24. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 1. 2008

Přirozenou autoritu vajdů ani Čunek nenahradí...

V návaznosti na rozvířené téma romské otázky a receptů předsedy křesťanské (a demokratické) strany Čunka mě zaráží mnohé. Předně, že si jakoby nikdo neuvědomuje to, že současný stav je výslednicí mnoha okolností daných vývojem za posledních 41 roků. Dlouhodobé deformování vzájemných vztahů je jedním ze závažných důvodů, proč je většinová společnost a její systém v takovém stavu, v jakém je. Málokdo si klade otázky, proč recepty z politických kuchyní většinových společností evropských zemí nefungují. Už od poslední (světové) války. Ve Francii stejně jako v SRN, u nás, ale i kdekoliv jinde.

Proč každá z většinových společností předpokládá, že "zázračné recepty" postavené v poměrně jednoduché, primitivní úvaze příslušníka většinové společnosti budou zaručeně a zázračně fungovat. Proč jsou opakovány kvalitativně stejné chyby, jako ty předešlé, totalitní, i když v opačném extrému. Proč jsou stará pokrytectví nahrazována novými za břeskné muziky ideologizujícího šamana.

Nejen Čunek si neuvědomuje mnohé: Tvrdí kupříkladu, že je nezbytné oslabit soudržnost romských rodin. Pitomost spočívá v tom, že pokud by se romské rodiny chovaly jako ty většinové, měla by dnes tato společnost nový úkol spočívající v potřebě stavby desítek domovů pro romské důchodce. Stalo se přece módou totalitní minulosti a její "bílé" většiny, že své staré rodiče a ostatní rodinné příslušníky "odkládala" jen pro pohodlí své vlastní do domovů důchodců. To je jen jeden z aspektů toho, v čem je přirozená soudržnost rodiny pro celý systém odlehčujícím momentem jinak ještě obtížnějších situací.

Nejde o to primárně měnit to, co je po staletí vývoje minority mnohdy stabilizujícím prvkem. Jde spíš o to využít všech daností kulturně sociálního vzorce chování menšiny k její vlastní stabilizaci. Pracovat na tom, aby oni pochopili, že prospěch většiny ve které žijí, bude mít pozitivní situaci i na kvalitu jejich života. Snadno se to říká "od stolu" a situace v terénu je mnohem složitější. Patří dík všem, kteří tuto práci konají. K hmatatelným a pozitivním výsledkům nelze dospět pouze pomocí socioekonomických nástrojů. Za nejobtížnější pokládám odstranění stereotypů myšlení všech. Ve vztahu menšiny k většinovému systému i naopak. A teprve pak může vzniknout důvodný předpoklad možné kvalitativní změny ve vzájemných vztazích. Aby vzájemné soužití menšiny ve většinové společnosti odpovídalo mravně kulturnímu kodexu většiny. Nebude to hned, bude to běh na dlouhou trať a bude to něco stát. Protože co za něco stojí, něco stojí. Cena bude jistě menší než náklady na realizaci receptů pana Čunka. Za blízký vztah k problému vnímám postoj pana Potměšila.

Dostávám k tématu řadu e-mailů. Od téměř militantně laděných a otevřeně nepřátelských, až po ty, které jsou rozumné. Ty posledně jmenované jen doufají, že "rozptýlení" komunit romů je myšleno autorem v rozměru geografickém a nikoliv ve významu stejného pojmu obvyklého v pohřebnictví. Pokud bude tento záměr schválen oběma komorami parlamentu, senátem a požehnán prezidentem dojde kromě "rozstěhovávání etnika" k tomu, že pro celé etnikum a všechny rodiny se zvýší celkové životní náklady. Domnívat, se že tzv. "rozptýlení" komunit zabrání jejich vzájemnému styku je nehorázná hloupost. Pouze budou potřebovat více prostředků. Vznikne další ekonomická zátěž za situace, kdy se díky "reformám" propadají v rozpočtu i fungující rodiny bílé většiny.

Za nejhorší možnou cestu z celého souboru problémů vidím téměř konfrontační řešení. Často opakuji dobré zkušenosti prvorepublikové praxe. Každá romská rodina čítající stovky členů měla své "vajdy". Přirozenou autoritu nelze nahradit. Vajda měl mezi svými své postavení a respekt přesahující všechny úředníky "gádžů". Měl své odpovědnosti a své kompetence. Vztah k této autoritě byl ze strany Rómů jednoznačně respektován. (Přes to "nejel vlak".) Totalitní moc minulosti tento přirozený institut likvidovala. Ke škodě všech.

Ten, kdo má upřímný zájem na dlouhodobé stabilizaci poměrů, nemá argumentačně stavět na zcela zásadních odlišnostech menšiny a většiny, ale na tom, co je společným zájmem: Tedy prosperita společnosti jako celku. Jinak řečeno: Chceš-li v této společnosti žít, podílet se na společných výsledcích, musíš na ně rovněž přispět. Poznání, že tak můžeme činit nejlépe prací svojí vlastní, je základem vzájemného soužití všech. Buď spolu, nebo vedle sebe, ale bez excesů, bez xenofobie a nedůvěry.

Pokud chce někdo hledat a nacházet uspokojivá řešení, musí si být vědom toho, že autenticita vzájemných vztahů je přirozeným předpokladem pro úspěšné soužití celku. A to znamená, že nestačí mentorovat nebo si správné chování vynucovat, ale, že je třeba občany k práci na společném díle motivovat, a to nejen hmotně, ale i příkladem, upřímným zájmem, důvěrou a morálním oceněním pozitivních výsledků za současného respektování kulturní odlišnosti.

                 
Obsah vydání       24. 1. 2008
24. 1. 2008 Jak je důležité porozumět psanému textu Darina  Martykánová
24. 1. 2008 Privilegovaní umělci podporující ODS... a pak ti ostatní... Monika  Binke
23. 1. 2008 Otevřený dopis Janu Švejnarovi: Čím se lišíte od Václava Klause? Petr  Schnur
24. 1. 2008 O lučních kobylkách a rovných příležitostech aneb Jak se stát militantní feministkou Michaela  Appeltová
24. 1. 2008 Nerovné šance žen a mužů v Senátu Zdeňka  Petáková
24. 1. 2008 Církve versus Náhrobní kámen Ženského klubu českého Mirek  Vodrážka
24. 1. 2008 Uvnitř automobilu je daleko víc zplodin, než kolik vdechují cyklisté Lukáš  Zádrapa
24. 1. 2008 Topolánek radí: Zadlužte se! Zdeněk  Roubal
24. 1. 2008 Immanuel Wallerstein: Keňa: stabilní demokracie nebo rozpad? Immanuel  Wallerstein
24. 1. 2008 O čem ví tesknota Jiří  Orten
24. 1. 2008 Přirozenou autoritu vajdů ani Čunek nenahradí... Pavel  Novotný
24. 1. 2008 Co je slušnost? František  Řezáč
24. 1. 2008 Neonacista zavraždil 18-letého mladíka, média zajímá kočka
24. 1. 2008 Kdo by se dnes divil posametovému vývoji...
24. 1. 2008 Kosovo jako příklad Michal  Vimmer
24. 1. 2008 Jak občané, kteří nejsou básníci, přicházejí o iluze Václav  David
24. 1. 2008 Generace, které dostávaly mizerné peníze v mizerném socialistickém hospodářství Boris  Cvek
24. 1. 2008 Děti nového režimu
24. 1. 2008 Můžeme se něčím inspirovat z amerických "primárek"? Miloš  Dokulil
24. 1. 2008 A co Ron Paul?
23. 1. 2008 Klvaňovi došly argumenty - má přehlcenou linku Štěpán  Kotrba
23. 1. 2008 O budoucím českém prezidentovi může rozhodnout i Kosovo Stanislav  Kliment
24. 1. 2008 Smrt za urážku islámu Lukáš  Lhoťan
18. 1. 2008 Případ Kosovo: Výzva k solidaritě s republikou Srbsko
23. 1. 2008 Rezoluce ke Kosovu v Radě Evropy prošla, ale jinak...
23. 1. 2008 Jestli se Rusko otočí východním směrem, bude to naše prohra, ne prohra Moskvy Oskar  Krejčí
24. 1. 2008 Památník písemnictví zůstane i nadále samostatnou institucí
24. 1. 2008 Pár bláznivých automobilistů chce silnice jen pro sebe
24. 1. 2008 Tříbení názorů v Česku bude dlouhé
24. 1. 2008 Oči velkého bratra
23. 1. 2008 NATO musí mít právo použít jaderných zbraní jako první
23. 1. 2008 DOKUMENT: Tachecí: "jestli ten tiskový mluvčí mluví za ministra dopravy..."
23. 1. 2008 Zkušenosti důchodce (nar. 1940)
22. 1. 2008 Britské listy jsme ze svých stránek odstranili, protože jsme je odstranili
4. 1. 2008 Témata Britských listů - nejen pro novoroční poučení
30. 11. 2007 Jací jsme
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007