25. 1. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 1. 2007

Vladkové a Kykolkové

(Obraz církví ve světle různočtení románu o mediálních mechanismech)

"Je v televizi a v rádiu, VEČEŘÍ S BISKUPY, KDE HOVOŘÍ O ROPNÉM PRŮMYSLU ..." -- Šefredaktor vlivného britského deníku je opravdu na roztrhání! Po večeři s ním se nicméně biskupové musejí pochechtávat a ťukat si na čelo...

Citovaná pasáž z české verze (s. 27) slavného románu AMSTERDAM od britského spisovatele Iana McEwana zní v originálu takto: "...he was on TV and radio, AT DINNER WITH SOME BISHOPS, GIVING A SPEECH TO THE OIL INDUSTRY, ..." (s. 29n, zvýrazňujeme v obou verzích) V české verzi se šéfredaktorův oficiální program liší ve třech věcech: 1) je o celý jeden bod chudší (kontakt se zástupci tzv. ziskového sektoru, tj. odvětví ropného průmyslu, je vypuštěn, popř. diskrétně zamlčen), 2) na večeři s biskupy si šéfredaktor počíná roztěkaně a zmateně (jako by předjímal další veledůležitý termín, totiž právě ono zamlčené či hluboce utajené rande se sektorem ziskovým), 3) podle české verze se jedná o večeři "s biskupy", podle originálu o večeři s "nějakými biskupy". V tomto článku se zamýšlíme nad třetím a částečně i druhým z uvedených rozdílů.

Biskupka jako žába na prameni

Křiklavý nesmysl v české verzi (kde žurnalista poučuje biskupy o ropném průmyslu nebo snad dokonce, ó ty hrůzo, nestydatě lobbuje pro ten či onen konkrétní podnik z daného odvětví!) chápu jako bezděčný doklad o tom, že šéfredaktoři českých obecných celostátních deníků (jistě i týdeníků), stručně vyjádřeno, zatím málo večeří s "NĚJAKÝMI BISKUPY". (Totéž platí mutatis mutandis o jejich podřízených, řadových novinářích.) Zdůrazněme spojení "S NĚJAKÝMI ...", anglicky: "WITH SOME ...", dle německé verze (s. 40): "MIT IRGENDWELCHEN...". V originále běží o biskupy, které šéfredaktor doposud moc nezná a nemá o nich předem utvořenou představu (a kteří tedy nejsou mediálními hvězdami), a v širším smyslu běží jistě jednou o skupinou biskupů anglikánské církve, jindy zas o představitele jiných církví a náboženských denominací.

Jak vypadá situace v daném směru v Česku více než sedmnáct let od "sametovky"? Otevře-li si řadový občan kterýkoli celostátní deník, může s určitou mírou pravděpodobnosti počítat s tím, že na něj vypadne Vladko, Kykolka... nebo biskupka Jana Šilerová z Církve československé husitské! Nepatřím a nikdy jsem nepatřil ke členům uvedené církve a nic proti uvedené církvi nemám, vůči paní biskupce Šilerové (kterou, podotýkám, osobně neznám) jsem však na základě kontaktu prostřednictvím médií alergický asi stejně jako vůči Vladkovi či Kykolkovi.

Architekt Zdeněk Lukeš si před pár lety posteskl, že jej celý život pronásleduje zpěv Karla Gotta, a posteskl si natolik zoufale, že uraženého mistra musel udobřovat sám tehdejší ministr kultury. Já mám proti biskupce Šilerové výhrady ještě zásadnější. V celostátních médiích mi "zaclání ve výhledu" -- vedle jejích monopolizujících vystoupení postrádám alternativní, odlišný pohled (SECOND OPINION, doslova: druhý názor, druhé stanovisko) na dění, vření a kolotání v dané církvi, kterou zblízka neznám a o které mne informují pouze obecná média. Naposledy mne tato paní (marně hledám jiný výraz, který by se hodil jak do REALITY SHOW, tak do Britských listů) přes média informovala, že pro jakousi dosud neuzavřenou záležitost vyzvala k rezignaci jiného biskupa z téže církve (svého kolegu). Nápadně to připomínalo rozklady, jimiž svého času Vladko zdůvodňoval, proč si nepřeje, aby ve vile nadále setrvával Hans ... Ono je asi pro žurnalistu (zejména bere-li celou neziskovou sféru jenom jaksi bokem, levou zadní) pohodlnější komunikovat stále s tímtéž "církevnickým Kykolkou" než průběžně zachycovat proměnlivou spleť různých názorů! Alespoň v případě neuzavřené vnitrocírkevní rozmíšky by však i pro novináře mělo platit: AUDIATUR ET ALTERA PARS (AŤ JE SLYŠENA I DRUHÁ STRANA).

Novinové heslo pro (převážně ateistické) davy: "kontroverzní teolog"

Paní biskupka Šilerová není samozřejmě v české ekumeně jediným "církevnickým Kykolkou". Vzhledem k mimořádně intenzivnímu pnutí uvnitř její církve je však na ní snad nejvíce patrná ošidnost a nedostatečnost konceptu "Kykolků", jehož se česká celostátní média zatím v církevní problematice převážně drží.

Vladkové a Kykolkové mají svá specifika. Jejich výpovědi, zejména pokud se týkají animozit vůči jiným "obyvatelům vily", je třeba brát s rezervou. Jinak se může přihodit to, co se stalo společným dílem "církevnických Kykolků" a novinářů v České republice: Ve státě, kde jsou podle posledního sčítání lidu z roku 2001 téměř tři pětiny všech obyvatel bez vyznání a kde si žurnalisté běžně pletou název druhé a třetí největší církve (srov. článek Církev ryze virtuální aneb Od Doležala k Doležalovi, BL z 24.10.2005), hauzíruje od jednoho novinového titulku ke druhému obraz nepřítele, nenávistné heslo (HATE CODE), jež zní "KONTROVERZNÍ TEOLOG".

Poprvé jsem se s ním setkal v roce 1999 v nadpisu článku v Lidových novinách. Jednalo se o jeden z nejsprostějších článků, jaký kdy Lidové noviny otiskly. (Týkal se prosím nikoli snad římskokatolického teologa, který se v rámci pedagogického působení dostal do střetu s tzv. učitelskou autoritou vlastní církve, ale teologa protestantského!)

Já trouba jsem se až do té doby s protestantským teologem Karlem Barthem domníval, že existují velcí spisovatelé, velcí hudebníci atd., ale jenom malí teologové. Dále jsem se, jak mi bylo v mládí vštěpováno, domníval, že spory, kontroverze a polemiky mezi představiteli různých teologických směrů a názorů jsou čímsi žádoucím. Až Lidové noviny, jejichž heslo z roku 1999 se v českém tisku ujalo, mne vyvedly z omylu: Teolog, soudružky a soudruzi, se především musí v každém okamžiku svého života tak ňák ideologicky sprrrávně zařadit, že, aby příliš nevyčníval. Některrré věci ať raději napříště vůbec krrriticky nezkoumá a pouze je s dostatečnou intenzitou adorrruje, aby snad neupadl v podezření z ideologické úchylky!

Na tomto místě analýzu opět přerušíme, neboť se nám začíná zavařovat klávesnice počítače. V rozboru různočtení románu o mediálních a mocenských mechanismech budeme (za předpokladu neochabující trpělivosti čtenářstva i osazenstva Britských listů) pokračovat, a to zamyšlením nad znepokojivými signály o vztazích mezi novináři a sektorem ziskovým.

Odkazy

McEwan, I.: Amsterdam, Jonathan Cape London 1998

McEwan, I.: Amsterdam. Aus dem Englischen von Hans-Christian Oeser, Diogenes Taschenbuch 1999

McEwan, I.: Amsterodam. Přeložila Markéta Cukrová, Volvox Globator Praha 1999

Collins COBUILD Advanced Learner's English Dictionary, HarperCollins Publishers Glasgow 2006


Zdroj: Lidové noviny
Datum vydání: 14.10.1999
Rubrika: z domova
Strana / zpráva 06
Autor: EM

Děkanem evangelické fakulty je kontroverzní teolog

ZPRÁVY Z REGIONŮ

PRAHA Děkanem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se včera stal Pavel Filipi, jehož jmenování počátkem devadesátých let tehdejší studenti znemožnili. Vadila jim totiž jeho loajalita k režimu v období normalizace. V době, kdy Filipi získal profesuru, fakulta oficiálně odsoudila Chartu 77 a vyloučila několik studentů za to, že sundali sovětskou vlajku z budovy školy nebo se při bohoslužbách modlili za uvězněné chartisty. Tajemník fakulty Petr Brodský však tvrdí, že nynější studenty to nezajímá, protože si to nepamatují a navíc pedagogové z evangelické fakulty se údajně veřejně omluvili za své přehmaty za komunismu.

                 
Obsah vydání       25. 1. 2007
25. 1. 2007 Americký systém protiraketové obrany "nemá technický význam"
25. 1. 2007 Radarová základna: dezinformace znehodnocují občanskou debatu Štěpán  Kotrba
25. 1. 2007 Čím hůř, tím líp? Jindřich  Kalous
25. 1. 2007 Mocenský boj o kontrolu jaderného programu v Íránu sílí
25. 1. 2007 Základna USA v ČR - a moje vládo, bez váhání, do toho! Oldřich  Průša
25. 1. 2007 Zázrak Tomáš  Koloc
25. 1. 2007 Mlynář: Šok v soudní síni Zdeněk  Jemelík
25. 1. 2007 Americký Senát odmítl Bushův apel o Iráku
25. 1. 2007 V Maďarsku se znovu vyskytl virus ptačí chřipky
25. 1. 2007 Komunismus u firmy Google
24. 1. 2007 Čínská vláda: Počet čínských uživatelů internetu brzo předstihne USA
25. 1. 2007 Deus ex machina(ce) Pavel  Kopecký
25. 1. 2007 Evropská ústava: jak dál? Simone  Radačičová
25. 1. 2007 Vyhodit Američany z ČR trvalo dlouho, návrat může být rychlý a opět smrtelný... Štěpán  Kotrba
24. 1. 2007 Je vůbec nějaká možnost zastavit svévolné jednání vlády?
25. 1. 2007 Islám jako ideologická zbraň v rukou Západu Daniel  Veselý
25. 1. 2007 Vladkové a Kykolkové František  Schilla
25. 1. 2007 Bezdomovci Mytakuje  Oyasin
25. 1. 2007 Indiánské přání pro čtenáře Britských listů Mytakuje  Oyasin
25. 1. 2007 Československá výzbroj byla kvalitní
24. 1. 2007 Ať žijí rakety! Oskar  Krejčí
23. 1. 2007 Americké radary na českém území? Byznys s hloupostí. Luboš  Wišniewski
24. 1. 2007 Byla chyba, že Petr Uhl vystoupil ze SZ Bohumil  Kartous
24. 1. 2007 Čeští politikové žádají o právo na první útok proti jejich zemi, aneb Co se z toho dá vyvodit? Uwe  Ladwig
24. 1. 2007 Zde domov můj! Oldřich  Průša
24. 1. 2007 Budou pacienti vězněni v nemocnicích?
24. 1. 2007 Amerického vojáka do každé domácnosti Tomáš  Gawron
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce