20. 4. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 4. 2009

Anketa dubnového Romano hangos:

Co pro vás znamená 8. duben, Den Romů?

Veronika Kačová
Vede taneční soubor Cikne chave v Novém Jičíně.

Mezinárodní den Romů (MDR) je pro mě oslavou všeho romského, romské kultury a toho krásného kolem ní. Slaví se ve všech větších městech a měl by být prezentací nás všech. Je to pro Romy den, který si pamatují a chtějí si ho připomínat každý rokem, den, kdy se vážou stužky na Strom tolerance. Nevím ale, kolik toho jiní o tomhle svátku vědí.

Štefan Tulej
Předseda občanského sdružení Lačo jilo -- Dobré srdce v Chebu.

Rád bych, kdyby někdo vysvětlil, proč se slaví Den Romů právě 8. dubna. Vím jen, že se slaví, ale vlastně ani já a zřejmě většina chebských Romů pořádně nevíme, co konkrétně se tento den připomíná. I tak jsem ale za sebe rád, že Romové mají svůj den a že mohou o sobě dát vědět. Taneční skupina Lačo jilo pravidelně ve spolupráci s městem Cheb pořádá 8. dubna za velkého zájmu taneční přehlídky dětských romských tanečních souborů.

Jan Mišurec
Mluvčí Sdružení obrany spotřebitelů.

Jsem na tento svátek velmi hrdý, i na to, že jsem Rom. Je dobré mít svůj svátek. Tento den by měl být zviditelněn v kalendáři, aby se o něm dozvědělo více lidí. Přeji všem, a nejen Romům, to nejlepší.

Jiřina Šiklová
Socioložka, publicistka.

Důkaz, že Romové se konečně organizují na celoevropské úrovni a hledají společně svoje kořeny. Podobně je hledali Češi, Slováci, Poláci, Bulhaři či Slovinci před 200-150 lety v panslavismu. Asi nelze hledat vlastní identitu jiným způsobem.

Kateřina Jacques
Parlamentní poslankyně Strany zelených.

MDR je pro mě především velkou oslavou svébytného romského kulturního dědictví. Jde zároveň o jedinečnou možnost zorganizovat mnoho atraktivních akcí pro veřejnost. Pro to, aby lidé ztratili předsudky o Romech, totiž nestačí nějaká obecná osvěta. Je třeba, aby se s nimi  přímo setkávali, aby se bavili jejich kulturou. A kdy jindy by to měli dělat než na Den Romů.

Janko Horváth-Dóme
Básník, aktivista, publicista.

Veliký svátek národa velkého srdce a velkého ducha. Tisíce roků nás svět ignoruje, jenže i to kolo je  kulatý a jednou jsme dole, podruhé nahoře. Věřím, že jednou přijde opravdový ne den, ale měsíc, rok Romů, kdy svět pochopí, že bez nás to není ono a bez Romů by svět byl chudej.

Martina Brzobohatá
Ředitelka sdružení Společný svět -- Jekhetani Luma v Mladé Boleslavi.

O MDR ví stále málo lidí, včetně Romů samotných. Moje kamarádka - Romka, když jsem jí letos předem k tomuto svátku pogratulovala (a předem jsem tušila, ze o něm nic neví), reagovala mj. otázkou: "A kdy mají svátek gádžové?". Mezitím, co jsem se trochu hořce smála, ona chvíli přemýšlela, a pak si odpověděla sama: "No, asi celý rok". Jinak je to jistě dobrá příležitost k zorganizování kulturně osvětových akcí. V této souvislosti si dovolím pogratulovat Domu kultury Mladá Boleslav, který se letos poprvé rozhodl 8. dubna zorganizovat několik široce zaměřených akcí.

Milan Kohout
Umělec na volné noze, žije v Bostonu.

Připomenutí, že jsou si všichni lidé na celé zeměkouli naprosto rovni a jakýkoliv rasizmus by měl být navždy vymýcen z našich myslí. 

Erazim Kohák
Působí v Centru globálních studií Akademie věd v Praze, je členem ČSSD.

Především připomínku, že ne všechno, čeho bych se rád zúčastnil, se koná v Praze. Museum romské kultury potřebuje pražskou odštěpnou exposituru! - Leč vázne: Den Romů je pro mě především den radosti a vděčnosti, že vzdor všemu úsilí vyloučit z české země všechnu odlišnost dál mezi námi žijí spoluobčané, kteří se nebojí být jiní a tak zpestřit naši kulturu. Radujte se ze své zvláštnosti. Na nás "většinových" je, abychom za ni byli vděční. Buď Bohu sláva za vše kropenaté! Monokultury, jak každý lesník ví, bývají lehce zranitelné.

Klára Veselá Samková
Advokátka a publicistka , manželka Ivana Veselého, předsedy romského sdružení Dženo

Jsou různé obskurní dny: ze začátku to byl Mezinárodní den žen - povel to pro opití si úst celé mužské části populace a k výprodeji rudých karafiátů. Posléze se (opět) objevil Den matek a v červnu nově slavíme Den otců. Ten moje dcera vždy oslavuje tím, že napíše velký osrdíčkovaný plakát s nápisem Dad, you are the best a vyvěsí jej někam na překvapivé místo, kde tatínka zaručeně potěší - minule to bylo na WC. Letos jsme MDR slavili hned po ránu. Dítko se probudilo do obzvláště zdařilé předpubertání nálady, zajalo koupelnu, zmalovalo se a obléklo se způsobem, nad kterým mi mírně poklesla brada. "Ježíši, copak jseš nějaká cikánka z Letanovec, takhle vymóděná?" bědovala jsem u vědomí, že pozdní příchod do školy je na spadnutí. "Ne, já jsem cikánka ze Smižan," pravila moje žákyně čtvrté třídy ZŠ, práskla dveřmi a byla v trapu. MDR je pro mne připomenutím si a uvědoměním si, že Romové jsou. Že byli a budou. A že s tím už řada z nich nemá (Pán Bůh zaplať) problémy. A pokud s tím má někdo jiný problémy, nechť se obrátí na moje dítě, ono mu to vysvětlí. Jen bych dotyčnému nedoporučovala, aby v tu chvíli stál mezi dveřmi. Mohl by jednu schytnout.

Štefan Tišer
Vede Sdružení Romů a národnostních menšin Plzeňského kraje .

Důležitý celosvětový svátek, který dává příležitost Romům připomenout si svou kulturu, původ, historii a jazyk. Je příležitostí k usmíření a pochopení mezi Romy a majoritní společností. Je důležité ukázat většině, v čem Romové vynikají, v čem jsou jedineční a proč se od většinové společnosti tolik liší. Lamukare romano džives!

Milan "Elvis" Gábor
Zpěvák skupiny Imperio z Přerova.

Stydím se za to, ale kdyby mi nepřipomněli, že je nějaký Den Romů, tak bych ho propásl. Snad je to tím, co všechno se teď v souvislosti s Romy děje. Příště si to snad zapamatuju, i když třeba na MDŽ nebo na Den učitelů zapomínám pořád.

Jana Kosová
Výkonná ředitelka sdružení Český západ.

V kontextu naší země pro mě Den Romů znamená připomenutí jinakosti, která může obohacovat.

Stanislav Daniel
Učí na policejní škole v Holešově, poradce poslaneckého klubu ČSSD.

Letošní MDR považuji za zvlášť významný pro Romy v ČR, protože 8. března bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi ČSSD a Platformou romských organizací. Dokument vyjmenovává základní problémy, které sužují romskou menšinu, ale navrhuje také řešení. Osobně považuji toto prohlášení o spolupráci s demokratickou parlamentní stranou, která se významným způsobem podílí na politickém životě v ČR, za nejvýznamnější pro romskou menšinu od "sametové revoluce".

Igor Malík
Terénní sociální pracovník a učitel na střední škole v Karviné.

Tak jako většina Romů jsem se o MDR doslechl v devadesátých letech, kdy se začal v ČR slavit. Většinou to byly neziskovky, které dokázaly seznamovat veřejnost s tím, že i Romové mají vlastní svátek. Od té doby slavíme v Karviné den Romů každoročně. Stalo se tradicí, že v tento den se rozdávají karafiáty bílé barvy na počest všech Romů, kteří zahynuli v Osvětimi a Treblince. Letos jsme organizovali přehlídku romských písní a tanců v romském společenském domě v Karviné. Protože jsem celou akci konferoval, seznámil jsem přítomné s romskou vlajkou, hymnou a se čtvrtým kongresem Mezinárodní romské unie (IRU), který se konal ve Varšavě, kde se mezinárodně zpečetila spolupráce mezi Romy na celém světě. Jsme rádi, že se MDR slaví, že máme možnost seznámit i Neromy s naší kulturou, historií a kuchyní. Většinová společnost neví o Romech skoro nic, a z toho pramení její neúcta, odmítavý postoj a dá se říct i agrese. Do oslav se většinou zapojují i Neromové, nějakým způsobem spjatí s Romy, většinou se jedná o smíšená manželství. Já takovým manželstvím fandím, protože se kultury promíchají, jeden pozve na oslavu druhého a tím se lépe poznají. Jsem jako Rom hrdý na to, že se při MDR můžeme prezentovat svými nádhernými písněmi, výrobky, košíkářstvím, malováním na sklo, romským tiskem, literaturou a prózou. Ale chtělo by to dělat na MDR větší reklamu.

Jiřina Somsiová
Vedoucí olomoucké pobočky SRNM.

Pro mě představuje 8. duben aspoň jeden den v roce, kdy Romové na celém světě cítí, že patří k sobě, že máme svou kulturu, jazyk i tradice. Jsme evropskou menšinou, na své romství jsem hrdá já i moje rodina.

Text vychází koncem dubna v listu Romano hangos / Romský hlas č. 5-2009

                 
Obsah vydání       20. 4. 2009
20. 4. 2009 Krize 21. století Marek  Kos
20. 4. 2009 Spojené státy požadují výrazné zvýšení produktivity světového zemědělství
20. 4. 2009 O krizi z pohledu lidí před šedesáti lety Jan  Molič
20. 4. 2009 Zvláštní besídka Magnesia Litera, pokročilý Pehe a neposlušný Machar, terče CZAKRA Josef  Brož
20. 4. 2009 ÚSTÍ 2009: kdo nacisty kryje? Je to (opět) policie... Michal "Wolf" Vlk
20. 4. 2009 Britský stát předal policejní informace o demonstrantech soukromé firmě
20. 4. 2009 Dlouhá, podivná cesta Irvinga Kristola
20. 4. 2009 Aby se nedělo nic Jiří  David
18. 4. 2009 Susan Boyle: nezaměstnaná Skotka globální hvězdou, aneb Demokratizující vliv nových technologií
18. 4. 2009 Případ Susan Boyle: Reakce soudců, televize i veřejnosti byla hnusná
20. 4. 2009 Udrží Barack Hussein Obama celistvost USA? Martin J. Kadrman
20. 4. 2009 Policie ČR nepřiměřeně zasáhla proti mladým odpůrcům neonacismu
20. 4. 2009 Big Brown Sanpaku Eyes Karel  Dolejší
20. 4. 2009 Odvážná poctivost ekonomů v době krize, neboli O předvídání v podstatě nepředpověditelné budoucnosti Uwe  Ladwig
20. 4. 2009 Rusko údajně uvažuje o humanitární intervenci do Gruzie
20. 4. 2009 Lotyšsko: Bublina spľasla
20. 4. 2009 Co pro vás znamená 8. duben, Den Romů?
20. 4. 2009 Ať žije revoluce Stanislav  Vozka
20. 4. 2009 Petr Drulák v Lidových novinách: K čertu s establishmentem!
20. 4. 2009 Mediální pralinka před nedělí? Miloš  Dokulil
20. 4. 2009 Prozápadné svetlo Perzie Souheil  Ghannam
20. 4. 2009 Čínská burleska : LP 2037 Miroslav  Tejkl
20. 4. 2009 Citát dne (včerejšího) aneb i one is too many
20. 4. 2009 Slovensko: Strana a strany Peter  Nedoroščík
20. 4. 2009 Americká armáda: Poručíme větru, dešti Štěpán  Kotrba
20. 4. 2009 Zbraně s lidskou tváří Štěpán  Kotrba, Aleš  Bluma
17. 4. 2009 Kritika kapitalismu a jeho reálné alternativy Martin  Brabec
17. 4. 2009 Hybridní automobily nejsou v Kanadě finančně nijak výhodné Miloš  Kaláb
20. 4. 2009 Rodinná pohoda - Family Happiness
19. 4. 2009 Nestíhat americké agenty, kteří mučili, prý odporuje zákonu
17. 4. 2009 Několik rad distributivistům John Michael Greer
17. 4. 2009 Volba místopředsedkyně ČSSD: Barbie hledá Kena. Zn.: Nejsem nepopsaná Štěpán  Kotrba
12. 4. 2009 Hospodaření OSBL za březen 2009