5. 11. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 11. 2003

Nezaměstnanost - odpověď neznají ani přední ekonomové světa

Televize minulý týden oznámila, že úřady práce očekávají do konce roku přírůstek 50 000 nových nezaměstnaných. To je jedno procento lidí v produktivním věku. Tím stoupne nezaměstnanost z dnešních 10% na 11% na konci roku. Srovnáme-li toto číslo s přírůstkem očekávaných nových pracovních příležitostí v nových automobilkách ( v každé cca 3000 lidí) vidíme, že ani investice miliard korun do automobilek nezlepší situaci na pracovním trhu.

Ale je u nás skutečně jen 10% nezaměstnaných?

Vezměme si např. situaci v Mostu, kde si můžeme dokumentovat, že nezaměstnanost v ČR je mnohem hrozivější, než si můžeme domyslet. V Mostu žije celkem 45 611 lidí v produktivním věku -- tj. věku, kdy by měli pracovat. Zaměstnaných je přitom pouze 28 948 lidí - to je 63%. Na úřadu práce je evidováno jen 8070 nezaměstnaných - to je 17%. Tento údaj je používán v oficiální statistice. Výpočtem zjistíme, že 8593 lidí nemá práci, nehledá práci a není evidováno. Kdo jsou tito lidé? Část z nich byla vyřazena z evidence z různých důvodů. Práci nemají, podporu nepobírají a zřejmě se živí všelijakým způsobem. Spočítáme-li si, že to je 20% obyvatel města musíme přiznat, že to číslo je znepokojující. Malá část je možná zaměstnána v šedé ekonomice. Ale je to nepravděpodobné. Tam jsou zaměstnáni aktivní lidé, kteří si kromě práce na černo, najdou čas i na vybírání podpory v nezaměstnanosti. Přece nezahodí možnost si vydělat i na státu. Takže těch 20% jsou lidé, žijící na samém okraji společnosti bez příjmu, bez možnosti žít slušný život. Spolu s legálně nezaměstnanými to je celkem 37% obyvatel města. Čtyři lidé z deseti. Protože situace v ostatních městech je pravděpodobně obdobná, stojíme před hrozbou masy lidí, kteří nemají co ztratit.

Sníží se nezaměstnanost?

Odpověď na otázku je bohužel jasná a jediná : nezaměstnanost v budoucnosti už bude jen a jen růst. Stačí se podívat na sousední státy jako Polsko a Slovensko -- nezaměstnanost tam dosahuje už dnes 18%. Podíváte-li se na počty nezaměstnaných v minulých létech, vidíte, že v každém prosinci je jich více než bylo v lednu. Trend růstu nezaměstnanosti je v posledních třiceti létech stále stoupající a malé sezónní kolísání v průběhu roku nahoru a dolů na tom nic nezmění. Přitom tento trend není lineární, ale exponenciální (jak je vidět na grafu). Jednoduchou extrapolací tohoto trendu zjistíte, že bylo-li v roce 2000 7% nezaměstnaných a je-li dnes 10% nezaměstnaných, potom v roce 2005 jich bude 13 až 14% a v roce 2010 více než 25 až 30%. To jsou znepokojující čísla.

A prognózy ve světě nejsou lepší.

Ve Spojených státech FED (federální reservní systém) oznámil, že inflace v USA se snižuje, protože "nemá šanci kvůli slabému trhu práce. Aktivita v dosud zkomírajícím zpracovatelském průmyslu se mírně zvedla. Ceny zboží jsou stabilní a růst mezd je velmi umírněný. Celá světová ekonomika stagnuje, ale hospodářská krize v Evropě a v Japonsku bude dále sílit a předstihne hospodářskou krizi v USA". Přeloženo do češtiny: přes slabý růst ekonomiky nezaměstnanost stoupá. Lidé nemají peníze, proto nenakupují a ceny musí stagnovat. Poslední studie Davidsonova institutu pro odhady vývoje v USA i v EU na rozvíjejících se trzích oznamuje stále stejný trend: "Ekonomický růst bude pokračovat - současně se budou zvyšovat deficity veřejných rozpočtů a bude se zvyšovat nezaměstnanost. Oživování americké ekonomiky nabírá tempo, ekonomika stále nevytváří pracovní místa, v čemž se může podle ekonomů skrývat riziko". I přes zrychlení hospodářského růstu přišlo v USA jen za jediný měsíc o práci 100 tisíc lidí. Od roku 2001 ztratilo práci v USA skoro 3 miliony lidí. Důvodem je skutečnost, že pomalu doznívají pozitivní impulsy, jež americké ekonomice dodalo Bushovo snížení daní. Většina amerických domácností již peníze stačila utratit a výhled na čtvrté čtvrtletí už není optimistický.

Takže zbývá poslední otázka -- co s tím? Co s tím, když odpověď neznají ani přední ekonomové světa?

                 
Obsah vydání       5. 11. 2003
5. 11. 2003 Politika založená na ropě
5. 11. 2003 Přijatelná nenávist
5. 11. 2003 Británie: zákon o povinných výtiscích rozšířen na digitální publikace, v Česku se připravuje
5. 11. 2003 Skupina "Z toho ven" atakovala reklamu Jan  Paul
5. 11. 2003 Život na dluh díky malé kartičce Jan  Čulík
5. 11. 2003 Kdo hlídá hlídače?
5. 11. 2003 Svoboda a udržitelnost - manifest
5. 11. 2003 Držet hubu a krok Hynek  Hanke
5. 11. 2003 Nezaměstnanost - odpověď neznají ani přední ekonomové světa Josef  Vít
4. 11. 2003 Cathrin Schauer dostala v Německu cenu Žena Evropy Pavel  Kelly-Tychtl
4. 11. 2003 Je zpráva německé pobočky UNICEF o dětské prostituci v ČR útokem na českou národní existenci? Jan  Čulík
5. 11. 2003 Ještě k tomu izraelskému plotu Pavel  Mareš
4. 11. 2003 Urážka pracujících lidí v Britských listech
4. 11. 2003 Zeď, která se staví, má být tím nejlepším řešením? Jana  Malá
5. 11. 2003 Festival MEZIPATRA 2003
13. 11. 2003 Dnes vydáváme výbor Jak Češi bojují - novou knihu z Britských listů
3. 11. 2003 Jak Češi bojují - obsah
1. 11. 2003 Hospodaření OSBL za říjen 2003

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
5. 11. 2003 Skupina "Z toho ven" atakovala reklamu Jan  Paul
5. 11. 2003 Život na dluh díky malé kartičce Jan  Čulík
5. 11. 2003 Nezaměstnanost - odpověď neznají ani přední ekonomové světa Josef  Vít
5. 11. 2003 Držet hubu a krok Hynek  Hanke
5. 11. 2003 Politika založená na ropě   
4. 11. 2003 Evropský pohled na digitalizaci vysílání Zdeněk  Duspiva
4. 11. 2003 Falešné představy globálního kapitalismu Pavel  Houdek
4. 11. 2003 Hitler a moc internetu   
4. 11. 2003 Je zpráva německé pobočky UNICEF o dětské prostituci v ČR útokem na českou národní existenci? Jan  Čulík
4. 11. 2003 Cathrin Schauer dostala v Německu cenu Žena Evropy Pavel  Kelly-Tychtl
3. 11. 2003 Osmnáct zásad Rady Evropy: Poskytování informací o trestním řízení v médiích   
3. 11. 2003 Kouř Jaroslav  Hutka
3. 11. 2003 Reforma bláznů Radek  Sárközi
3. 11. 2003 Na šumavské frontě klid? Vladimír  Just
3. 11. 2003 Američané brzy spustí svou vlastní televizi pro Blízký a Střední východ Martin  Kloubek