22. 5. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 5. 2002

Reforma veřejné správy a její mezinárodní záludnosti

Občasné správní reformy, v našem případě spíše časté, zpravidla uspořádávají vnitřní záležitosti a proto i unikají zahraničně politickým aspektům, natož aby nějakým způsobem ovlivnily vlastní postavení země. Máme smůlu. Náš případ to rozhodně není. Vytvořili jsme řadu drobných krajů v zájmu naplnění litery ústavy (?), šitou i tak velmi horkou jehlou a opomenuli její hlavní ustanovení, že jsme občany "České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezku". K tomu musel být velmi závažný důvod. Snažme se ho vysledovat.

Idea regionalizace přišla k nám kdysi ještě z Bonnu. Dle Archiv der Gegenwart,1992, 62. Jahrgang, S. Augustin, s. 36534 kancléř Helmut Kohl poté co v Praze slavnostně podepsal Smlouvu o dobrém sousedství a přátelství s Československem (28.2.192) při setkání se slovenským premierem Čarnogurským a předsedou parlamentu Mikloškem v Bratislavě již tehdy zdůrazňoval, že šance Slovenska je v Evropě regionů. Klaus a Mečiar měli pak dost práce, aby ty dva "regiony" od sebe v pohodě rozdělili. Nelze v této souvislosti nevzpomenout ne na rady, ale přímo závažná operativní rozhodnutí NSR proti stanovisku EU i USA ve věci Jugoslávie a jejich důsledky. Národy České republiky a Slovenska žijí v pohodě a srozumění. Hledají ve vlastním národním zájmu racionální důvody k evropské integraci, resp. k připojení se k Evropské unii, která však se dnes nenachází jen v procesu rozšiřování, ale i zcela nutné a nesnadné transformace. V tomto směru již delší dobu probíhá diskuse zda Evropu regionů (NSR) nebo národních států (Francie). Otázka není tak jednoduchá jak předkládám, ale vyjadřuje podstatu.

Jako ideologická příprava v boji za regionalizaci se setkáváme s novým pojmem státnosti, národního zájmu, státní suverenity, vlastenectví, nového chápání mezinárodního práva , neboť dosavadní pojetí patří do minulého, raději předminulého století. Tak je nám to doporučováno německými delegáty při různých setkáních i většinovým česky píšícím německým tiskem, avšak bez vysvětlení, proč s těmito úvahami nepřišli před sjednocením Německa, které naopak jmenovaný Kohl označil za akt znovu získané státnosti a znovunabyté suverenity. Naznačený směr jejich chápání vychází z nového rozložení sil. Zde je postavení malých států ve všech ohledech nesrovnatelné. Opomíjení národních zvláštností a národních zájmů a jejich dávání do protikladu s občanským principem, jak se s tím setkáváme i u našich představitelů (hrad), je od věci neboť přirozený národní prvek a to zvláště český má ve své podstatě občanský charakter a demokratizační náboj. Svým vývojem nabýval i prvky sociální. Není zaměřen proti žádné jiné národnosti, ale naopak je ve své podstatě obranný. V současné době se stále více setkáváme se známkováním z nacionalizmu což slouží k zakrytí jiného mocenského zájmu, třeba i tím, že je snižován a přímo demontován centralizační prvek státnosti a jsou upřednostňovány regiony nejraději nadnárodní. Tento proces má však jenom zástupný charakter a to dokonce v nacionálním zájmu mocných, kteří tak získávají postupný vliv.

Národnost ze své přirozenosti není překážkou k soucítění s ostatními. Národní vědomí je výrazem vnitřní zralosti člověka, jeho ucelenosti a rozvinutím jeho citových a kulturních vazeb. Nenávist a nepřátelství nemůže být spojováno s národní podstatou, ale je snadno zneužitelné.

Naše správní reforma - regionalizace, která se zaštiťuje zájmem přinést moc "dolů" k občanovi se s tímto účelem míjí, jak dokladují svými stanovisky místní zastupitelé s tím, že nešetří čas, ani nepřibližuje výkonnou moc lidem. Vyjadřuje pouze tendenci k demontáži státnosti, která zde jako i v jiných evropských případech se historicky stala jejím vrcholným výrazem národní identity. Mýlí se Miloš Zeman, když agituje, že jeho vláda odstartovala decentralizaci a měla odvahu zbavit se svých pravomocí. Ano i nyní vládnoucí němečtí sociální demokraté převzali beze změny koncepci dřívější vlády ve věci upřednostňování regionalizace. Decentralizaci podpořil i Klaus, ten však neváhal přiznat, že to byla dosud jeho největší politická chyba navíc, jak víme, učiněná v době, kdy se obával osamostatnění Moravy a sám proto vítal i umělý slepenec - Jihlavský kraj.

Velice snadno by se popisovali a komentovali aktivity našich hejtmanů a jejich ambice a to i v oblasti zahraničně politické. Byla by to ale velmi smutná zpráva, ne o využití regionálního fondu z Bruselu, ani o lokálním zájmu, ale o nezodpovědnosti, neuváženosti a krátkozrakosti. Mimochodem v "bruselském" zájmu se naše minikraje musí spojovat a navenek se presentovat jako určité historicky i zájmově nesourodé útvary, takže jižní Morava končí jižně od Prahy (skoro), ale nepatří k ní její vlastní severní kousek. Nu což, když odchází národ odchází s ním i historická území, tentokrát ovšem nehledě ani na ústavu.

Přeshraniční spolupráce je jistě, zvláště pro místní občany dobrá, užitečná a nakonec i přirozená věc. Jeli však utvářena proto, "že centrální řízení bude postupně selhávat a pravomoci se budou přesouvat k regionům" a pro ně bude "po vstupu do EU stejně důležitá spolupráce s českou vládou jako i zemskými (zvláštní úměra) v Horních Rakousích a Dolním Bavorsku". Tolik rektor Jihočeské univerzity F. Střeleček na konferenci v Českých Budějovicích. Navíc za peníze z Pasova, který již několik let velmi úspěšně a téměř absolutně kontroluje náš tisk a to překvapivě i se souhlasem českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Navíc vlastnictví medií, která nejen informují, ale i podstatně ovlivňují a formují veřejné mínění je posuzováno jako tržní předmět a tím i mimo jakoukoliv kompetenci vlády. (min. Dostál). Vykoledoval si pouze svým naivním postojem jednostranné protinárodní a protilevicové (soc. dem. bývá častým terčem) tendence v těchto mediích a to vzhledem k přelívání a možnosti přechodu mediálních pracovníků k soukromým firmám i u medií veřejnoprávních.

Vraťme se ale k podstatě věci. V současné době naše média, experti, poslanci i vláda se intensivně zabývají prezidentskými dekrety. Tato aktivita může být chválihodná a snad i potřebná. Zdá se však, že pouze zastiňuje a možná i účelově samotnou podstatu, která je již v jiné poloze, dnes nejde o minulost ani o důsledky z té doby, ale o naši budoucnost či bytí. O tom je v podstatě i naše prováděná regionalizace.

                 
Obsah vydání       22. 5. 2002
21. 5. 2002 Nad českými novinami: Klaus, Marvanová, komunistický komentátor, vraždy a PR Jan  Čulík
22. 5. 2002 O vstupe Slovenska do NATO a EU: Déja vu
22. 5. 2002 Právní poradna Britských listů: Musím platit za odvoz popelnic? Jaroslav  Štemberk
22. 5. 2002 Reforma veřejné správy a její mezinárodní záludnosti Miroslav  Polreich
22. 5. 2002 Proč nedodržuje katedra politologie VŠE úřední hodiny pro styk se studenty? Aleš  Žďárek
21. 5. 2002 Městečko dojná kráva Radek  Mokrý
21. 5. 2002 Zastánce práv Romů kritizuje zdlouhavé podávání žaloby proti své osobě Jaroslav  Hlaváček
21. 5. 2002 Nebylo lepší, když spolu soutěžily kapitalismus a socialismus (ne stalinismus)?
21. 5. 2002 Ostrava: ve čtvrtek proběhnou dva literární pořady
20. 5. 2002 Kancelář prezidenta republiky zakázala část výstavy na Pražském hradě! Fabiano  Golgo
21. 5. 2002 Umělec nemá právo si instalovat své dílo kdekoliv; avšak Správa Pražského hradu nesmí být pořadatelem cenzurované akce! Jan  Paul, Jaroslav  Štemberk
20. 5. 2002 O autorském čtení, propagandě a profesionalitě Martin  Pilař
21. 5. 2002 Viewegh maskuje ztrátu invence politickou angažovaností Jan  Paul
19. 5. 2002 Univerzita ve Florencii hledá postgraduanta se znalostí médií ve střední Evropě
17. 5. 2002 Glasgow University hledá politologa/ekonoma - odborníka na střední Evropu po r. 1989
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
12. 6. 2002 Čtení na pokračování - Politika s ručením omezeným Jan  Keller
5. 7. 2002 Páteční čtení na pokračování: Střet civilizací ? - Dominance Západu, nebo dialog světových kultur Oskar  Krejčí, Ivo T. Budil, Bob  Fliedr, Tomáš  Halík, Martin  Hekrdla, Stanislav  Komárek, Miloš  Mendel, Vladimír  Nálevka, Zdeněk  Zbořil
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
22. 5. 2002 O vstupe Slovenska do NATO a EU: Déja vu   
22. 5. 2002 Slánské a Novostrašecké listy: o jejich koupi zájem nebyl Daniela  Pilařová
22. 5. 2002 Reforma veřejné správy a její mezinárodní záludnosti Miroslav  Polreich
21. 5. 2002 Pyramídová hra zvaná hypermarkety ? Lubomír  Sedláčik
21. 5. 2002 Nebylo lepší, když spolu soutěžily kapitalismus a socialismus (ne stalinismus)?   
21. 5. 2002 Zastánce práv Romů kritizuje zdlouhavé podávání žaloby proti své osobě Jaroslav  Hlaváček
21. 5. 2002 Umělec nemá právo si instalovat své dílo kdekoliv; avšak Správa Pražského hradu nesmí být pořadatelem cenzurované akce! Jaroslav  Štemberk, Jan Paul
21. 5. 2002 Městečko dojná kráva Radek  Mokrý
21. 5. 2002 Viewegh maskuje ztrátu invence politickou angažovaností Jan  Paul
20. 5. 2002 Americký viceprezident Cheney předpovídá nový útok, ČTK je z toho na větvi Jan  Čulík
20. 5. 2002 MFD a princip: Novinář nikdy nepodlézá mocným Jan  Čulík
20. 5. 2002 Chlapi sobě Jan  Čulík
20. 5. 2002 O autorském čtení, propagandě a profesionalitě Martin  Pilař
20. 5. 2002 Bush v soukromí "absolutně zuřil", že ho kritizovali