8. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 3. 2006

České zdravotnictví

Situace ve zdravotnictví zaplňuje stránky novin dnes a denně. Nový ministr zdravotnictví MUDr. David Rath je zhouba českého zdravotnictví! Toto hlásají titulky pravicových deníků. Je tomu opravdu tak?

Financování zdravotnictví

Česká republika má nejvyšší úroveň zdravotnictví na světě. Nemáme problém se zdravotnictvím jako takovým, ale s financováním zdravotnictví. Ve světě existují tři modely zdravotnictví.

Německý model -- Zdravotnictví je financováno několika pojišťovnami, které mezi sebou soutěží. Měly by být srovnatelné. Regulátorem tohoto systému je volná soutěž pojistných produktů.

Britský model - Zdravotnictví je financováno jednou pojišťovnou. Regulátorem tohoto systému je praktický lékař, který určuje, jak a kde se bude pacient léčit, ale je i za svá rozhodnutí zodpovědný a ve chvíli, kdy vyčerpá svůj finanční limit, je sankcionován.

Jisté dnes je, že bez regulací systému to nejde, protože dnešní technologická úroveň je tak vysoká, že kdybychom využili všech léčebných prostředků, tak by léčba jednoho pacienta za jeden den stála neuvěřitelných 250 000 Kč!!! To znamená, že bychom byli schopni spotřebovat veškeré HDP každého státu do několika měsíců. Proto se musí definovat, co budeme léčit a jak to budeme léčit. Pro srovnání jedna transplantace srdce je stejně drahá jako naočkování 10 000 afrických dětí.

Nesmíme zapomenout ani na třetí model, který prosazuje ve své Modré šanci ODS. Individuální účty, jak se tento model nazývá, jsou založeny na 100 % odpovědnosti pacienta. Pacient si celý život spoří v podobě odvodů na jakýsi imaginární účet a v každé chvíli ví, kolik má naspořeno. Z tohoto účtu se uhradí veškerá zdravotní péče. Pacient tak ušetří na odvodech zdravotního pojištění, které dnes činí. Ono to zní pěkně, lákavě. Člověk si určí, jakou léčbu chce, což je velmi demokratické, ale kolik z nás ví, jak se co má správně léčit? Vynikající je také to, že si šetřím penízky, ovšem to je dobré do doby, dokud jsem mladý a zdravý. Ale ve chvíli kdy onemocním si musím svou léčbu hradit ze svého účtu. Ale musím doufat v to, že neonemocním nádorovým onemocněním nebo nebudu potřebovat transplantaci. Léčba pacienta s nádorovým onemocněním stojí přes 1 milion (!) korun ročně. Chápu, že bohatí lidé si to budou schopni zaplatit. Ale co zbývajících dolních 10 milionů lidí? Ty nechá ODS umřít? Opravdu se vyplatí ušetřit pár set korun z výplaty na odvodech zdravotního pojištění? Stávající systém přerozdělování peněz v systému není udělán proto, aby lidem tahal z kapes jejich vydělané peníze, ale proto, aby zajistil solidaritu zdravých s nemocnými. A kdo si může být 100 % jistý, že nikdy nebude těžce nemocný?

Můžeme si tedy dovolit individuální účty? Ano, ale ve chvíli, kdy budeme mít desetkrát větší úroveň ekonomiky. Nechtěl bych totiž dopadnout jako v USA, kde jsou sice služby na vysoké úrovni, ale ve chvíli, kdy nejste pojištěni (spoříte si do vlastní kapsy jako u individuálních účtů), tak budete sice ošetřeni, ale za to, že prodáte svůj majetek.

Mimo to, americký systém spotřebuje na léčbu 15 % svého HDP. ČR 7 % HDP. Je dokázáno, že jak roste tržní princip, tak roste i podíl HDP. A nikdo nemůže říct, že české zdravotnictví je na horší úrovni než to americké. Což se dá doložit například kojeneckou úmrtností, kterou máme jednu z nejmenších na světě (3. místo).

Znárodňování nemocnic

Žádná politická strana v České republice neměla nikdy odvahu říct, kolik je třeba nemocnic v každém městě. Vedou se zde nesmyslné debaty, ale výsledek není žádný. Situace, kdy se dá do nemocnice dojet žebřiňákem nebo koňmo je sice líbivá, ale ekonomicky nesmyslná. Dnešní krajští hejtmani si stěžují na to, že získali od státu zadlužené nemocnice. To je sice pravda, ale už zapomínají dodat, že kontrolu okresních nemocnic měli pod sebou okresní "hejtmani" (předsedové okresních úřadů). V mnoha případech úplně stejní lidé. Další věcí je, že se stát těmto nemocnicím snažil pomoci investicemi v řádech sta milionů korun (400-850 milionů). Kraje se zřizovali proto, aby došlo k decentralizaci systému, proto také převod nemocnic. Je logické, že v té dané oblasti ví lépe, jak se postarat o svůj majetek, jenže...

Místo toho, aby se hejtmané snažili definovat zdravotnický systém, tak se rozhodli masivné převádět nemocnice na akciové společnosti (společnost zřízená za účelem zisku). A zisk jde ve formě výnosů většinou do kapsy vlastníků, který si s ním může naložit, jak uzná za vhodné. Protože je stát garantem zdravotní péče, tak musí mít nějaké účinné prostředky k tomu, aby mohl garantovat dostupnou zdravotní péči. A ty převodem nemocnic na a.s. ztrácí (nemůže totiž zasahovat do řízení soukromých subjektů).

Proto přišli poslanci s návrhem o neziskových nemocnic. Poslanci občanské demokratické strany začali okamžitě křičet o tom, že se MUDr. David Rath a ČSSD snaží znárodnit nemocnice. Otázka je, proč tak vehementně bojují proti neziskovým nemocnicím. Že by se jim tím podlomil plán, jak vytunelovat nemocnice? Ano, i to je jeden z důvodů, proč vznikl tento návrh zákona. Aby se zamezilo rozkrádání státního majetku, tedy majetku všech občanů této země. A když říkám státního majetku, tak nemůže jít o znárodňování. Znárodnění je totiž odebrání soukromého majetku do služeb státu. Takže to je od ODS jen další strašení občanů této země. Jenže lidé nejsou hloupí.

Ale to není ten hlavní důvod. Pojďme si nyní popsat výhody neziskových nemocnic. Nezisková nemocnice neznamená, že nemůže produkovat zisk, ale zisk, který vykáže je reinvestován ve prospěch nemocnic (nákup nových přístrojů, opravy, vznik nových oddělení, zvýšení platů). Toto u akciových nemocnic neplatí. Majitel se bude snažit získat největší výnos (bude šetřit na platech, materiálu, lécích, jídle, zavře nevýnosná oddělení, ...). Veřejné neziskové ústavní (lůžkové) zdravotnické zařízení má ze zákona povinnost:

1. Sledovat kvalitu poskytované zdravotní péče -- počet ošetřených, komplikací, reoperací, úmrtí, překládání pacientů na jiná pracoviště. (a.s. k tomu nedonutíte, je to obchodní tajemství).

2. Zajistit personální vybavení dle ministerské vyhlášky. (a.s. nemůžu určovat, kolik má mít sester, doktorů, ... Dochází k podstavu sester, doktorů).

3. Ošetřit pacienta. (a. s. musí ošetřit pacienta jen pokud je ohrožen na životě).

4. Reinvestovat svůj zisk -- veškeré výnosy musí být použity na rozvoj. Motivace pro nemocnici -- pokud splní podmínky, tak bude osvobozena od daně. (a. s. s výnosem si může dělat, co chce).

5. Transparentnost -- open book, všechny informace musí mít vyvěšené na internetu (pacient má možnost kontroly). (a. s. kontrola je nežádoucí, využije konkurence, nelze rozkrádat).

6. Vzdělávat své zaměstnance -- celoživotní vzdělání. (a. s. -- každý si musí své vzdělání zaplatit, neexistuje povinnost vzdělávat se).

Dále u neziskových nemocnic má zaměstnanec garantován určitý plat (u a. s. mají zaměstnanci mnohem nižší platy, už dnes rozdíl u sestřiček 3000 Kč, u doktorů 5000 Kč), je chráněná vůči bankrotu (nemůže být uvalena exekuce -- musí se postarat zřizovatel, a. s. na sebe vyhlásí bankrot, nesplatí své pohledávky, a pacienti se můžou jít vycpat -- jaká paralela s privatizačními pokusy v 90. letech). Bude vytvořena sít nemocnic. V každém okrese minimálně jedna. Kdo chce, tak se může do této sítě přihlásit (není tedy pravda, jak straší středočeský hejtman, že chce ministerstvo zdravotnictví zavřít 80 nemocnic). Ze sítě vypadne ten, kdo nebude splňovat zákoné podmínky (viz výše, a. s. -- pro ně je více nemocnic spíše konkurence).

Neziskové nemocnice tedy neznamenají likvidaci nemocnic, jak se nám ODS snaží namluvit, ale naopak zlepšení péče pro všechny občany bez ohledu na jejich peněženku.

                 
Obsah vydání       8. 3. 2006
8. 3. 2006 Írán varuje Spojené státy, že jim "způsobí škody a bolest"
8. 3. 2006 Proto nelze vyhrát válku proti chudobě, varuje OSN
8. 3. 2006 Britští vládní experti zkritizovali Blairův program expanze jaderné energetiky
8. 3. 2006 Britští řidiči budou zřejmě pod přísnějším elektronickým dohledem
7. 3. 2006 České dráhy: Psycholog Matoušek a psychologie Pendolina Štěpán  Kotrba
7. 3. 2006 Britští muži budou muset ženy otevřeně žádat o souhlas s pohlavním stykem
8. 3. 2006 O autoritě a informaci Jakub  Wolf
8. 3. 2006 České zdravotnictví Adam  Rykala
8. 3. 2006 Stanislav Křeček se bojí Zelených
8. 3. 2006 Alternativní zdroje energie potřebujeme
8. 3. 2006 Názory, postoje a znalosti české populace v počátcích digitálního televizního vysílání Petr  Sak, Karolína  Kolesárová-Saková
8. 3. 2006 Kolik má Čína Tibetů Marian  Golis
8. 3. 2006 Modrá města
7. 3. 2006 Ivanovičtí řekli NE hypermarketu
7. 3. 2006 Kdo jsou zelení? A kdo ČSSD?
8. 3. 2006 Koho, co vlastně karikujeme? Vojtěch  Polák
6. 3. 2006 Prznění češtiny v pražském Činoherním klubu Jan  Čulík
7. 3. 2006 Formalismem proti spravedlnosti Zdeněk  Jemelík
7. 3. 2006 14 000 osob je v Iráku vězněno bez soudu
7. 3. 2006 Bílý dům se chystá stíhat úniky informací
7. 3. 2006 Pýcha a předsudek Alex  Koenigsmark
6. 3. 2006 Televizi nahradí internet jako dominantní médium nové éry
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce