7. 11. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 11. 2005

Pozor na komunistický omyl!

(věnováno signatářům petice za zrušení komunistické strany)

Jsme lidé s chybami -- nikoliv ideální bytosti. Poučení z 20. století je snad toto: nelze spoléhat na žádné dobré ideály, moderní zlo prostupující celou společnost (korupce, podvody, úplatky, tunelování veřejných rozpočtů apod.) je umožněno především tím, že se o penězích rozhoduje skrytě -- a skrytě se rozhoduje ve všech státních "firmách" - školách, nemocnicích, policii, armádě...

V jednotlivých resortech o svěřených hodnotách a finančních tocích rozhoduje vždy jen malá "špička ledovce", ostatní jsou řadoví zaměstnanci -- učitelé, doktoři, policisté... Každý, kdo viděl nějakou "Zprávu o hospodaření", mi musí dát za pravdu, že tyto výkazy mají téměř nulovou vypovídací schopnost a plní formální povinnost -- poslat "nahoru" nějaký výkaz. Jen malé skupinky státních zaměstnanců mají přístup k rozhodování o financích a vždy využívají (korupčních) možností daného systému na doraz -- na doraz ve svůj prospěch. Čestné výjimky potvrzují pravidlo. Závažné korupční případy se do médií dostanou jen tehdy, když drzost a prospěchářství překročí všechny myslitelné meze.

Neopakujme staré chyby v novém kabátě

Za komunistů lidé chtěli věřit (samozřejmě ne všichni, ale mnozí), že opravdu budují lepší společnost. Z naivity, hlouposti nebo z prospěchářství nevnímali, na jakých základech systém skutečně spočívá. Chceme-li opravdu odmítnout komunismus v tom, v čem byl opravdu špatný a nikoliv v tom, v čem se spravedlivě zastává slabších, odmítněme jeho naivní a chybně aplikovanou představu o dobrém lidském srdci.

Předpokládejme naopak, že v určité situaci podlehne korupčním a dalším svodům každý. Odmítněme důsledně výmluvy vlivných, že "nechceme žít v policejním státě", kde se to jen hemží různými udavači a provokatéry a přemýšlejme, jaké systémové změny je nutné nastartovat, aby uvedené "špičky ledovce" ztratily veškerou motivaci ke zneužívání svého postavení, tj. k plýtvání svěřenými prostředky a jejich neefektivnímu vynakládání do často velmi pochybných investic (zatím se např. zdá, že olomoucká radnice svůj záměr postavit za peníze města aquapark prosadí i přes protesty občanů - ZDE ...).

Příklad ze školství: Týden neklidu

Situace je vzorně ukázková. Vedení školy, které rozhoduje o penězích, si vyplácí vysoké odměny (obvykle z mnoha různých zdrojů, aby je nebylo možné jednoduše spočítat), též investuje skrze spřátelené firmy. Samozřejmě pak nezbývají peníze např. na mladé učitele, jejichž mzda jen o málo překračuje deset tisíc hrubého. I vybavení technikou je mnohde žalostné, jen s obtížemi lze dostat modernější počítačové vybavení, přestože dnes je velmi levné. Na něco peníze jsou, na něco nejsou. Mladí učitelé podporovaní studenty začínají stávkovat -- kupodivu nestávkují všichni, vedení řady vysokých škol se ke stávce staví podivně pohrdavě... Zvláštní... Proč vlastně?

A zde je mé vysvětlení: Není tak docela pravda, že do školství jde málo peněz. Rozhodně není zájem přesně ukázat, kdo kolik peněz ve školství bere. Vždyť o penězích se nikdo nebaví -- není to v naší společnosti slušné, že... A tak, přestože jde o peníze z veřejných rozpočtů, jsou platy tabu. Jediné, co je známé, jsou tabulkové platy, které si může každý prohlédnout. A ty jsou opravdu velmi nízké. Ale je tam též například dodatek, že odměny mohou dosahovat až 100 % tarifní mzdy, nebo také, že existují smluvní platy... Takže zatímco mladí učitelé a studenti stávkovali naivně za ideály (více peněz do školství atd.), jejich vedení se spíše těšilo, až stávky skončí a s nimi i nemilá mediální pozornost -- co kdyby novináři začali chtít přesná čísla, jak se vlastně např. vysoké školy financují? To by už někomu vadit mohlo, že?

Nemocnice

Říkal jsem své známé, která v pracuje v olomoucké nemocnici, že jsem slyšel, že zde existují platy až 80 tisíc měsíčně. Nechtěla tomu věřit, to číslo jí připadlo absurdně vysoké. Pak se kdesi přeptala a potvrdila mi to -- takže to bude pravda. Tím chci jen dokladovat obecný princip: o výši platů vždy rozhoduje služebně nejstarší skupina státních zaměstnanců. Nebude-li z principu povinnost zveřejňovat "veřejné platy", vždy -- což je systémově logické -- si služebně nejstarší skupina svěřené peníze přerozdělí především sobě, protože má společný zájem a -- což je také zcela zákonité -- vždy budou šizeni noví a cizí, případně nebude kupováno odpovídající vybavení...

Policie

Nevím, jaký osud budou mít mladí policisté, kteří si dovolili kritizovat nákup aut s koženkovými sedačkami... (viděno nedávno v TV). Ale princip, že o veřejných penězích nerozhoduje organizace jako celek, ale pouze "špička ledovce", je opět stejný a stejná je i otázka. Jak změnit motivaci těch, kdo rozhodují, aby nezneužívali svých pravomocí? Jaká síla může ovlivnit jejich motivaci, aby nedělali to, co chce každý běžný člověk -- mít se lépe?

Klíč ke snížení korupce: pochopení motivace a změna parametrů prostředí

Vynechejme etiku a uvažujme stejně, jako průkopníci kapitalistické ekonomiky -- každý nechť sleduje své osobní zájmy v prvé řadě. Budeme-li takto uvažovat důsledně, můžeme kupodivu téměř přestat vinit osoby ve světě veřejných financí z toho, že korupčnímu pokušení podlehly (to má být argument: "Vždyť to přece není pěkné?"), ale měli bychom v prvé řadě začít pátrat, kdo jim toto prakticky umožnil. A jsme u zákonů a zvyklostí, které v naší společnosti panují. Chceme-li tedy snížit daně -- a to snad chceme všichni nalevo i napravo - je jediná možná cesta zvýšit efektivitu státních financí ZDE, tj. změnit motivaci těch, kdo penězi dnes plýtvají. Samozřejmě, budeme-li uvažovat naivně hloupě ("komunisticky"), budeme si myslet, že svěřené peníze budou již brzy ideálně spravovat moudří a odpovědní lidé. Chceme-li se však konečně poučit ze skutečných chyb minulosti, přestaňme vyčítat důchodcům, že mají pocit, že je komunisti zastupují lépe, než třeba Sociální demokracie nebo ODS a nezakazujme jim jejich víru v lepší komunistický svět, ale změňme parametry společnosti natolik, abychom i důchodce konečně přesvědčili, že dochází ke skutečné změně ve společnosti, tj. lidem, kteří o penězích doposud rozhodovali vždy ve svůj prospěch, se toto jednání přestává vyplácet. Ale pozor, můžeme změnit pouze vstupní data -- tj. příčiny, které rozhodování lidí u penězovodů ovlivňují. A tyto příčiny buď budou rázné a jasné -- nebo žádné. Ale motiv jednání, tj. že konáme prvořadě ve svůj osobní prospěch, ten se nemění. Neuvažujeme totiž komunisticky.

                 
Obsah vydání       7. 11. 2005
7. 11. 2005 Násilí ve Francii dosáhlo zatím největší intenzity
7. 11. 2005 Francouzští vzbouřenci: "Přestaňte nám tykat!"
6. 11. 2005 Násilí ve Francii přerostlo v celostátní krizi
6. 11. 2005 Násilí ve Francii: Evropské společnosti musejí přistěhovalce integrovat
7. 11. 2005 Stopy ve tmě Štěpán  Kotrba
7. 11. 2005 Krutá zima Jindřich  Kalous
7. 11. 2005 Čekání na romskou Hirsi Ali Pavel  Pečínka
7. 11. 2005 Otec a synové odsouzeni za vraždu "ve věci cti"
7. 11. 2005 Reality show Odhalení je parodie!! Jan  Čulík
7. 11. 2005 Reality show Odhalení: Richard nemá rád fotografy Štěpán  Kotrba
4. 11. 2005 Odtikávání mesaliance, když kapitál uzavírá mocenské sňatky z rozumu s lumpenproletariátem Jaroslav  Čejka
7. 11. 2005 Pozor na komunistický omyl! Michal  Rusek
7. 11. 2005 Sněm České advokátní komory za nezájmu široké advokátní obce Aleš  Uhlíř
7. 11. 2005 Sú Hrubeš a Mareš filmom do dažďa? Juraj  Korpa
7. 11. 2005 Náboženství jako možné politické řešení? Karel  Sýkora
7. 11. 2005 Vzkaz pro čtenáře Davida Steina
5. 11. 2005 Rekordní počty osobních bankrotů v Británii
5. 11. 2005 Jak to vypadá při chřipkové pandemii
5. 11. 2005 Bývalý britský velvyslanec ve Washingtonu: "Útok na Irák byl motivován politicky a vymstilo se nám to"
4. 11. 2005 Fukuyama: Islámský extremismus pochází z Evropy
4. 11. 2005 Čína: Společnost potřebuje filozofy!
4. 11. 2005 Hospodaření OSBL za říjen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce
5. 11. 2005 Bushova popularita poprvé dosáhla záporných hodnot