24. 9. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 9. 2008

Potrat politické kultury

Václav Bělohradský v rozhovoru pro Českou televizi uvedl, že politická kultura neměla v tomto kulturním prostoru podmínky pro to, aby se vůbec zrodila. V reakci na "povedenou" konspirační hru novinářů a s politiky ODS velmi trefně řekl, že žádný člověk zde za posledních sto let nepobíral důchod ve stejném státě, v jakém se narodil. To jistě postihlo všechny narozené ve dvacátém století, ale pravda je, že diskontinuita státního zřízení v česky mluvícím regionu je kromě vývoje umocněna různými zvraty, z nichž vycházely nové státní celky. A to měl taky Bělohradský, v reakci na mediální pochybnosti o "politické kultuře" kompromitace, diskreditace a likvidace, na mysli. Nezbývá dodat, že ani při trvání České republiky, které se nyní zdá být vcelku neohrožená, k vývoji toho, čemu se říká "politická kultura", jen tak nedojde.

Předně by asi bylo dobré si nějak definovat, co to vlastně je politická kultura. Přitom však je potřeba brát v úvahu, že nemá jít o definici exaktní, ale o definici, která se snaží popsat masové chápání pojmu. Pokud se zamyslíme nad tím, jak veřejnost tento pojem vnímá, můžeme ho zobecnit na vnějškové chování politiků, ať už se týká politiky samotné, nebo osobního života. Není to ideologie, není to interiorizace ústavnosti, není to kvalita naplňování politiky jako správy věcí veřejných. To jsou kategorie, které veřejnost v průzkumech veřejného mínění nezohledňuje, protože nemá podmínky pro to, aby tyto kategorie pochopila.

Proč tomu tak je: na jeden mediální text o podstatě politické praxe připadne deset těch, které vážnými slovy činí z povrchních projevů politického dění jeho samotnou podstatu a s triumfální tupostí a ambicemi se tak podílí na scénáři hyperreality, plně inspirovaném v žánru nekonečných telenovel.

Václav Bělohradský v uvedeném rozhovoru zdůraznil právě to, že Češi mají sklon přistupovat k povrchním jevům politiky jako ke skutečným událostem. V mediální hyperrealitě založené na masovém konzumu informace (a tedy na její nutné deformaci a selekci) ani není jiná možnost, protože v okamžiku, kdy informace není "masová", média předpokládají nižší reflexi a retenci, což je v mediální honbě za dosažením maximálního dosahu konkurenční nevýhoda, kupodivu často i pro média veřejné služby, které jsou od konkurence zákonem osvobozena. Jenže v tom je kámen úrazu: jak v takových podmínkách vyvinout politickou kulturu, pokud se nemůže obrátit k žádné žijící tradici?

Je velký rozdíl pokoušet se porodit politickou kulturu dnes, v podmínkách diktovaných mediokracií a sirotčím syndromem mnohokrát nakopnutého vyvržence. Tradiční demokracie se mohou i přes destruktivní působení části mediálního spektra držet toho, co se už v oblasti politické kultury vyvinulo a setrvalo. A také se mohou opřít o tu část mediálního spektra, která stojí na principech maximální otevřenosti a širokoúhlosti snímání a reprodukce reality.

To Čechům chybí a nezdá se, že by se to mělo výrazně a rychle zlepšovat. Oporu v historii bychom mohli budovat jedině pro budoucí generace, k čemuž zatím nedochází. Spíše naopak. Mediální spektrum, mimochodem také významně ovlivněné problémy s kulturně politickou identitou a nesoucí si těžký handicap z dob před poslední komplexní politickou proměnou společnosti, neslibuje nic, co by mohlo vést k prolomení určité retardace v politickém jednání a chování společnosti. S poukazem na to, že veřejnosti je třeba dávat, co žádá, média servírují brutálně simplifikované události politického děje jako uspokojení poptávky. Opět často i tržně nesvázaná média veřejné služby. Pouze minoritní část spektra se snaží o otevřenost a širokoúhlost v kontextu hledání podstat politického dění. Žalostně málo.

Václav Klaus ke stejné příležitosti řekl, že vyprovokované a odhalené praktiky politického pozadí ukazují na krizi celého politického systému, v němž chybí ideje. Má jistě pravdu v tom, že co politická persona, to pochybná a mlhavá politická identita. Jenže Klausův pohled je stejně omezený, jako "tvrzení" veřejného mínění, jen v jiném smyslu. Klaus patrně záměrně mluvil o "idejích", ale v politice neexistují samotné "ideje".

V politice je možné pracovat pouze s ucelenými ideologiemi, což je také parketa současného českého prezidenta, který tolik dbá na politickou korektnost svých slov. Jak by ale mohla ideologičnost zajistit zvýšení úrovně politické kultury, tomu opravdu, ale opravdu nerozumím. Tyto dvě kategorie jsou vzájemně natolik proměnlivé, že svázat je může skutečně pouze člověk s klapkami na očích. A to je, vedle historické mělkosti a mediální zoufalosti, další velký problém, který brání vývoji politické kultury: osobnostní profil běžného českého politika. Ale to je na samostatné a velmi obsáhlé povídání.

                 
Obsah vydání       24. 9. 2008
24. 9. 2008 Konzervativní starosta chce v Londýně vytvořit wifi zónu zadarmo pro všechny
24. 9. 2008 Prezidentské volby v USA Jiří  Jírovec
24. 9. 2008 Metanová časovaná bomba
24. 9. 2008 Michael  Marčák
24. 9. 2008 Potrat politické kultury Bohumil  Kartous
24. 9. 2008 Pákistán považuje americké razie na své území za příčinu islamabádského atentátu
24. 9. 2008 80% Rusů vyhovuje tandem Putin-Medveděv
24. 9. 2008 Bush bez výčitek svědomí kritizoval v OSN svět
24. 9. 2008 Dalš incident ve Vazíristánu: kdy dojde Pákistánu trpělivost?
24. 9. 2008 O prosazení nespravedlnosti, neboli Když dva spekulují a jen jeden bude zachráněn Uwe  Ladwig
23. 9. 2008 Aktivisté, kteří pomalovali 85 billboardů na D1, poprvé promluvili
24. 9. 2008 Americký dolar bude zřejmě obětí sanace bank, kterou chce provést americká vláda
24. 9. 2008 Poslední slovo za člověka Jan  Paul
23. 9. 2008 Bude dokázána pravost předsmrtných zkušeností?
22. 9. 2008 Cesta z pasti pro nelegály Milan  Daniel
22. 9. 2008 Zákaz pražského karnevalu míří k Nejvyššímu správnímu soudu
22. 9. 2008 Pošpiněný institut prezidentských milostí Zdeněk  Jemelík
22. 9. 2008 Finanční krize: Komu se dá věřit ?!? Ladislav  Žák
23. 9. 2008 Televize Nova kopíruje Český rozhlas a jde jí to dobře Štěpán  Kotrba
23. 9. 2008 Koncerty zadarmo: Rado Wave Live Session s Landmine Spring živě i premiérově na digitálu
11. 9. 2008 Hospodaření OSBL za srpen 2008