19. 11. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 11. 2008

Bude nám horko?

Energetické hlavolamy pro 21. století

Přednáška s tímto názvem se konala v úterý 18. listopadu 2008 na ZČU v Plzni. Posluchárna EP120 v areálu elektrotechnické fakulty byla plná, podobně jako při předvolebním turné prezidentského kandidáta Švejnara.

Přednáška byla také oznámena v tisku jako veřejně přístupná, tentokrát však většinou posluchačů byli studenti.

Přednášejícími byli Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, a ing. Šimák z ČEZu.

Paní Drábová se tentokrát neomezila jen na otázky provozní bezpečnosti jaderných elektráren (JE), ale ukázala možnosti světové a české energetiky s výhledem do roku 2030 a v některých ohledech až do konce 21. století.

Téma bezpečnosti se týká i zabezpečení zdrojů pro nově budované kapacity, ať už budou spalovat uhlí, uran či zužitkovávat sluneční energii. Právě pro stavby slunečních elektráren jsou nutné suroviny, které mají k dispozici rozvojové země. Ty však budou ve výhledu pokrývat nárůst spotřeby energie elektrárnami na uhlí. Evropská unie zase zamýšlí dovážet elektřinu z gigantických slunečních polí na Sahaře. Budou s tím africké země souhlasit?

To je jen jeden z hlavolamů, které nám budoucnost energetiky chystá. Dalším hlavolamem je nestabilita cen paliv, zejména ropy, na světových trzích. Investice do elektráren jsou tak velké, že se nelze této nestabilitě přizpůsobovat a s výstavbou se čeká na návrat alespoň přiměřené rovnováhy.

Závěr přednášky vyzněl, nejen pro Českou republiku, ve prospěch energie z JE, jakožto zdroje pro překlenutí období pro přípravu efektivního uplatnění jiných alternativ. To se dalo ostatně, řekne si možná i čtenář, vzhledem k osobě přednášející i sponzora akce, celkem čekat.

Následující diskuse přinesla hned jako první dotaz na to, jak paní Drábová vychází se Stranou Zelených, pokud se právě jaderné energetiky týká. Bylo zřejmé, že většinu auditoria tvoří studenti technického zaměření, kteří jsou vůči skepsi Zelených vůči jádru obdobně skeptičtí.

Paní Drábová otázku zodpověděla kulantním poukazem na věcnou spolupráci zástupce SZ v tzv. Pačesově komisi. Kdo by byl čekal na reakci někoho z plzeňských Zelených, nedočkal by se. Asi o akci nevěděli, i když mezi členy jejich zdejšího vedení nechybí pedagogové ZČU...

V odpovědích na další dotazy jsme se dověděli, že se neočekává zásadnější odpor Rakouska proti dostavbě JE Temelín, kde bude moci být asi v roce 2010 zahájeno územní řízení. Termojaderná fúze překonala fáze vývoje a čeká nyní na vyřešení vyvedení energie z reaktoru, což je hlavně otázka materiálů. České zdroje jaderného paliva existují, jde o to, aby se těžilo, například v Ralsku, šetrnějším způsobem, nežli v minulosti.

Odpady z JE lze dobře skladovat v meziskladech do doby, kdy bude rentabilní jejich přepracování na další palivo ve výhledu 60 až 100 let. Čtyři ze šesti způsobů efektivnějšího využívání jaderného paliva, na jejichž vývoji se podílí i český výkumný ústav v Řeži, počítají v tzv. množivých reaktorech s výrobou paliva pro další využití.

Na závěr budiž dovolen jeden povzdech autora: Mezi možnými generálními dodavateli dostavby JE TE jsou i Rusové, kteří před časem koupili kapacity, patřící v oboru jaderných elektráren plzeňské Škodovce. Asi nejen já si položím otázku, kdo a proč si při rozprodeji českého průmyslu neviděl o něco dál, než na špičku nosu...

                 
Obsah vydání       19. 11. 2008
19. 11. 2008 Polská vláda popírá, že by šířila o Obamovi rasistické vtipy
19. 11. 2008 Panika mezi britskými fašisty
19. 11. 2008 Američané, ropa a Irák
19. 11. 2008 Zdrojem moci jsou občané. Ale česká vláda na to kašle Jan  Neoral
19. 11. 2008 Prospěje Romům oranžová vlna? Pavel  Pečínka
19. 11. 2008 Když průmysl žádá o státní pomoc, neboli GM se kymácí, Opel krvácí a Merkelová zatím kličkuje Uwe  Ladwig
19. 11. 2008 IuRe pomohlo k odškodnění neprávem obžalovaného účastníka Czechteku 2005
19. 11. 2008 V české společnosti vládne despekt vůči intelektuálům a humanitním oborům Jan  Mertl
18. 11. 2008 Akademická jatka 2008, aneb Gaudeamus Igitur Josef  Švéda
18. 11. 2008 Akademický senát FFUK žádá o navýšení rozpočtu vysokých škol
19. 11. 2008 Když jsme neprotestovali za komunismu, tak teď mlčme
19. 11. 2008 Internetová konference o kazetové munici
19. 11. 2008 Monstrproces se stařenou na druhou Sandra  Wain
19. 11. 2008 Banky, nebo lichva? František  Nevařil
18. 11. 2008 Čeští občané se nenechají zastrašit
19. 11. 2008 Bestie musí zemřít Petr  Tuček
19. 11. 2008 Bude nám horko? František  Řezáč
18. 11. 2008 Václav Havel promluvil jako Mongol Ivan  Větvička
18. 11. 2008 Proč se Bohumínské usnesení ČSSD tolik utajuje? Jan  Piegl st.
18. 11. 2008 Pitomost socialismu. Král demagogů a princové -- pohled na jejich díla. Radar Tomáš  Pečený
18. 11. 2008 O vlivu ekonomické "vědy" na globální energetické prognózy a jak z toho ven Jindřich  Kalous
18. 11. 2008 Dilema finančních institucí Jan  Mertl
17. 11. 2008 Národní raketová obrana USA -- obrana nebo útok? Jan  Tamáš
18. 11. 2008 O bankách, jež se změnily v latríny Alex  Koenigsmark
18. 11. 2008 Utkejte se se svým náckem Milan  Daniel
18. 11. 2008 Immanuel Wallerstein: Obamovo vítězství -- strach a naděje Immanuel  Wallerstein
18. 11. 2008 Zamyšlení nad globálním vládnutím podle G20: regulace a volný trh Ludmila  Štěrbová
17. 11. 2008 Nedokončitelná revoluce Karel  Dolejší
15. 11. 2008 Pomáhat a chránit, aneb logika výroků "no, tak vidíte" a "udělali jsme nějaký zákrok..." Michal "Wolf" Vlk
9. 11. 2008 Hospodaření OSBL za říjen 2008