24. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 1. 2008

Jak občané, kteří nejsou básníci, přicházejí o iluze

Neúcta k vědění v širších souvislostech

Darina Martykánová si částečně oprávněně stěžuje na skutečnost, že především muži-studenti technických oborů považují studentky filosofie za obět vlastního špatného rozhodnutí. Avšak situace je ještě složitější, a nelze ji jednoduše odbýt jednoduchými vysvětleními obou stran.

 • Platy středoškolských učitelů v ČR jsou stále nízké, ačkoli v poměru k průměru nebo medianu mezd v ČR si stojí mnohem lépe, než v době mého dětství. Filosofie se ovšem na středních školách povětšinou nevyučuje jako samostatný předmět, nýbrž v rámci širšího předmětu „základy společenských věd“ na gymnáziích a a části středních odborných škol, na zbytku středních škol potom minimálně v rámci „občanské výchovy“.
  Vyučující jsou v naprostě většině absolventi učitelských oborů, absolventi oboru Filosofie musí zároveň splňovat tzv. pedagogické minimum. Darina Martykánová tedy opakovala chybu čtenáře-provokatéra, který chtěl Martinu Náhlovskou bít do hlavy, a také ji směřuje do středního školství. Pro objektivitu musím přiznat, že mě osobně učila na Gymnáziu Mladá Boleslav filosofii absolventka dvouoborového neučitelského studia politologie-český jazyk a literatura, a moji připravenost ze střední školy považovali univerzitní učitelé za velice dobrou.
  Uplatnění studentů oboru filosofie bylo, je a bude vždy obtížné, v tom mají kritici Martiny Náhlovské pravdu. Je třeba se zamyslet, zda by neměla být stanovena horní hranice počtu studentů některých studijních programů, a to nejen na filosofických fakultách. Sám jsem si vybral obor „Management pro veřejný sektor“ na Filosofické fakultě Ostravské univerzity, ačkoli jsem byl přijat i na jednooborové studium „Filosofie“, jedním z důvodů mého rozhodnutí byla i možnost pozdějšího uplatnění.
 • Co se týče výroku, že pro ženu v ČR není snadné vybrat si ke studiu technický obor, zde opravdu nevím, kde na to paní Martykánová přišla. Nikdy jsem neslyšel o žádné (tedy ani „pozitivní“) diskriminaci žen v přijímacím řízení na technické obory, přinejmenším na situaci na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava mám dostatečný vhled, neboť udržuji mnoho kontaktů s tamními studenty i učiteli, s kritikou své Alma Mater se netají, avšak ne v genderové oblasti.
  Všiml jsem si však něčeho jiného. Ženy na technických fakultách VŠB-TUO často vyhledávají raději ty obory, které nejsou striktně technické, a umožňují jim více práce s lidmi v budoucím povolání, např. Management jakosti, a také po vystudování jeví větší zájem o kariéru na akademické půdě. I na striktně technických katedrách lze spíše nalézt ženu mezi učiteli, než mezi studenty.
  Tvrzení, že za nedostatek žen na technických oborech mohou média a myšlenkové stereotypy rodičů a učitelů, jsou oprávněná jen částečně. Sám jsem také dva roky studoval učitelství historie a společenských věd, a podíl mužů na obou oborech byl podstatně větší, než podíl žen na technických oborech. Přitom se za normu považuje paní učitelka, a narozdíl od konečných uživatelů práce např. programátorů nebo konstruktérů vozidel, děti i jejich rodiče vždy vědí, zda-li je učí muž nebo žena. (Vynechám-li tedy jednu zápletku z filmu Kameňák II.)
 • Omezovat práci při studiu zákony je velmi křečovité, ale současná situace je opravdu nepřehledná. Problém má však jinou hlavní příčinu, než vysoké náklady na studium v porovnání s příjmy rodičů. Pokles nezaměstnanosti a odchod poválečných ročníků do důchodu způsobil, že zájem o schopné pracovníky na zkrácený, avšak nejméně poloviční, úvazek, převyšuje často nabídku. Za 40 Kč/h se dnes již běžně nepracuje ani v Ostravě, natož v Praze.
  Studenti chtějí mít životní úroveň vzdálenou prostému přežívání, standardem je dnes letní i zimní dovolená, pravidelné návštěvy fitcenter a solárií, romantické večeře v drahých restauracích (na ostravské poměry) a pro některé i vlastní automobil, obvykle staršího data. Rodiče jim jsou však ochotni financovat pouze životní minimum, někdy ani to ne, a to i pokud mají slušné příjmy, zvláště, pokud sami nedosáhli vysokoškolského vzdělání. Oni přece také v jejich věku pracovali. To souvisí s raketovým nárůstem počtu vysokoškoláků na straně jedné, a stárnutím populace na straně druhé, kvůli kterému si již dnes uvědomělí rodiče spoří v penzijních fondech.
  Nakonec je také třeba připomenout, že překotné zvyšování počtu vysokoškolských studentů vede také ke snižování studijních požadavků, takže se stále častěji můžeme od nadaných studentů doslechnout, že škola je velice lehká, a od méně nadaných studentů, že „když se člověk snaží ...“. Není divu, že studenti, pro které je vysoká škola lehká, rádi přijmou další zátěž, pokud jim umožní zvýšení životní úrovně. Jazykově nadaní a hlavně odvážní jedinci zase volí prázdninové brigády v zahraničí, čímž ovšem také zvyšují laťku „běžného životního standardu“ vysokoškolských studentů. Proti těmto dvěma skupinám tvoří lidé, které velice nadstandardně živí rodiče, početně zcela nevýznamnou složku populace vysokoškolských studentů, navíc každým rokem slábnoucí, přinejmenším v poměru k celkovému počtu vysokoškoláků.

Tímto nechci říct, že se všichni vysokoškoláci mají zcela dobře, a je třeba na ně uvalit další břemeno, nejlépe v podobě školného, splatného již při podání přihlášky ke studiu. Spíše se snažím otupit hrany sporu a co nejlépe popsat situaci, ve které se většina studentů dnes nachází. Vím, že mnohé studenty může kombinace více nepříznivých okolností dostat bez jejich vlastního zavinění do tíživé finanční situace, ale rozhodně odmítám, že by dnešní studenti trpěli více, než jejich rodiče, či spíše vrstevníci jejich rodičů.

Má matka mi v dětství dávala jako vzor skutečně chudého dítěte „Malého Bobše“, Martině Náhlovské si dovolím doporučit film „Jak básníci přichází o iluze“. Dávat její situaci do souvislosti s Topolánkovým „batohem“, považuji v tuto chvíli za přinejmenším velice odvážné, ačkoli s některými jeho ustanoveními také nesouhlasím.

O možnosti najít si majetného pracujícího životního partnera, nebo práci v erotickém průmyslu, jako řešení situace, bych si psát nedovolil, to skutečně nejsou systémová řešení. Muž, který chce vymlátit Martině Náhlovské její názory z hlavy, používá ještě o několik tříd slabší argumenty, než ona sama. Pokud chce přesvědčit čtenáře Britských listů, že pravicové myšlení je typické pro omezené primitivy, je na dobré cestě. Netroufám si vyloučit, že jde dokonce o levicového rádobyintelektuála, který se psaním takovýchto článků snaží dokázat, že pravicovost=primitivismus. Jenže realita je jiná. Nadprůměrnost zavazuje.

                 
Obsah vydání       24. 1. 2008
24. 1. 2008 Jak je důležité porozumět psanému textu Darina  Martykánová
24. 1. 2008 Privilegovaní umělci podporující ODS... a pak ti ostatní... Monika  Binke
23. 1. 2008 Otevřený dopis Janu Švejnarovi: Čím se lišíte od Václava Klause? Petr  Schnur
24. 1. 2008 O lučních kobylkách a rovných příležitostech aneb Jak se stát militantní feministkou Michaela  Appeltová
24. 1. 2008 Nerovné šance žen a mužů v Senátu Zdeňka  Petáková
24. 1. 2008 Církve versus Náhrobní kámen Ženského klubu českého Mirek  Vodrážka
24. 1. 2008 Uvnitř automobilu je daleko víc zplodin, než kolik vdechují cyklisté Lukáš  Zádrapa
24. 1. 2008 Topolánek radí: Zadlužte se! Zdeněk  Roubal
24. 1. 2008 Immanuel Wallerstein: Keňa: stabilní demokracie nebo rozpad? Immanuel  Wallerstein
24. 1. 2008 O čem ví tesknota Jiří  Orten
24. 1. 2008 Přirozenou autoritu vajdů ani Čunek nenahradí... Pavel  Novotný
24. 1. 2008 Co je slušnost? František  Řezáč
24. 1. 2008 Neonacista zavraždil 18-letého mladíka, média zajímá kočka
24. 1. 2008 Kdo by se dnes divil posametovému vývoji...
24. 1. 2008 Kosovo jako příklad Michal  Vimmer
24. 1. 2008 Jak občané, kteří nejsou básníci, přicházejí o iluze Václav  David
24. 1. 2008 Generace, které dostávaly mizerné peníze v mizerném socialistickém hospodářství Boris  Cvek
24. 1. 2008 Děti nového režimu
24. 1. 2008 Můžeme se něčím inspirovat z amerických "primárek"? Miloš  Dokulil
24. 1. 2008 A co Ron Paul?
23. 1. 2008 Klvaňovi došly argumenty - má přehlcenou linku Štěpán  Kotrba
23. 1. 2008 O budoucím českém prezidentovi může rozhodnout i Kosovo Stanislav  Kliment
24. 1. 2008 Smrt za urážku islámu Lukáš  Lhoťan
18. 1. 2008 Případ Kosovo: Výzva k solidaritě s republikou Srbsko
23. 1. 2008 Rezoluce ke Kosovu v Radě Evropy prošla, ale jinak...
23. 1. 2008 Jestli se Rusko otočí východním směrem, bude to naše prohra, ne prohra Moskvy Oskar  Krejčí
24. 1. 2008 Památník písemnictví zůstane i nadále samostatnou institucí
24. 1. 2008 Pár bláznivých automobilistů chce silnice jen pro sebe
24. 1. 2008 Tříbení názorů v Česku bude dlouhé
24. 1. 2008 Oči velkého bratra
23. 1. 2008 NATO musí mít právo použít jaderných zbraní jako první
23. 1. 2008 DOKUMENT: Tachecí: "jestli ten tiskový mluvčí mluví za ministra dopravy..."
23. 1. 2008 Zkušenosti důchodce (nar. 1940)
22. 1. 2008 Britské listy jsme ze svých stránek odstranili, protože jsme je odstranili
4. 1. 2008 Témata Britských listů - nejen pro novoroční poučení
30. 11. 2007 Jací jsme
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007