roce 1923.

Morgan Bank považovaná (pro změnu zase některými) za finančního podporovatele Iluminátů, je situovaná na čísle 23 Wall Street na Manhattanu.

Hexagram 23 (BO nebo PO) v I Ching symbolizuje postupné upadání. Hellmut Wilhelm ho popisuje jako situaci, kde temné síly přemáhají lepší a silnější, ne přímo, ale postupným podminováním.

V telegrafickém kódu 23 znamená break the line.

V kabale je číslo 23 asociováno s Apokalypsou.

Žalm číslo 23 je standardní čtení na pohřbech atd. atd.

Jak Wilson sám říká: "Náhoda? Synchroničnost? Vyšší inteligence? Vyšší idiocie?"

Patrně vše dohromady, ale definitivně vynikající ukázka paradoxní a leckdy absurdní dynamiky vývoje idejí a věčně se měnícího vztahu mezi znakem a tím co signifikuje.

Což mě přivádí zpět k mé poněkud "anální" analýze převádění anglických výrazů do češtiny, která jak jsem si plně vědom, nikoho nezajímá, nepřesvědčí a hlavně nic nezmění.

Musím se omluvit "dávnému" neznámému českému puberťákovi, který si nedal práci naučit se pořádně anglicky a prvně použil sloganu "too free" jako cíle "snažení alternativní subkultury". Neudělal totiž nic, co by se jakkoliv vymykalo zaběhlé tradici.

Když mohly portréty Marxe a Engelse přihlížet ruskému bolševismu a dodnes přihlížejí čínskému státnímu kapitalismu, když mohli nacisti adoptovat fragmenty Nietzschových idejí a zvolit za svůj symbol svastiku, posvátný symbol hinduismu, buddhismu a mithraismu (mimo jiné), když moje generace mohla splácat dohromady rituály dionýsovských kultů (festivaly), Budhu, Ježíše Krista, drogy a sex a žvanit o "make love, not war", o svobodě, rovnosti a bratrství a posléze skončit s AIDS, humanitárními válkami a globální vesnicí vlastněnou několik jedinci a korporacemi, když mohou hip-hop fanoušci z bohatých rodin chodit hrdě oblečeni v kulichu a kalhotách, z kterých vykukuje prdelový žlábek (ala jezeďáci v 50-tých letech 20. století), když se dnešní generace -náctiletých může definovat něčím, co vymysleli opovrhovaní důchodci, jejich dědečkové a pradědečkové, a ne oni sami (*), není jediného důvodu, proč by masy s obrácenou kšiltovkou, žádající více svobody, neměli vzývat magické číslo 23, ať už si ho vykládají jakkoliv.

Zbývá jen doufat, že se jim, podobně jako všem předcházejícím generacím, nedostane příležitosti okusit skrytého, temnějšího aspektu svých proklamovaných ideálů a namísto více svobody neskončí se svobodou žádnou. To by ale opravdu byla jenom čirá náhoda.

Skryté a zjevné rodí se jedno z druhého.
Obtížné a lehké doplňují se navzájem.
Dlouhé a krátké vzájemně se vytváří.
Vysoké a nízké vzájemně se uvádějí v souzvuk.
Rub a líc vzájemně se následují.
(Tao te ťing)

Pozn.

* Mluvím samozřejmě o internetu, mobilních telefonech a podobně. Jen pro zajímavost... Ačkoliv to ještě nebyl rádio-telefon, Las Magnus Ericsson instaloval telefon ve svém autě v roce 1910. V Evropě byly radiové telefony používány na některých vlacích (v 1. třídě) a letadlech, už v roce 1926. Zrovna tak během 2. světové války na německých tancích. Sovětský rádio-inženýr Leonid Kupryjanovič patentoval svůj přenosný telefon už v roce 1957. Myš byla vyvinuta v roce 1963, první email byla poslána v roce 1965, ARPANET, technické jádro dnešního internetu, byl poprvé testován v roce 1969, Facebook není nic jiného než poněkud rozvedená elektronická verze tištěného manuálu studentů a fakulty Phillips Exeter Academie, kterou Mark Zuckerberg navštěvoval atd. atd. Nic ze současných ICTs hračiček (gadgets) by samozřejmě nebylo možné bez kvantové fyziky, která jde dozadu do 19. století a jejíž současné filosofické interpretace by mohly zrovna tak být nalezeny ve starých indických a čínských textech.

Co se opovrhovaných důchodců týče... Chtěl bych připomenout, že to byla moje generace, která přišla se sloganem "nevěř nikomu, komu je přes třicet". Takže není jediného důvodu si stěžovat, notabene být na něco hrdý.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 19.4. 2010