4. 2. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 2. 2004

Z tiskové konference ČSSD

O sebeprivatizaci vláda neuvažuje

Milan Urban, ministr průmyslu, z úvodního slova: ... Jsem přesvědčen o tom, že z mnoha ekonomických úvah, které v současné době probíhají v ČR, vyplývá, že nejsou vedeny s věcnými argumenty a komunikovány z hlediska různých argumentů, ale pouze politických. Často říkáme: toto chce Evropa, toto chce ČSSD, toto ODS, toto KDU-ČSL či US-DEU. Ale za tím vším chybí věcný argument -- proč chceme nebo nechceme konkrétní ekonomické věci uvést do života.

To považuji za problém a myslím si, že je potřeba více diskutovat o těch věcných otázkách, než kdo koho přetlačuje, zda ustupujeme Evropě nebo máme být na Evropu tvrdí. Já si myslím, že základní vize, které bychom měli podřídit naše chování, je vize prosperity ekonomiky, vize růstu českého hospodářství -- a tedy zjednodušeně řečeno -- musíme vytvořit prostředí, ve kterém si naši občané více vydělají. A ne prostředí, ve kterém mají více ušetřit. Jediná cesta je skutečně posílit růst a tedy dostat se z toho přijatelného růstu, který je okolo 3% HDP, na úroveň 5%, tak abychom dohnali Evropu rychleji, abychom doháněli životní úroveň občanů v Evropě rychleji.

K tomu je možné diskutovat o mnoha konkrétních strategiích. Ministerstvo průmyslu a obchodu v této chvíli má připravenou hospodářskou strategii. Pokud bude politická vůle vytvořit zdroje pro tuto strategii, tak ji naplníme velice rychle a myslím si, že to bude dobrý impuls k tomu, abychom skutečně zrychlili své ekonomické tempo. Ta strategie se týká oblasti odpisové politiky, tzn. zavedení rychlejších odpisů v oblasti nákupů moderních strojů a technologií, týká se oblasti výzkumu a týká se také oblasti vzdělávání.

Jsem přesvědčen, že následující jednání v Kolodějích vytvoří tuto politickou vůli, vytvoří tento zdrojový prostor v rozsahu nějakých 15 miliard, tedy 15 miliard, které nebudou příjmem státního rozpočtu, ale zůstanou ve firmách, aby tyto firmy mohly provést zásadnější investice.

Pokud se nám to podaří, znamená to, že poroste rychleji životní úroveň, porostou platy občanů v ČR a tedy bude platit heslo -- možnost si více vydělat, ne více šetřit.

Dnes je zřejmé, že mnohé ceny spotřebního zboží jsou srovnatelné s cenami v EU. Mohu začít palivy a mohu mluvit o textilních výrobcích, různé elektronice a podobně, ale je zřejmé, že naše platy tuto úroveň nedosahují. Nedosahují ji proto, protože výkonnost naší ekonomiky není srovnatelná. Tedy ta rovnice platí, ať se na ni díváme z kterékoliv strany. A já bych si velmi přál, aby politici všech důležitých stran v této zemi diskutovali tyto otázky věcně a méně politicky.

To znamená, bude-li se dařit firmám, bude se dařit i jejich zaměstnancům, bude se dařit České republice. MPO připravuje detailní podklady a strategie, které když bude tato priorita stanovena, tak tyto strategie velice rychle uvede v život.

Štěpán Kotrba -- Britské listy: Byl jsem docela překvapen, že v tom výčtu sektorů nevidím telekomunikace jako jeden z nejrychlejších a nejmultiplikativnějších sektorů průmyslu. A docela mě mrzí, že vláda rozhodovala o zájmu prodat národního telekomunikačního komunikátora -- Český Telecom -- a podle údajů minulého pokusu o privatizaci za ceny kolem 55 miliard, přičemž jenom Eurotel -- mobilní operátor -- má podle odborných odhadů cenu přibližně 60 miliard. Samotný. To je jeden problém. Druhý problém vidím v tom, že vláda rozhodla v době, kdy ještě byly České radiokomunikace v rukou státu o odprodeji Contactelu, respektive svého podílu v této společnosti za jednu korunu. Přičemž nyní České radiokomunikace, když už nejsou v státních rukou, chtějí kupovat Contactel od Holanďanů za 15 milionů dolarů. Připadá vám, že tímto způsobem se budeme blížit EU?

Milan Urban, ministr průmyslu: K tomu učiním pouze několik obecných poznámek. Za prvé privatizaci považuji za správný směr, správný trend, tedy za nejužitečnější způsob výkonu vlastnických práv do budoucna a nejefektivnější způsob. Tedy toto je poznámka číslo jedna.

Poznámka číslo dvě: Hovořit o cenách před dokončením privatizace považuji z úst ústavních činitelů a přestavitelů vlády za nezodpovědné, protože v průběhu privatizace komentovat cenové relace by samozřejmě mohlo i negativně ovlivnit výnos a tedy i základní úvahu státu, aby výnos byl co nejvyšší.

Poznámka číslo tři: Já nejsem do detailu informován o těchto věcech, na které jste se mě ptal, neboť do gesce ministra průmyslu a obchodu toto odvětví nepatří.

Štěpán Kotrba -- Britské listy: Četl jste, pane ministře, program ČSSD? Tam se hovoří něco úplně jiného. ČSSD nesouhlasí s privatizací přirozených síťových monopolů. A národní telekomunikační operátor de facto je přirozený síťový monopol.

Milan Urban, ministr průmyslu: Budete se divit, ale četl jsem program ČSSD.

Štěpán Kotrba -- Britské listy: To jsem rád...

...

Reiner -- ČTK: Jak budete dál pokračovat v privatizaci Sokolovské uhelné, která jakoby uvízla na mrtvém bodě a jaké jsou další varianty při privatizaci a jak bude postupováno při prodeji dalších dolů?

Milan Urban, ministr průmyslu: V současné době vláda velmi pečlivě zvažuje další postup, protože se jedná o velmi důležité strategické rozhodnutí. Předpokládám, že v průběhu 14 dnů, maximálně tří týdnů bude vláda projednávat tento závěrečný materiál. Varianty, které existují, jsou podle mého názoru čtyři a každá varianta vychází z nějakého základního předpokladu.

Je zřejmé, že nabídky, které byly učiněny vítězi v té soutěži, v tom výběru, který provedla meziresortní komise, nedosahují úrovně spodního odhadu tržní ceny. Tedy to je jeden z faktů, který je potřeba brát v úvahu, a myslím si, že je důležité, abychom se také vrátili k podnikatelským záměrům.Tedy k tomu, co je opravdu strategickým zájmem ČR, co je tím, co zajišťuje budoucnost a perspektivu uhelných společností ve vazbě na energetickou koncepci a ve vazbě na sociální aspekty daných regionů.

Takže varianty jsou různé. V této chvíli pro mne je důležité, aby rozhodnutí, které učiní vláda, bylo rozhodnutím, které zajišťuje budoucnost a perspektivu těchto společností. Protože hnědé uhlí je důležitým zdrojem pro budoucnost a zaměstnanost v těchto regionech je otázka, kterou nikdo nemůže pominout

Daňhelová -- ČT 1: Můžete vyjmenovat tyto čtyři varianty?

Milan Urban, ministr průmyslu: Tak jednu už jsem řekl, je to varianta, která vyjde ze závěrů meziresortní komise a potvrdí se ve vládě.

Druhá varianta je exkluzivní jednání s těmi, kteří dosáhli toho prvního místa ve výběrovém řízení meziresortní komise. Exkluzivní jednání, které by se dále zabývalo otázkou ceny, tedy té disproporce mezi tou cenou a spodním odhadem tržní ceny a případně aspekty, které se týkají podnikatelských záměrů.

Další varianta je jednat se všemi, kteří postoupili do tohoto závěrečného kola.

A poslední varianta je privatizaci zrušit.

Štěpán Kotrba -- Britské listy: Měl bych ještě jeden dotaz k otázkám okolo hnědého uhlí. Prověřovala vláda nějakým způsobem jednotlivé uchazeče po stránce pravdivosti, úplnosti a věcnosti údajů, které o sobě poskytují?

Mám teď na mysli speciálně firmu Appian.

Milan Urban, ministr průmyslu: Vláda, respektive meziresortní komise, která byla vládou stanovena a skládá se ze zástupců myslím čtyř nebo pěti resortů, posuzovala všechny údaje, které byly předmětem povinného předložení a přihlášení se do té soutěže. Také z toho důvodu někteří uchazeči byli vyřazeni, protože nesplnili tento požadavek.

Vláda posoudila všechny údaje, které byly předloženy firmami a kde bylo přesně specifikováno, které údaje mají být předloženy u všech firem, tedy i u Appianu. Tedy z tohoto pohledu, pohledu hodnocení údajů a jejich důvěryhodnosti provedla meziresortní komise svoji práci dobře.

Štěpán Kotrba -- Britské listy: Čili ví vláda, KDO je majitelem firmy Appian?

Milan Urban, ministr průmyslu: Vláda ví, kdo je majitelem této firmy, respektive vychází z podkladů, které byly meziresortní komisi předloženy.

Štěpán Kotrba -- Britské listy: Čili nezkoumá - řekněme pomocí tajných služeb - pravdivost, úplnost a věcnost údajů, které jí byly předloženy?

Milan Urban, ministr průmyslu: To já samozřejmě nevím, ministerstvo průmyslu a obchodu nemá k dispozici žádné tyto služby a není v jeho kompetenci zadávat tyto úkoly.

Štěpán Kotrba -- Britské listy: Ale v kompetenci vlády je zadávat úkoly tajné službě, abyste to mohli zjistit, ne?

Milan Urban, ministr průmyslu: Takže pokud máte na mysli nějaké aspekty strategické, bezpečnostní, tak to není problematika, která by byla předmětem předkládaného materiálu z úrovně ministra průmyslu ani ministra financí.

...

Štěpán Kotrba -- Britské listy: Vyjádřil jste lásku k privatizaci jako nejefektivnějšímu výkonu práv státu ke státnímu majetku. Neuvažuje vláda také o své sebeprivatizaci?

Milan Urban, ministr průmyslu: Na závěr tedy otázka úsměvná. Já jsem nevyjádřil lásku k privatizaci, já jsem vyjádřil pragmatický postoj nebo pragmatický názor. Prostě výkon vlastnických práv soukromým sektorem je prokazatelně efektivnější než jiný způsob. Samozřejmě jsou strategická odvětví, kde to může být trochu jinak, ale obecně to nepochybně platí. A o sebeprivatizaci vláda neuvažuje, to vám mohu garantovat.

                 
Obsah vydání       4. 2. 2004
4. 2. 2004 Blairova vláda skutečně ignorovala naše námitky, že její zpráva je nepodložená
4. 2. 2004 Poslanče Vidíme, odstupte! Jiří  Mašek
4. 2. 2004 Alain Juppé : "Zůstanu ve výkonu svých funkcí !" Josef  Brož
3. 2. 2004 Alain Juppé byl odsouzen k 10 letům nevolitelnosti Josef  Brož
4. 2. 2004 Lze očekávat, že vyšetřování neexistence iráckých ZHN bude seriózní?
4. 2. 2004 BBC: už první cenzura?
4. 2. 2004 Obsah, kompetence i rozpočty jsou i nadále v rukách božích Štěpán  Kotrba
4. 2. 2004 Kde jde o peníze, jde jen napůl o život Štěpán  Kotrba
3. 2. 2004 Promiňte mi, že se mi malinko zvedá tlak... Václav  Kasík
3. 2. 2004 O sebeprivatizaci vláda neuvažuje Štěpán  Kotrba
4. 2. 2004 Zelená na levačku aneb Proč nemohu být "novodemokratem" Karel  Dolejší
4. 2. 2004 O kontextu a o muzeích Štefan  Švec
4. 2. 2004 3D halucinace místo monitoru Štěpán  Kotrba
3. 2. 2004 Bush, Blair, Irák a vyšetřování, které nechtěli
3. 2. 2004 Globální politika a úskalí africké obnovy Mesfin  Gedlu
3. 2. 2004 Andělé Jaroslav  Hutka
3. 2. 2004 Kateřina Opltová - osamocený běžec na krátké trati Jan  Paul
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
4. 2. 2004 Hospodaření OSBL za leden 2004