25. 9. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 9. 2008

Referendum k radaru koalice odmítla

Stenozáznam jednání  k návrhu referenda k stavbě amerického radaru v Brdech v Poslanecké sněmovně dne   23.9.2008

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych navrhl zařazení nového bodu do pořadu dnešní schůze, a to tisku 490, kterým je Návrh skupiny poslanců na vydání ústavního referenda u umístění prvků zařízení protiraketové obrany Spojených států Amerických na území České republiky. V historii tohoto volebního období už návrh tohoto zákona byl dvakrát předložen, poprvé se tak stalo 30. 8. v roce 2006, a následně 25. 10. téhož roku byl tento tisk vrácen předkladateli. Podruhé byl tento tisk pod číslem 147 upraven a předložen 9. února 2007 Poslanecké sněmovně a 26. 10. v roce 2007 nebyl ve třetím čtení schválen. Současný tisk byl předložen poslancům této Sněmovny 15. dubna.

V argumentech vlády i řady poslanců vládní koalice zaznívají připomínky, že nelze přijmout tento zákon zejména také mj. i z těch důvodů, že nebyly dosud dojednány smlouvy se Spojenými státy americkými.

Dnes je situace taková, že došlo k uzavření obou smluv, jak smlouvy o umístění prvků protiraketové radarové obrany na území České republiky, tak i smlouvy SOFA o pobytu vojsk Spojených států amerických na území České republiky. K obojímu došlo, aniž Poslanecká sněmovna tuto záležitost projednala. Pouze dostávala kusé informace tak, jak se k tomu uvolila vládní koalice. Protože článek II odstavec 2 Ústavy České republiky a v návaznosti na to článek X odstavec 2 Ústavy České republiky říká, že lidé, občané České republiky, mají právo o závažných věcech rozhodnout jednorázovým aktem, jednorázovým referendem, protože v historii České republiky u zákona 515/2002 Sb., o přistoupení k Evropské unii, se tak již jednou stalo, domnívám se, že je třeba tento tisk neprodleně zařadit na pořad jednání Poslanecké sněmovny, aby ještě předtím, než budou obě smlouvy předloženy Poslanecké sněmovně k posouzení, projednání a případnému hlasování, mohli mít občané právo rozhodnout o takto závažné věci, jako je umístění cizí vojenské základny na našem území a pobytu cizích vojsk na našem území přímo a bezprostředně v referendu. Domnívám se zejména proto, že vláda nehraje čestnou hru s občany České republiky, neříká pravdu o takto závažné věci, o tom, co bylo vyjednáváno, a to i přesto, že byly texty obou smluv zveřejněny ve sdělovacích prostředcích.

Předkládám proto návrh, aby byl zařazen na konec prvních čtení dnešního pořadu schůze bod č. 490, jímž je již avizovaný návrh skupiny poslanců na vydání ústavního zákona o referendu o umístění prvků zařízení protiraketové obrany Spojených států amerických na území České republiky, a prosím vás o podporu zařazení tohoto bodu.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Když už hovořím, dovolte mi ještě jednu poznámku, která se týká našeho jednání. Máme to štěstí na dnešní schůzi, že jsme slyšeli slib poslance, protože slib skládal nový poslanec Poslanecké sněmovny za odešlého pana poslance Moravu. Všimněte si, co v tom slibu je - nejen věrnost České republice, ale dodržovat ústavu a zákony České republiky.

Dovolím si připomenout, že mezi takovou povinnost také samozřejmě patří to, abychom respektovali minimální pravidla politické práce, tj. abychom zachovávali legitimitu našich rozhodnutí. Připomínám, že pokud máme hlasovat o takzvané smlouvě SOFA nebo Smlouvě o umístění prvků protiraketové obrany mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, že legitimita tohoto sboru neodpovídá tomu hlasování. Žádná z politických stran v této Sněmovně neměla tento bod ve svém volebním programu. Dokonce když jsme poprvé, protože o tom byla vedena debata v září roku 2006, předložili návrh zákona o speciálním referendu, ODS ujišťovala, že nic takového nehrozí. V lednu 2007 byl požadavek Spojených států amerických o takovém jednání a vláda se ho hned ujala.

Připomínám, že tedy v tomto případě občané České republiky se nemohli ve volbách rozhodnout o tom, které politické straně dát hlas při odpovědi na tuto závažnou otázku. Proto připomínám, že legitimita rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v této věci je nulová. Není možné a kdykoliv taková mezinárodní smlouva, byť dvoustranná, může být zpochybněna. Připomínám to proto, že abychom se vyhnuli takovému zpochybnění legitimity, navrhuje klub KSČM zařazení nového bodu, tisku 490, to znamená zákona o speciálním referendu v této věci, protože podle nejen mého názoru, ale podle názoru minimálně 70 až 75 % obyvatelstva České republiky takové rozhodnutí náleží pouze občanům naší vlasti. Děkuji vám. 

V hlasování z přítomných 192 poslankyň a poslanců pro návrh 93, proti 87, kvorum bylo 97. Tento návrh nebyl přijat.

Jak kdo hlasoval, je patrno v protokolu o hlasování č. 5 ZDE

                 
Obsah vydání       25. 9. 2008
25. 9. 2008 Kauza Bernard: Napsali jsme, že je politický turista, soud pravdivost tohoto názoru nepopřel Štěpán  Kotrba
25. 9. 2008 Iniciativa Ne základnám odmítá spojení se zpravodajskou činností Ruské federace
25. 9. 2008 Kontrarozvědka: "Ruští špioni se snaží v ČR vyvolat odpor proti americkému radaru"
25. 9. 2008 Skotsko i Anglie zahájily zdarma celostátní očkování dívek proti rakovině děložního čípku
25. 9. 2008 O údajné hrabivosti lékařů Petr  Wagner
24. 9. 2008 Konzervativní starosta chce v Londýně vytvořit wifi zónu zadarmo pro všechny
25. 9. 2008 "A co jsi obětoval ty, ty jeden grázle?"
25. 9. 2008 Referendum k radaru koalice odmítla
25. 9. 2008 Antiamerikanismus Jiří  Jírovec
25. 9. 2008 USA: Na rakety a radar o čtvrt miliardy dolarů méně
25. 9. 2008 Koupí si Chu kus Ameriky?
25. 9. 2008 Kuba prosadila v OSN odsouzení ekonomických sankcí
25. 9. 2008 Úsporný rozpočet pana Kalouska
25. 9. 2008 Co by Američané mohli vědět, neboli Nebyla to přece první bublina, která praskla Uwe  Ladwig
25. 9. 2008 Americká vláda donucena omezit platy bankéřů, jejichž banky bude zachraňovat
25. 9. 2008 Mezinárodní měnový fond jako mrtvý brouk? František  Nevařil
25. 9. 2008 Pach socialismu Michal  Kuklík
25. 9. 2008 Ví česká vláda, komu chce poskytnout radarovou základnu? Mojmír  Babáček
25. 9. 2008 Francouzi dávají sbohem dlouhým obědům v restauracích
25. 9. 2008 Ruské letectvo ztratilo během konfliktu v Gruzii sedm letadel
25. 9. 2008 Dodávky vojenské techniky z Ukrajiny do Gruzie v letech 2006-2008
24. 9. 2008 Prezidentské volby v USA Jiří  Jírovec
24. 9. 2008 80% Rusů vyhovuje tandem Putin-Medveděv
24. 9. 2008 Metanová časovaná bomba
24. 9. 2008 Potrat politické kultury Bohumil  Kartous
22. 9. 2008 Není investigativní žurnalistika na scestí? Miloš  Dokulil
22. 9. 2008 Pošpiněný institut prezidentských milostí Zdeněk  Jemelík
11. 9. 2008 Hospodaření OSBL za srpen 2008