23. 5. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 5. 2007

Odpověď Zdeňku Bártovi:

Moje zdroje datace evangelií

Odpověď na dotaz Zdeňka Bárty.

Pramen, ze kterého jsem zejména čerpal, je český ekumenický překlad NZ, vysvětlivky v něm ale nepovažuji za součást textu NZ. K dalším pramenům: v letech 70tých a 80tých jsem měl dost času a četl si nemnoho běžně dostupných knížek, jejichž seznam by maturant se zájmem o teologická studia považoval za směšně chudičký. Uvádím zejména Svědkové času Leo Deuela a Šest legend hledá autora doc. Oldřich Králíka jako díla nikoli módní a dočasná. Odsud jsem čerpal metodu. Bez možnosti najít si či ověřit historická fakta to ovšem nešlo -- opět běžně dostupné knihy, včetně obou dvou o Kumránu -- jednu napsal i kolega pana Bárty, Stanislav Segert.

Skromnými prostředky a s pomocí B-ží jsem se před 17ti lety, dopracoval k výsledkům, které jsou v souladu až ve shodě s nejnovějšími hodnoceními starých nálezů, například ZDE . V odkazu jsou poskytnuty závažné argumenty požadované p.Bártou včetně hodnocení komentářů k ekumenickému vydání.

Relativní a absolutní chronologii evangelií, tak jak jsem ji v této době uveřejnil jsem si dal dohromady v dubnu až květnu r.1991. (Protože jsem nenašel důvod jít se vznikem některého z evangelií před rok 48/9- apoštolský koncil, měl jsem v dataci 48/9-60tá léta. Postup jsem shrnul do stručných tezí - 4 strojopisné strany bez kopií, předal jakémusi knězi a šel se starat o své prosté živobytí, bylo již na čase.).

Pro absolutní chronologii mi byly vodítkem jednak datum apoštolského koncilu (obecně akceptován je rok r.48), jednak společenský kontext -- vše se odehrává za existence chrámové organisace i společnosti rozdělené na směry a sekty, ale -- žádná válka s Římany.

Uvádím příklady: U Josefa z Arimatie je nutno se zmínit o jeho členství ve veleradě - zajímavé to bylo před Židovskou válkou, ale koho to zajímalo po ní?. V Mt5,13-16 je třeba autorovi zaznamenat Ježíšovu nepřímou kritiku Esejců a verš Mt 5,3 je plně srozumitelný, pokud umíte hebrejsky a nebo aramejsky a současně něco víte o Esejcích, kteří po roce 70 již neexistovali. Filón alexandrijský mohl zajímat křesťany zejména v době jeho života a života jeho bezprostředních žáků , notabene, když byl i praktikujícím znalcem halachy. Je nutno opustit neodůvodnitelnou myšlenku, že židokřesťané 1. a 2.generace byli samí nevzdělaní prosťáčci bez znalosti 1-3 jazyků slovem i písmem a bez náboženských a filozofických znalostí i to, že jednali a psali se znalostí termínů jako soupodstatnost, subordinacionismus, ba i Sancta Trinitas.

Nejsem do té míry ješitný, abych dosti choulostivé otázky mé práce s texty NZ chtěl nadále diskutovat před kazateli i vědci na stránkách deníku.

Nepovažuji za podstatné jestli Mk vznikl 5let před Mt nebo 4 měsíce po něm. Podstatné je, že NZ vznikl v době, ke které se hlásí, a není to snůška blábolů - buď zfalšovaná zaostalými a lstivými Židy za účelem zakrytí doopravdicky pravé indoárijské pravdy (oblíbeně zpracovávané v tomto směru jsou paradoxně texty židokřesťanských gnostiků) nebo vyprodukovaná lstivými římskými propagandisty za účelem balamucení starověkého proletariátu (viz propaganda tzv. marx-leninská)

Až dám dohromady jiný historický text vycházející z více pramenů, který jsem slíbil jedné studentce, budu s poznámkovým aparátem a citacemi více pečlivý.

                 
Obsah vydání       23. 5. 2007
23. 5. 2007 Světové emise CO2 jsou vyšší než nejhorší modelovaný scénář
23. 5. 2007 Pomozme iráckým občanům, aby si uchovali svoji ropu Miloš  Kaláb
23. 5. 2007 Rovnost před zákonem, rozdíly ve výplatě, aneb Zdánlivě lehce prokazatelná diskriminace Uwe  Ladwig
23. 5. 2007 Zemřel filmový režisér Pavel Hobl
22. 5. 2007 Bývalý agent KGB obviněn z vraždy Litviněnka
23. 5. 2007 Nepřátelům Vladimír  Holan
23. 5. 2007 Bílí, černí, špinaví, čistí, zdraví, nemocní Petr  Wagner
23. 5. 2007 Do jaké míry jsme za bezdomovce odpovědni?
23. 5. 2007 Co s lidmi, kteří nechtějí či nemohou být "normální"?
23. 5. 2007 Držte hubu a krok! Ničemu nerozumíte!
23. 5. 2007 Fair play a čas měnit projekt
23. 5. 2007 Proč publikujete invektivy?
23. 5. 2007 Neměňme pravidla pro pohodlnost vládnutí
23. 5. 2007 Moje zdroje datace evangelií Jan  Klepetář
22. 5. 2007 Je libo bývalého pornografa, anebo bývalého člena BIS?
22. 5. 2007 Soukromá prodejna není veřejný prostor a nikdo nemá právo tam lézt Jan  Bláha
22. 5. 2007 Nevpouštějte tam veřejnost, pane Bláho! Milan  Daniel
22. 5. 2007 Rostislav Roztočil opět na Svobodě Zdeněk  Jemelík
22. 5. 2007 Otcové jedli nezralé hrozny a synům trnou zuby? Zdeněk  Bárta
22. 5. 2007 Přírůstky do památníku II. Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
21. 5. 2007 Jak chtěl pan Payne zachránit Evropu Jan  Neoral
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce