Výzva české grafologické komory

19. 4. 2010

Návrh Radany Lencové na nové školní písmo (jakkoli podle našeho názoru nevyhovující a problematický -- konkrétně viz Tvar č. 6/2010) chápeme jako signál, že konečně nadešel čas stávající školní písmovou předlohu upravit.

Ta, která se doposud ve školách používá, vznikla opakovaným deformováním kvalitní předlohy z roku 1932. K deformacím (zúžení) začalo docházet v padesátých letech a průběžně pokračovalo až do devadesátých let dvacátého století; výsledek v některých prvcích skutečně odráží spíše úzkostnou, přehnaně regulovanou emocionalitu, sebepotlačování a tužší, podvázané myšlení člověka totalitní mašinerie.

Ta je, doufejme, již minulostí, a tak pokládáme za nesmyslné u dalších a dalších generací tyto "kvality" písmovým vzorem podporovat.

Česká grafologická komora se rozhodla vyvolat co nejširší veřejnou debatu k tomuto problému -- přizvat k diskuzi jak odborníky (především pedagogy, grafology, psychology a výtvarníky), tak i laiky, a vytvořit pro tuto debatu speciální prostor na internetu ZDE. Výsledkem by měl být promyšlený a konsenzuální návrh školní předlohy, která bude vycházet z české tradice, ale také bude čerpat z nejnovějších poznatků psychologie písma.

Školní předloha nás a naše děti modeluje. Modelujme společnou rukou i my ji -- dřív, než to za nás potichu zařídí naše lhostejnost, pasivita a neochota domýšlet věci do důsledků!

Za Českou grafologickou komoru

PhDr. Jan Jeřábek, předseda

Světlana Francová, tajemnice

Publikováno v literárním obtýdeníku Tvar č. 8/2010

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 19.4. 2010