Pravicový populismus nabírá obrátky -- program strany TOP09

19. 4. 2010 / Petr Gočev

30. března představila strana TOP09 své hypotetické programové prohlášení občanům. Obsah tohoto prohlášení odpovídá tezím, které již předtím zaznívaly od představitelů této konzervativní strany, funkcionáři ODS označované za příliš -- nereálně -- pravicovou. Média již v mezidobí zapomněla, jak v době propukající ekonomické krize ministr financí a "mozek" TOP09 Miroslav Kalousek protlačil sněmovnou rozpočet na rok 2009 se zabudovaným předpokladem tempa růstu více než 4%. Takový "růst" posléze skutečně nastal, jenže se záporným znaménkem. Dnes je však Miroslav Kalousek opět veleben jako ekonomický guru za své návrhy, jak bojovat proti krizi seškrtáváním veřejných rozpočtů. Média Kalouska prezentují jako jediného politika, který hodlá účinně zabránit státnímu bankrotu s nedozírnými následky pro budoucí generace.

Obětí Kalouskových škrtů mají být především lidé pobírající sociální dávky, důchodci a státní zaměstnanci (mzdy a dávky mají být sníženy o 10 %, valorizace důchodů odložena). Dále má být politickým stranám snížen příspěvek od státu (což zvýhodní více zkorumpované strany na úkor těch méně zkorumpovaných) a je navrhováno zvýšení spoluúčasti pacientů na nákladech zdravotnického systému (a tedy snížení míry solidarity zdravých s nemocnými, která je realizována prostřednictvím všeobecného zdravotního pojištění). Oproti odloženému školnému, které navrhuje ODS, prosazuje TOP09 školné placené na dřevo, představující výraznější bariéru pro děti z neprivilegovaných vrstev.

Pro nezaměstnané má TOP09 přichystány nucené práce v rozsahu 20 hodin týdně a další záminky pro odebrání podpory. A to v době, kdy probíhající ekonomická krize jasně dokázala, že nezaměstnanost je spíše důsledkem systémových než individuálních selhání, a kdy na jedno volné pracovní místo připadá více než 20 zájemců.

Přestože se TOP09 ve svém programu staví za návrat k hodnotám rodiny, navrhuje snížení rodičovské dávky a zrušení porodného. "Rodinná" politika je v programu dále prezentována návrhem možnosti odečítat náklady na chůvu a služku z daňového základu, tak aby se lépe vydělávající paničky mohly co nejrychleji vrátit do pracovního procesu. Toto opatření prý vytvoří mnoho kvalitních pracovních míst v sektoru služeb, čímž má TOP09 pořešenu i politiku zaměstnanosti. Můžeme se jen podivovat nad tím, že pan kníže do výčtu daňově zvýhodněného služebnictva neprosadil i lokaje.

Evregreenem pravicové politiky je snaha o odbourání solidárního důchodového systému, kterou TOP09 zdůvodňuje obvyklou sadou falešných argumentů o neudržitelnosti průběžného systému financování důchodů. Možnost částečného vyvázání se ze společného důchodového systému, které pochopitelně využijí jen lidé s vyššími příjmy, je způsob, jak rozevřít nůžky mezi důchody původně více a méně vydělávajících jedinců.

Volební programové prohlášení TOP09 je zakončeno patetickým sloganem "Můžeme ztratit budoucnost? Rychleji, než si myslíte." Tím je zdůrazněn hlavní marketingový trik TOP09, která prezentuje drakonické seškrtání sociálních výdajů jako nezbytný předpoklad udržitelného fungování ekonomiky. Ale kdyby měla TOP09 vskutku na mysli snižovaní rozpočtového deficitu, jistě by pro ni nemohla být tabu diskuse o zvýšení daní ze stavájící nízké úrovně, především obnovením daňové progrese. Je zřejmé, že v době krize by měla být podpořana spíše koupěschopná poptávka chudších domácností s větším sklonem ke spotřebě. Proto lze zvýšení progresivity daňového systému spolu se zachováním sociálních výdajů vnímat nejen jako způsob snížení rozpočtového deficitu, ale i jako bezprostředně protikrizové opatření. O něčem takovém však TOP09 nechce ani slyšet. TOP09 neusiluje ani tak o stabilizaci veřejných rozpočtů a o boj proti sestupné spirále ekonomické krize, ale o to, aby náklady krize nesly spíše chudé než zámožné domácnosti. Tím, že tuto politiku obaluje do hesel o zodpovědnosti vůči budoucím generacím, stává se královnou pravicového populismu.

Utrpení politiků ODS, kteří jsou ze strany TOP09 označováni za sociální demokraty, je nezměrné. Jejich problém je v tom, že své pravicové ideologii doopravdy věří. Do středu jsou tlačeni jen praktickými státotvornými ohledy. Etablováním TOP09 dostředný tlak na ODS ještě zesílí. Představitelé ODS tak mohou TOP09 závidět, že se jí daří zachovávat elektorát i ideologickou čistotu. A je to vskutku husarský kousek, přebrat s pravicově konzervativním programem voliče osiřelé po Unii svobody a Straně zelených, spolu s obětavými dobráky, kteří prostě nechtějí zadlužovat naše děti.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 19.4. 2010