21. 9. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 9. 2007

Odhalenie: tajné vládne konzultácie ohladom radaru

Ministerka obrany, pani Vlasta "Radar" Parkanová, na odporučenie svojho tajného poradcu pre hudbu a filozofiu, navrhla vláde konzultovať problém umiestnenia americkej radarovej základne na území Českej republiky s poprednými svetovými filozofmi. Členovia vlády súhlasili a s týmto účelom sa stretli vo svojej obľúbenej čajovni Lysohlávka. Po bohatej večeri, ktorú skonzumovali v sprievode orientálnej hudby, brušných tanečníc a delikátnych vín, začala konzultácia pod vedením docentky Giny, medzinárodne uznávanej slovenskej špiritistickej expertky z Národného referenčného laboratória pre aplikovanú duchológiu.

Docentka Gina po dôkladnom preskúmaní aury účastníkov, ako médium určila samotného predsedu vlády, pána Mirka Topolánka. Za mihotu sviečok ministri sediac v kruhu, spojili svoje ruky nad špiritistickým stolíkom a podujali sa vyvolať ducha slávneho Immanuela Kanta, od ktorého očakávali, že umiestnenie radaru prehlási za kategoricky imperatívne nutné. Imi sa nehlásil a na sústredenú mentálnu energiu českej vlády ďalší prizvaný diskutér Mao C'Tung ústami média iba ospalo zamrmlal "Pravda je vlastníctvom toho, kto drží v ruke zbraň" a zmizol. Majiteľ čajovne Lysohlávka naservíroval prítomným ďalšiu dávku svojho presláveného odvaru, zapálil vonné kadidlá, a to sa už o slovo prostredníctvom média, pána premiéra Topolánka, prihlásil Platón. Poďakoval za pozvanie a vyzdvihol záujem českej vlády o jeho politologické dielo ÚSTAVA, v ktorom rázne odmietol škodlivý koncept demokracie a predstavil vlastnú koncepciu štátu. "Ideálny štát, tak ako som ho navrhol v Ústave" vážne a dôstojne prednášal Platón "sa skladá z troch tried: z vládcov, ktorí jediní vedia, čo je pre občanov prospešné a dobré a podľa toho vydávajú zákony a vládnu; z vojakov, ktorí chránia bezpečnosť štátu a pomáhajú vládcom udržať ostatných občanov pod vľúdnym avšak pevným dohľadom; a z ostatných občanov, ktorí svojou usilovnou prácou zaisťujú všetky životné nevyhnutnosti ako sú napríklad jedlo a prístrešie. Vládcom je zverená absolútna autorita a moc, udeliť neškolenému človeku hlas v rozhodovaní je bláznovstvom".

Platón sa nadýchol a urobil krátku rečnícku pauzu. Po pauze hodlal pokračovať vo výklade, ako sú vládcovia prísne vyberaní spomedzi všetkých občanov, výberové skúšky trvajú dva roky a pozostávajú z telesnej, vzdelanostnej a morálnej časti. Vybraní jedinci sa ďalej dôkladne školia v abstraktných vedách (napríklad v aritmetike, geometrii, astronómii a filozofii), potom sú im postupne zverené nižšie administratívne funkcie, počas ich výkonu sú prísne sledovaní a ak pochybia sú z triedy vládcov vyradení a iba tí, ktorí nezlyhajú, sa po dlhých rokoch náročnej prípravy stanú vládcami. Docentka Gina šikovne využila Platónov nádych a rečnícku pauzu, rázne prerušila spojenie so záhrobím, prebudila médium a členovia vlády odmenili premiéra, teda vlastne Platóna, bujarým potleskom. Platón sa darmo pokúšal predniesť zamýšľanú reč o tom, ako sú vládcovia vyberaní a školení, po prerušení spojenia sa mu preniknúť do našej reality bez docentkinej pomoci už nepodarilo, a tak si iba ticho povzdychol, že samozrejme treba tiež dodať, že v záujme nestrannej a ľudskými neresťami nenarušovanej vlády, majú vládcovia zakázané vlastniť akýkoľvek súkromný majetok a založiť si rodinu...

Kabinet sa po umelecky aj faktograficky vydarenej konzultácii jednohlasne zhodol na tom, že zástupcovia svetovej filozofickej verejnosti mohutne podporujú výstavbu americkej radarovej základne v Čechách a že je skutočne na čase, aby sa občania prestali pliesť vláde do vládnutia a hľadeli si svojho, teda jedla a prístrešia!

                 
Obsah vydání       21. 9. 2007
21. 9. 2007 Když budeme dnes přihlížet k tomuhle Mojmír  Babáček
22. 9. 2007 Gmar chatima tova
22. 9. 2007 Najde se v ČRo 6 ještě více mluvčích? Určitě ano... Štěpán  Kotrba
21. 9. 2007 Usáma bin Ladin vyzval Pákistánce, aby svrhli "renegáta" Mušarafa
21. 9. 2007 Amerika: Policejní stát Fabiano  Golgo
21. 9. 2007 Rusko vysílá vážné varování západní Evropě
21. 9. 2007 Kdo komu prodává auta aneb obcházení zákona na MŠMT online Jan  Wagner
21. 9. 2007 Egon Bondy: V boji proti kapitalismu nelze být pokryteckými humanisty Ondřej  Slačálek
21. 9. 2007 Setkání s "idolem" Ondřej  Slačálek
20. 9. 2007 Egon Bondy je mrtev, jeho dílo ne Ondřej  Slačálek
21. 9. 2007 Právo jako PR Lidového domu? Štěpán  Kotrba
21. 9. 2007 Charta 77 ve světle teorie elit Lukáš  Kantor
21. 9. 2007 Bída a pád českého komunismu Vít  Procházka
20. 9. 2007 Senát: Kdo je proti lásce, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko NE Štěpán  Kotrba
21. 9. 2007 V hodině studeného slunce se mi zdá Inka  Machulková
20. 9. 2007 Olympiáda a veřejné finance Jiří  Kalous
21. 9. 2007 Chudoba dětí a odpovědnost státu za vzdělání, aneb Kde jsou vlastně otcové a prarodiče všech těch chudých dětí? Uwe  Ladwig
21. 9. 2007 Zbořme Národní památník na Vítkově
21. 9. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -15. září 2007
21. 9. 2007 Starosta Malešic ignoruje názory občanů
21. 9. 2007 Stávky a zkazky a vzkazy Václav  Dušek
21. 9. 2007 Statistika vtipnosti občanů ČR Wenzel  Lischka
21. 9. 2007 Odhalenie: tajné vládne konzultácie ohladom radaru Sylvia  Rychlá
21. 9. 2007 Prahou na kole: Kde to vázne? Hynek  Hanke
20. 9. 2007 Madlenka na Hrad aneb úvaha o příštím prezidentském kandidátovi Štěpán  Kotrba
20. 9. 2007 VŠUP: Nýmand v křesle rektora určuje, co je umění a co ne Štěpán  Kotrba