21. 10. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 10. 2003

Nemáme-li odpovědi, neomezujme vědu

Reakce na tento článek.

Genetika se díky obnažování naší biologické podstaty, ke kterému v poslední době dochází v nebývalé míře, začíná stále intenzivněji dotýkat otázek společenských, etických a filosofických. Klade otázky, na které nutně potřebuje odpověď, abychom se mohli rozhodnout jak se zachovat, odmítnout pokrok vědy, ohradit ji cestu, po které se může pohybovat a určit meze, kam až smí dojít ? Anebo ji nechat úplnou volnost a smířit se se skutečností, že si třeba nebude počínat tak, jak bychom si přáli?

Zatím si spíše počínáme jako ti, kteří zabíjejí hada od ocasu. A snažíme se nejrůznějšími "zákony" omezovat vědu, namísto toho abychom se soustředili na způsoby jak ovlivňovat její použití.

Lidstvo trpí a vždy trpělo řadou dědičných chorob a špatných dispozic, které bylo obtížné ne-li nemožné odhalit dříve, než došlo k jejich manifestaci. Dnes je díky pokročilé diagnostice možné tyto příčiny našich zdravotních problémů zjistit ještě v době, než se projeví. Dá se říci, že dokonce již v nejranějším stadiu našeho vývoje je možné zjistit zda v našem zárodku nejsou přítomny některé špatné genetické informace. Jinými slovy, někdy dokážeme předpovídat náš osud a bude to stále častější a snazší, tak jak bude přibývat našich znalostí.

Zdálo by se, že je to příznivá zvěst a pro někoho i naděje v tom, že se zároveň podaří najít způsob, jak zabránit, nebo omezit projevy těchto špatných genetických informací o možnosti je opravit ani nemluvě. O naše zdraví pečuje zdravotnický systém, spotřebovávající značné množství prostředků, které do něho plynou z kapes každého z nás v podobě přímých plateb, zdravotního pojištění, z příspěvků zaměstnavatelů (podniků) a příspěvků státu (státní rozpočet). Vedle zdravotního pojištění existují ovšem ještě úrazová pojištění, životní pojištění a další, která sice nejsou povinná. Nicméně všechny tyto instituce mají na naše zdraví pohled ekonomický a byly by nejraději, kdybychom byli celý život zdrávi, žili co nejdéle a vkládané prostředky nespotřebovávali.

Pravda je, že někteří z nás jsou opravdu celý život zdrávi, ale jiní naopak celý život prostůňou. Zdá se tedy, že obava z diskriminace ze strany pojišťoven je oprávněná, že se budou chtít chovat méně vstřícně k těm, o nichž budou moci předpokládat, že budou často nemocní, nebo dříve zemřou. Z toho vyplývá snaha omezit takovým institucím přístup k informacím, a to jsou především informace genetické, které by pro ně z tohoto hlediska mohly být užitečné. Nejlépe tedy takové informace nevytvářet ? Omezit genetické testování ?

Je jistě lepší způsob jak takové diskriminaci zabránit než omezování vědy. Pokud chceme lpět na solidárním způsobu pojišťování, kdy zdraví se budou podílet stejně jako nemocní, pak stačí, aby rozdíl, který by takovou diskriminací mohl vzniknout, byl pokryt z veřejných fondů. Všichni budou přispívat stejným dílem, ale čerpat různě.

Pokud pojišťovnám nedovolíme, aby pojistné zohlednilo podle výsledků genetického testování, ale i třeba vzhledem ke způsobu zaměstnání apod., musí stejně rozložit své náklady na všechny pojištěnce (a zisky na své podílníky). K podobnému dilematu dospějeme právě i v případě genetického vyšetřování před vstupem do zaměstnání. Paradoxně právě častý vznik chorob u osob pracujících v určitém prostředí vedl k odhalení vztahu dědičných vlastností k zátěži vyvolané zaměstnáním. Před mnoha lety byl tak v Kanadě objeven vztah mezi dědičnou poruchou schopností regulovat zánětlivé procesy a prací v nadměrně prašném prostředí obilních sil.

Jistě nikdo nepochybuje o tom, že mezi našimi vlastnostmi a působením prostředí by měl být hledán optimální vztah. Nemělo by to platit i při volbě zaměstnání? Je v tomto případě zákaz genetického testování z hlediska prostředí ve kterém budeme pracovat rozumný? Nebylo by vhodnější vymezit okruh testovaných genů pro různé typy zaměstnání? Vždyť po něčem podobném voláme, zatím na úrovni psychologických testů v případě řidičů, držitelů zbraní a možná i některých zvířat.

                 
Obsah vydání       21. 10. 2003
21. 10. 2003 Pentagon byl varován, že po válce v Iráku vznikne chaos
21. 10. 2003 Cenzura v BBC?
21. 10. 2003 Nekontrolované šíření zbraní podporuje chudobu a utrpení
21. 10. 2003 Pevnost je dobyta, většina Švýcarů chce změnu Josef  Brož
21. 10. 2003 V Praze o slovenské plovárně a o cestě za tmou i světlem... Markéta  Sulovská
21. 10. 2003 Reportér zpravodajství ČT byl terčem vyhrožování
21. 10. 2003 Nemáme-li odpovědi, neomezujme vědu Radim  Brdička
21. 10. 2003 BBC natočila rasistickou scénu v britské policejní akademii Jan  Čulík
21. 10. 2003 Stránky americké CIA a spor s Lichtenštejnskem, neutrálním státem v době války... Ladislav  Kahoun
21. 10. 2003 Člověk zjistí, co si vlastně myslí Štefan  Švec
21. 10. 2003 Nevím, jestli bych byl hrdina
20. 10. 2003 Jsou některé myšlenky, za které stojí trpět? Jan  Čulík
20. 10. 2003 Irák: Cesta k šílenství
21. 10. 2003 Rakúsko a Únia Zolo  Mikeš
21. 10. 2003 Zjednotenie v rozmanitosti alebo zjednotenie omylom? Ivan  Štulajter
21. 10. 2003 Tibet v nové době Miroslav  Polreich
20. 10. 2003 Nejvyšší soud potvrdil krádež budovy Mánesa Jan  Paul
20. 10. 2003 Zavřete huby a buďte šťastni! Pavel  Houdek
1. 10. 2003 Hospodaření OSBL za září 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech