7. 11. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 11. 2005

Náboženství jako možné politické řešení?

Proč se dělo bezpočet bezpráví v historii lidstva, kdy ve jménu náboženství byla zabita spousta lidí? Na to není zdaleka jednoduché odpovědět. Došel jsem k závěru, že základním omylem je zneužití náboženství k řešení konkrétních politických otázek. Nemyslím tím jenom křesťanství a jeho historickou úlohu v dějinách lidstva, ale poukazuji také na islám. Pan Francis Fukuyama ve svém článku "Islámský extremismus pochází z Evropy" konstatuje: "Dále, radikální islamismus je produkt modernizace a globalizace. Nebyl by tak intenzivní, kdyby muslimové nemohli cestovat, používat internetu a kdyby neztratili kontakt se svou původní kulturou."

Možnosti které přináší dnešní doba, myslím tím technické vymoženosti současné doby umožňují šíření náboženských idejí s daleko větším akčním radiem, než tomu bylo v době vzniku například zmiňovaného islámu. Jsem přesvědčený, že pokud se náboženství "zneužije" pro vlastní politické cíle, potom je to chybné. Pokud se v náboženství hledá řešení všech neduhů dneška, potom mineme pomyslný terč. Vyjádření vztahu Boha a člověka totiž nenabízí univerzální řešení problémů pro celé lidstvo!

V okamžiku, kdy začneme hledat v náboženství odpovědi na konkrétní politické otázky, kdy se pokusíme řešit svým náboženským světonázorem problémy své země, potom se ocitáme vedle. Je to jednoduché, protože ne všichni budou sdílet náš světonázor. A tak se zákonitě ocitáme v konfliktu s těmi, kteří nemají stejné náboženské přesvědčení jako my.

Například problém moderní podoby islámu je mimochodem právě tento. Daniel Pipes ve svém článku "The Western Mind of Radical Islam" píše: Islámští fundamentalisté založili svůj program na politice. Na islám nepohlížejí ani tak jako na strukturu, v níž žijí jednotlivci, jako spíše na ideologii vhodnou pro řízení celých společností. Prohlásili, že "islám je řešení" a společně s íránským Chameneím jsou toho názoru, že "oplývá pokyny pro řízení státu a hospodářství, vytváření společenských pojítek a vztahů mezi lidmi a pokyny pro vedení rodiny". Pro fundamentalisty islám představuje cestu k moci. Jak poznamenává vysoký egyptský vládní úředník, "v islámu nespatřují přikázání a bohoslužbu, nýbrž systém vlády".

A to je zásadní omyl. Pokud se stane náboženství, jakékoliv náboženství prostředkem pro řízení společnosti, pak se ale stane nástrojem, pro který nebyl původně určený. Pokud se v historii národů snažila řídit společnost křesťanskými zásadami, je to sice pěkné. Ale poselství spásy pro člověka bylo zamýšleno v individuálním zvěstování člověku jinému člověku, daleko spíše než ucelená nauka určená pro řízení celé společnosti.

Je jasné, že při prosazování náboženských zásad vládci narazili na odpor, alespoň z počátku. V důsledku toho bylo tolik mrtvých, tolik obětí. O křesťanství a jeho historické vině v dějinách lidstva se v Britských listech psalo hodně. Ale to nebylo křesťanství, jak ho popisuje Bible, jaké jsem ho při četbě Svatých textů Bible mohl poznat já osobně.

Při politickém rozhodování museli vládci hledat řešení. A mnohá z nich zcela jistě v Bibli nejsou zmíněna. Byla potom podoba takto prezentovaného křesťanství, křesťanství jako nauky pro řízení společnosti i skutečnou biblickou podobou tohoto náboženství? Nemyslím si. Nebude to určitě jediný důvod, ale možná právě proto se v jednotlivých postkřesťanských státech Evropy volá po odluce církve od státu. Na podobné téma proběhla diskuze v Izraeli o odluce židovského náboženství od státu.

Je tedy náboženství možným politickým řešením, možnou politickou alternativou? Tomu nevěřím. Každé náboženství nabízí odpovědi na otázky, které si pokládá jedinec. O křesťanství se často hovoří jako o náboženství. Užil jsem tohoto slova také v tomto významu. Ale mnohem výstižnější vyjádření je, že křesťanství není náboženstvím, ale vztahem, vztahem s živým Bohem.

Křesťanství spíše nabízí řešení pro konkrétní potřeby jednotlivého člověka, než pro konkrétní potřeby celé společnosti. Proto se domnívám, že křesťanství nemůže obohatit volební program kterékoliv politické strany.

                 
Obsah vydání       7. 11. 2005
7. 11. 2005 Násilí ve Francii dosáhlo zatím největší intenzity
7. 11. 2005 Francouzští vzbouřenci: "Přestaňte nám tykat!"
6. 11. 2005 Násilí ve Francii přerostlo v celostátní krizi
6. 11. 2005 Násilí ve Francii: Evropské společnosti musejí přistěhovalce integrovat
7. 11. 2005 Stopy ve tmě Štěpán  Kotrba
7. 11. 2005 Krutá zima Jindřich  Kalous
7. 11. 2005 Čekání na romskou Hirsi Ali Pavel  Pečínka
7. 11. 2005 Otec a synové odsouzeni za vraždu "ve věci cti"
7. 11. 2005 Reality show Odhalení je parodie!! Jan  Čulík
7. 11. 2005 Reality show Odhalení: Richard nemá rád fotografy Štěpán  Kotrba
4. 11. 2005 Odtikávání mesaliance, když kapitál uzavírá mocenské sňatky z rozumu s lumpenproletariátem Jaroslav  Čejka
7. 11. 2005 Pozor na komunistický omyl! Michal  Rusek
7. 11. 2005 Sněm České advokátní komory za nezájmu široké advokátní obce Aleš  Uhlíř
7. 11. 2005 Sú Hrubeš a Mareš filmom do dažďa? Juraj  Korpa
7. 11. 2005 Náboženství jako možné politické řešení? Karel  Sýkora
7. 11. 2005 Vzkaz pro čtenáře Davida Steina
5. 11. 2005 Rekordní počty osobních bankrotů v Británii
5. 11. 2005 Jak to vypadá při chřipkové pandemii
5. 11. 2005 Bývalý britský velvyslanec ve Washingtonu: "Útok na Irák byl motivován politicky a vymstilo se nám to"
4. 11. 2005 Fukuyama: Islámský extremismus pochází z Evropy
4. 11. 2005 Čína: Společnost potřebuje filozofy!
4. 11. 2005 Hospodaření OSBL za říjen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce
5. 11. 2005 Bushova popularita poprvé dosáhla záporných hodnot