11. 12. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 12. 2003

O nedělitelnosti práva na život

Jako živočišný druh jsme si všichni lidé rovni. Naše možnosti, práva a povinnosti jsou dány prostředím, do kterého jsme se narodili, jeho civilizační úrovní a právním řádem. Trestní právo České republiky nezná sankci v podobě trestu smrti, společnost odmítá uplatnit tento trest i vůči osobám, které vražedným způsobem připravili o život jiného člověka. Zemře-li člověk zaviněním jiné osoby, jsou okolnosti takového úmrtí předmětem vyšetřování a soudního řízení, které v souladu se zákonem stanoví míru odpovědnosti a trestní sazbu.

Ani v důsledku teroristické akce jednotlivce nebo skupiny osob nemůže v České republice nastat jiná situace. Míra odpovědnosti a trestní sazba bude odlišná u osob, které akci provedli a jiná u osob, které akci inspirovali, připravovali, kryli. Nad žádným z obžalovaných nebude vynesen trest smrti, žádný nebude potrestán aniž by mu byla vina prokázána.

Úlohou příslušných institucí státu je odhalit a přivést k trestní odpovědnosti pachatele, přijmout preventivní opatření k znemožnění opakování aktů teroru a k zajištění ochrany občanů před ním.

Osudové události loňského 11. září v New Yorku a Washingtonu byly akty teroru skupiny osob. Bezprostřední pachatelé zahynuli se svými obětmi. Pachateli -- nakolik je známo ze zveřejněných informací - byli státní příslušníci různých zemí, kteří proti civilním cílům použili americká civilní letadla. Akce se vydařila proto, že jejímu provedení nikdo nezabránil. Stále ještě zbývá odhalit další viníky, kteří akci inspirovali, podíleli se na jejím provedení a osoby, které teror podněcují. Tyto potrestat a znemožnit jim opakování aktů teroru jako prevenci ochrany života a majetku občanů.

Odplata, jak kontraproduktivně sdělovací prostředky nazývají operace armády USA na afghánském území, má nepochybně splnit úlohu onoho preventivního opatření proti opakování teroru.

Jsou však vojenské operace v této podobě skutečně prevencí? Nebo jsou odplatou? Lze věřit tomu, že zasahované cíle jsou výhradně zázemím a majetkem teroristů? Jsou usmrcení Afghánci skutečně vinni terorem či jeho podněcováním? Ještě v říjnu loňského roku byla americkou raketou v Kábulu zasažena a zničena budova patřící agentuře OSN zabývající se likvidací min. V troskách zahynuli čtyři afghánští zaměstnanci. Začátkem léta byli bombardováni účastníci svatby na základě mylné informace poskytnuté americkému letectvu v Afghánistánu. Nedementovaným výsledkem bylo čtyřicet nevinných obětí.

Při vší úctě k obětem 11.září nelze počínání americké armády v Afghánistánu schvalovat. Pro zabíjení nevinných není opory v mezinárodním právu, v obecně platných demokratických hodnotách a v lidských právech respektovaných na obou stranách Atlantiku, o mravnosti nemluvě. S režimy jež v minulém století v Evropě vraždili a zabíjeli v zájmu vyšších hodnot různých -ismů je konec. Nikdo si nedovolí obhajovat minulé vraždy a zabíjení protože "účel světil prostředky" nebo proto, že "při kácení lesa lítaly třísky".

Jsme mlčenlivými svědky obdobného počínání jen proto, že jde o vzdálené Afghánce? Ne. Je to horší. Jsme příslušníky civilizace, která ctí dvojí právo na život .

Jedno pro sebe, druhé pro jiné.

Nevinná oběť je nevinnou obětí stejně v patrech newyorských dvojčat jako v afghánském údolí. S jistotou předvídat, odvrátit a zabránit zabíjení nevinných rukami zločinců, teroristů a pomatenců nemůžeme. Odmítnout zabíjení nevinných dílem vojenské mašinerie demokratického státu musíme. Přehlížíme-li rovné právo na život všech jedinců našeho živočišného druhu, pak jsme příslušníky civilizace jejíž budoucnost se halí do soumraku.

                 
Obsah vydání       11. 12. 2003
11. 12. 2003 Ďábel a jeho public relations Štefan  Švec
11. 12. 2003 Budou Češi ve světě pány, nebo otroky? Jan  Čulík
10. 12. 2003 Privatizace válečnictví
11. 12. 2003 Digitální, intelektuální televizní okruh BBC 4: Je to k něčemu?
11. 12. 2003 Hrabal jako žvýkačka Štefan  Švec
11. 12. 2003 Princ a chuďas Petr  Jánský
11. 12. 2003 Brutalita v britských věznicích
11. 12. 2003 Pozor! Nekupujte to! Nový knižní výbor z BL neobsahuje žádné informace o milostných aférách českých hereček!
11. 12. 2003 Téměř polovina peněz na výstavbu cyklostezek zůstala nevyužita
11. 12. 2003 Kunštek produkuje bulvár Pavol  Mazan
11. 12. 2003 Jiří Wolker a současnost
11. 12. 2003 Moc informácií v rozvojovom svete Satya  Sagar
11. 12. 2003 Ty si vrana, ja som vrana Juraj  Špitzer
11. 12. 2003 Robili sme všetko, čo je v našich silách Ivan  Štefunko, Radovan  Geist
11. 12. 2003 Zabite chudobných! Radovan  Geist
10. 12. 2003 Dolar na roz-scestí? Petr  Baubín
11. 12. 2003 Fenomén Bloudil a práce, ukradená lidem Jiří  Šoler
11. 12. 2003 O nedělitelnosti práva na život Lubomír  Molnár
10. 12. 2003 Amerika nemá impérium, nemá totiž politickou moc
9. 12. 2003 Lidská práva nelze vyměnit za bezpečnost
10. 12. 2003 Co znamená Kunderův škleb Štefan  Švec
9. 12. 2003 Jak britští "revoluční komunisté" podporují kauzy nadnárodních korporací
9. 12. 2003 Británie: Vláda tvrdě zasáhne proti úžeře
9. 12. 2003 Jak bojovat proti zadluženosti
10. 12. 2003 Provokativní názory jsou cenné
22. 11. 2003 Adresy redakce
30. 11. 2003 Hospodaření OSBL za listopad 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech