13. 12. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 12. 2006

Civilizace nebo kultura

Tahle alternativa zní podivně, ale má své oprávnění. V českém jazykovém prostředí to tak nevyzní, ale v tom německém se dá vysledovat dvojice "Zivilisation" a "Kultur" velice dobře už od konce 19. století. Je třeba přitom zdůraznit, že slovo "Kultur" představovalo především výdobytky duchovní a "Zivilisation" spíše technické a urbanizační.

Netřeba podotýkat, že "Kultur" byla ta správná a "Zivilisation" byla ta špatná.

Zvláště zlotřilé je v německém prostředí město, táhne se to s ním už od středověku a jeho reformačního tažení proti hříchu, přes romantismus, Nietscheho, Junga, Konrada Lorenze až po dnešní německou zelenou politiku. Svou roli v prapodivném odporu k civilizaci, který je v Evropě velice rozšířeným jevem, má snad i vystřízlivění z toho, že by nás mohly civilizační trendy jako lidstvo nějak spasit, tak jsem si je tak trochu přehodili z přihrádky s názvem "nástroje spásy" do přihrádky "nástroje zatracení a zmaru".

Děláme to často i s jinými věcmi, jevy a tvory, o kterých nahlédneme, že nás nemohou přes náš nekriticky kladný poměr k nim spasit nebo nám alespoň pomoci. Svůj omyl vyřešíme tím, že je začneme nenávidět a intenzivně vytěsňovat vzpomínky na to, že jsme je kdy měli rádi, ba že byli našimi idoly, nad nichž nebylo skvělejších. Za každým z nás se táhne nějaká ta řádka takto zavržených, čest a sláva těm, u kterých je krátká.

Myšlenky v prvním odstavci uvedené mi vytanuly na mysli, když jsem četl v Britských listech o tom, jaký význam měla práce s názvem Civilizace na rozcestí a celý život a dílo Radovana Richty. Vzpomněl jsem si na to jak jsem jeho práci četl před čtvrtstoletím poprvé, jak jsem myšlenkami z ní před dvaceti lety šperkoval jednu ze svých diplomových prací o efektivnosti vědecko-technického rozvoje. Dvacet let po svém vzniku to byl stále malý zázrak. Už tenkrát jsem cítil, že ta práce pochází z jiné doby, z doby mého krásného dětství v létech šedesátých, a o dvacet let později jsme prostě v jiné době. To, co mě okouzlovalo nejvíce byla ta odvaha klást otázky a odpovídat na ně. Z té práce na mě dýchala svoboda ducha a odvaha.

Sáhnu-li dnes po 40 letech přihrádky, kde Civilizace na rozcestí pořád leží, mám pořad stejný pocit. Možná už je v tom nostalgie nebo neznalost, ale pořád mám pocit, že nám taková práce chybí. A není to tím, že bychom neměli stejně schopné lidi, jakými byli ti z Richtova týmu. Myslím, že je to tím, že takovou práci nikdo nepotřebuje, prostě schází poptávka, objednávka a to se bojím napsat společenská. Vzniká celá řada vynikajících prací, které mají čáku být stejně dobré jako ta Richtova, ale nemají čas dozrát, nedostanou prostor k prezentaci a k diskusi a podporu elit, kterou by si zasloužily.

Možná je to tím, že nám říkají, že myslet může v téhle zemi jenom ten, kdo uspěl v politické soutěži a že počet lístečků v urničce je zároveň i předurčením pro budoucí duchovní vůdce. Podobným předurčením jako lístečky v urničce jsou i lístečky ve šrajtofli. Politici a ekonomická elita se přece nemůže zahazovat seriózní debatou s vědci a vědci se tak paradoxně dostávají do podobné klícky, ve které byli dříve držení církevní hodnostáři, kteří byli dobří k tomu, aby uspokojovali náboženské potřeby zaostalého lidu. Podobně tak vědci, kteří dnes nevynalézají nejrůznější kameny mudrců a jiné nástroje bohatství a moci, jsou dobří jenom k tomu, aby uspokojovali touhu bláhové minority "intošů" po vědění. A tak mají dnešní politické a ekonomické elity paradoxně blíže k magii než ke vědě.

Za těchto okolností je volání po podobné práci nebo po způsobu myšlení, na základě kterého Civilizace na rozcestí vznikla, nesmírně potřebné. Ukazuje se totiž, že to není politický systém, který je hlavní příčinou nedostatku svobodného myšlení a jeho prezentace. Tím hlavním je míra tuposti elit. Z toho mi vychází, že zavrženíhodné a zločinné elity let šedesátých byly méně tupé nejen ve srovnání s těmi o dvacet let později, které byly neméně zavrženíhodné a zločinné, ale, nedej bože, asi byly méně tupé ve srovnání s těmi o čtyřicet let později. Tedy těmi elitami volby hodnými a dobročinnými.

Rád bych těmto dnešním elitám připomněl to výše uvedené, totiž že od pozdvižení k zavržení stačí jen malý záblesk poznání, že už z nich nic nekouká, a pak už je od mediálního hrdiny ke zločinci sešup hodně rychlý...

Ale, jak říká moje choť: "Každý svého štěstí pyrotechnik..." Asi se nám řádky zatracených za našimi zády brzy rozrostou. A nebo oni definitivně zatratí nás?!? Takže i my jsme svého štěstí pyrotechnici?!? Ano jsme a možná zrovna štípeme ten druhý drát. V každém případě číslo na displeji klesá rychleji, než je zdrávo.

                 
Obsah vydání       13. 12. 2006
13. 12. 2006 Základem amerického boje proti terorismu je systematické mučení
13. 12. 2006 Rusko - pokračující diplomatická ofenzíva Miroslav  Polreich
13. 12. 2006 Nad Pinochetovým hrobem, anebo Chile, Čína, Česko? Ivan Odilo Štampach
13. 12. 2006 Čunkovy kontejnery v Poschlé Zdeněk  Homola
13. 12. 2006 Naši noví lidoví lidovci. Lidoví, ale naši. Oldřich  Průša
12. 12. 2006 Čunek mění politickou aritmetiku Jiří  Pehe
13. 12. 2006 Civilizace nebo kultura Ladislav  Žák
12. 12. 2006 1956 - rok nadějí a zklamání Miloslav  Ransdorf
12. 12. 2006 Pro Čechy v politické slepé uličce je najednou demokracie hádankou
13. 12. 2006 Cirkus v ghettu Vladimír  Janovic
13. 12. 2006 Česká televize zahájila vysílání elektronického programového průvodce
13. 12. 2006 Ministerstvo zahraničí pracuje podle neplatných zákonů? Dušan  Komanický
13. 12. 2006 Bezpečnější provoz na ulicích skrze zvětšenou nejistotu, aneb Ohleduplní z opatrnosti
11. 12. 2006 Talabání: Bakerova zpráva je "nebezpečná"
11. 12. 2006 Nájemní bydlení se stává evropským problémem Stanislav  Křeček
12. 12. 2006 USA odposlouchávaly telefon princezny Diany v onen večer, kdy zemřela
12. 12. 2006 Do Brna dorazil rychlík "Klidná síla" Pavel  Kopecký
12. 12. 2006 Václav Moravec a jeho Otázky: Úpadek jednoho českého novináře Jakub  Rolčík
12. 12. 2006 Paradigma o civilizaci jako velkém rozcestí Josef  Skála