27. 1. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 1. 2004

Průběžný důchodový systém je jednou z příčin populační krize

Populační krize s sebou nese deficity průběžného důchodového systému. Dramatické snižování poměru mezi počtem aktivně činných přispívajících do systému a počtem příjemců vyplácených důchodů, zejména očekávaný budoucí vývoj tohoto klíčového ukazatele přímo ohrožuje samotnou podstatu průběžného systému.

Tento známý fakt vede k hledání různých alternativ reforem penzijního systému vesměs založených na kombinaci systému průběžného se systémem kapitálového spoření. Zavádění povinné kapitálové složky penzijního systému však znamená nutnost akumulace dodatečných stovek miliard Kč do kapitálových fondů, tedy další zvýšení deficitů celého systému v střednědobém horizontu, pokud by se nepřistoupilo k dramatickému snížení objemu vyplácených důvodů nebo zvýšení odvodů do důchodového systému. Vybudování povinných kapitálových fondů jako polštářů proti nepříznivému populačnímu vývoji může tak přinést své ovoce nejdříve za 15-30 let. Střednědobý horizont 5-15 let je však klíčový z hlediska vstupu ČR do eurozóny a dodržování příslušných pravidel a deficitních limitů. Zdá se tedy, že se politici a odborníci marně pokoušejí o vyřešení jakéhosi problému kvadratury kruhu.

Málokdo si ale klade otázku, zda právě průběžný důchodový systém není právě jednou z příčin populační krize, která naopak ohrožuje jeho fungování, zda změna některých principů důchodového systému spolu s dalšími opatření vedoucími ke stabilizaci populačního vývoje v ČR by nebyla nejlepším řešením celého problému. Kapitálové fondy lze totiž snadněji budovat v obdobích s příznivým populačním vývojem, kdy průběžný systém vykazuje přebytky. Období populační krize s deficity průběžného systému je tím nejnevhodnějším časem pro jejich zavádění.

Rození a výchova dětí totiž bývala pro rodiče mimo jiné investicí pro zajištěné stáří. Ano mít dítě s sebou nese mnoho práce a nemálo finančních výdajů. To platí dnes jako dříve. Kdysi však postarat se o staré či nemocné rodiče bez dostatečných příjmů bylo společností široce a jednoznačně vnímáno jako povinnost jejich dětí. Průběžný důchodový systém však tento vzorec chování zbořil. Společnost na sebe vzala povinnost ekonomicky se postarat o staré, tato odpovědnost již nepatří jejich vlastním dětem. Ekonomický stimul pro výchovu později ekonomicky produktivních dětí byl tedy zničen nebo významně oslaben.

Naopak rodiče tří a více dětí dnes často hospodařící na hranici možností mohou porovnávat svou perspektivu pro stáří s těmi, kteří se rozhodli namísto utrácení svých peněz za děti pro svou vlastní vyšší životní úroveň a navíc pro kapitálové spoření. Ve stáří budou dostávat slušné přilepšení z kapitálového penzijního spoření a stejný státní důchod jako ti, kteří investovali stovky tisíc možná i miliony do více dětí namísto do kapitálových penzijních fondů. Ještě hůře na tom budou matky více dětí. Protože strávily významnou část svého produktivního věku péčí o děti, bude jejich státní důchod velmi nízký. Sotva však budou moci očekávat nějakou pravidelnou finanční pomoc od svých ekonomicky aktivních dětí, protože ty budou přeci již plnit svou společenskou povinnost pečovat o staré vysokými odvody do státního důchodového systému. Z tohoto striktně ekonomického pohledu je rození a výchova dětí, zejména třech nebo více, pro otce a dvojnásob pro matku při současném průběžném penzijním systému holým nesmyslem. Rovnostářský průběžný systém tak dlouhodobě narušuje přirozený řád věcí, přirozené vztahy mezi rodiči a dětmi, důsledkem spolu s dalšími faktory je populační krize.

Jedním z návrhů jak odstranit tuto hluboce demotivující nespravedlnost při zachování základních prvků průběžného solidárního systému je vazba průběžně vyplácených důchodů nejen na minulé výdělky důchodce ale také a na odvody ekonomicky aktivních dětí do důchodového systému, přičemž by výsledný důchod pochopitelně nemohl poklesnout pod životní minimum. Takový spravedlivější systém by přirozeně rodiče motivoval nejen k vyššímu počtu dětí, ale i k jejich výchově v ekonomicky produktivní jedince, kteří se navíc nevyhýbají své povinnosti odvádět významnou část svých příjmů do důchodového systému. Příznivější populační vývoj by potom umožnil akumulaci povinných kapitálových fondů jako druhého stabilizačního pilíře penzijního systému.

                 
Obsah vydání       27. 1. 2004
27. 1. 2004 Tony Blair přežil
27. 1. 2004 Bushova vláda přestala tvrdit, že měl Irák zbraně hromadného ničení
27. 1. 2004 Irák: Kdo může za nespolehlivé výzvědné informace: rozvědky či Bush a Blair?
26. 1. 2004 Jak mailovat Britským listům
27. 1. 2004 Karlovy Vary jásají: Slizký ruskojazyčný zločinec před soudem Radek  Mokrý
27. 1. 2004 Sdělovací prostředky v Evropě
27. 1. 2004 Stane se Francie muslimskou zemí?
27. 1. 2004 I v Německu zuří bouře ohledně vysokého školství
26. 1. 2004 George Soros: Spojené státy jsou v rukou extremistů
27. 1. 2004 Bush politicam suam defendit
27. 1. 2004 Průběžný důchodový systém je jednou z příčin populační krize Jiří  Witzany
27. 1. 2004 Radko Kubičko a Štěpán Kotrba v pořadu Lidé od novin
27. 1. 2004 Eurokomisár Peter  Weiss
27. 1. 2004 Vytrácajúce sa politikum Damas  Gruska
27. 1. 2004 Britská ironická komedie The Office vyhrála dva Zlaté glóby
27. 1. 2004 Zn.: Submisivní typ
26. 1. 2004 Sarkozy nabývá na váze Josef  Brož
26. 1. 2004 Blair: Vím, že není jisté, zda tento týden přežiji v premiérské funkci Jan  Čulík
26. 1. 2004 České základní školství je tragédie Jan  Paul
24. 1. 2004 O školství - v ČR i jinde Jan  Čulík
26. 1. 2004 Co nového na Šumavě? Vladimír  Just
23. 1. 2004 USA: Hlavní expert na irácké zbraně hromadného ničení rezignoval
23. 1. 2004 "Zázračná" Atkinsova dieta: Jak to, že můžete jíst, co chcete, a přesto hubnete?
21. 1. 2004 Finanční dary na nový server Britských listů
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
31. 12. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2003