19. 4. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 4. 2002

Týdeník Profit: Tchecomalt může znamenat pro ČSOB skoro tři miliardy čistého zisku

Co se v Čechách dostane do novin a co se do nich nedostane. "Tento článek jsem psal původně v listopadu 2001 pro týdeník Profit. Jeho šéfredaktor Ivan Jemelka text přijal, honorář vyplatil, ale zcela bez varování otiskl níže uvedený text, pod kterým jsem byl uveden jako spoluautor," píše Radek Mokrý a pokračuje:

"Podle některých informací měl totiž po určitou dobu týdeník Profit skrytě vlastnit velmi dobře známý Libor Procházka z IPB. Zcela určitě však měl vliv na to, kdo bude nebo nebude jeho šéfredaktorem. Obsah textu tomu nasvědčuje."

Českou sladovnickou společnost chce získat francouzská Malterie Soufflet, ale konkurz obchod komplikuje

Společnosti Tchecomalt Group (TG) je dobrým příkladem velmi tvrdé, ale málo prozíravé obchodní politiky, kterou Československá obchodní banka (ČSOB) uplatňuje vůči klientům bývalé Investiční a Poštovní banky (IPB), a především vůči státu. ČSOB nejdříve poslala Tchecomalt do konkurzu, aby za něj mohla od státu inkasovat náhradu. Když však zjistila, že tuto potravinářskou firmu lze výhodně prodat, začala usilovat všemi prostředky o to, aby byl konkurz zrušen a věřitelům nabídla, že vyrovná jejich pohledávky. Získala by tak totiž asi 3 miliardy korun za prodej Tchecomaltu a navíc 2, 4 miliardy od Konsolidační banky (KoB) - státu, jako náhradu za úvěr, který TG poskytla dříve IPB.

ČSOB se ale právě v těchto dnech snaží vzbudit dojem, že daňoví poplatníci doplatí neuvěřitelnou částkou téměř 200 miliard korun pouze na špatné hospodaření Investiční a Poštovní banky (IPB), kterou ČSOB převzala loni v červnu. Banka již zveřejnila jména firem a osob v jejich vedení, které údajně využívaly svých dobrých vztahů s IPB a půjčky jí nesplácely. Jedná se například o Seliko Group, Vysoké pece Ostrava, Moravan Otrokovice, Vojenské stavby, Z - Group, Svit Zlín ČKD Praha a další. Ve skutečnosti každý občan občané zaplatí ze svého desetisícové částky ČSOB především proto, že stát uzavřel s Československou obchodní krajně nevýhodné smlouvy. Státní konsolidační agentura převzala minulý týden od ČSOB první část aktiv - úvěrů bývalé IPB v celkové výši 4, 32 miliardy korun, které ČSOB ohodnotila jako ztrátové. Podle smlouvy o státní záruce má totiž ČSOB právo prodat KoB jakékoli aktivum někdejší investiční a poštovní za čistou účetní hodnotu. Tedy například úvěr za milion musí KoB koupit rovněž za milion plus úrok. Tato dohoda se vztahuje i na Tchecomalt.

Co je Tchecomalt

Skupina Tchecomalt vznikla na přelomu roku 1997 a 1998. Jde o firmy sdružené kole holdingu Obchodních sladoven a podniků Zemědělského zásobování. Tržní hodnota TG byla odhadnuta na 3 miliardy korun. Vznik skupiny - nákup podílů v dceřinných společnostech - financovala IPB. O TG projevila zájem jedna z největších společností v oboru francouzská Malterie Soufflet. IPB poté převedla TG do holandské společnosti do Lento Investment B.V, kterou investiční a poštovní ovládala. V červnu roku 2000 IPB převzala ČSOB. V témže měsíci už požadovala od TG splacení provozních úvěrů, z nichž společnost zálohuje zemědělcům výrobu surovin, které pak nakupuje a produkuje z nich slad. Banka svůj postup zdůvodnila tím, že nemůže dohledat účetní doklady, které by ji umožňovaly bez rizika v úvěrování pokračovat. Jak později uvedl správce konkurzní podstaty TG Pavel Tomčala, v důsledku toho nesplacené závazky sladařské společnosti dosáhly 200 milionů korun. Bývalý předseda představenstva TG Dušan Falge řekl, že na konkurzní nebezpečí upozorňoval akcionáře i banku několik měsíců, ale pak nezbývalo, než aby požádal soud o vyhlášení konkurzu. Ten byl Krajským soudem v Brně vyhlášen loni v září. Zástupce ČSOB a předseda věřitelského výboru Vít Krejčiřík tvrdí, že představenstvo TG nemělo k vyhlášení konkurzu důvod, a chtělo jím pouze zabránit tomu, aby bylo z vedení firmy odvoláno.

Dopisy věřitelům a soudu

Z dopisu adresovanému Krajskému soudu v Brně ze dne 18. 4. 2001, který podepsali za ČSOB členové představenstva Jan Lamser a Petr Knap, plyne, že banka žádá o zrušení konkurzu. Jako důvod uvádí, že konkurzní správce vybral letos v březnu pro funkci investičního poradce ve věci TG společnost HZ Praha, s.r.o., ačkoli věřitelský výbor požadoval Patria Finance, a.s.. "...ve svém důsledku může tento postup vést k dosažení nižšího výtěžku ze zpeněžení, což povede ke škodě všech věřitelů." Píše se v uvedeném dopise. Dále se v něm konstatuje, že ČSOB proto v dubnu zahájila jednání s ostatními věřiteli TG o tom, že banka jim jejich pohledávky uhradí do výše 100 procent " ... s výjimkou pohledávek ČSOB ...po pravomocném zrušení konkurzu."

Představitelé ČSOB přitom tvrdili, že zrušení konkurzu se domáhali ještě před jeho zahájením.

Z dalších dopisů, které zaslalo nové představenstvo TG rovněž letos v dubnu věřitelům vyplývá, že ČSOB žádala o zrušení konkurzu již v listopadu roku 2000 a v lednu následujícího roku. Případem se poté začalo zabývat i Krajské státní zastupitelství v Brně. Ve výše zmíněných dopisech se vedení sladovnické firmy zavazuje vyplatit svým věřitelům plnou výši jejich pohledávek - ovšem pod podmínkou, že bude pravomocně zrušen konkurz. " Nelze samozřejmě předjímat výsledek konkurzního řízení, avšak domníváme se, že výše nabídka učiněná představenstvem je za daných podmínek pro všechny věřitele nejvýhodnější," píše předseda představenstva TG Otto Bureš a člen vedení společnosti Jan Matějíček. Podle obchodního rejstříku působí současně oba jmenovaní v Bankovním holdingu a.s. , který, jak plyne z internetových stránek ČSOB, je spolu s Tchecomaltem součástí Lento Investment, která zase patří pod Tarpa Securitis B.V. , jež ovládá československá obchodní. Tedy Bureš a Matějíček sotva mohou postupovat v rozporu se zájmy ČSOB.

Pletichy, maření a rezignace

Letos v září konkurzní správce Tomčala požádal o zproštění funkce a nahradila ho Iva Šmídová. "Konkurzní řízení dospělo do fáze prodeje majetkových účastí úpadce zájemcům vzešlých z veřejné obchodní soutěže, kterou se ČSOB snaží za každou cenu zpochybnit," zdůvodnil svou rezignaci Tomčala. Jak dodal, podal v této souvislosti několik trestních oznámení pro maření konkurzního řízení a pletichy při obchodní soutěži. Podle něj ČSOB chce totiž prodat TG sama, aby se nemusela o zisk děli s ostatními věřiteli a nepřišla o státní kompenzaci.

Předseda věřitelského výboru Krejčiřík naopak naznačuje, že soudkyně krajského soudu, Tomčala a původní představenstvo TG mohli být domluveni a mohli postupovat ve společném zájmu. Tomčala prý svým odstoupením unikl trestní odpovědnosti. Soud mu přitom vyplatil neoprávněně vysokou odměnu a tak podobně. Snaha zpochybnit bývalého konkurzního správce je zjevná. K hlavním argumentů patří, že ze soutěže o TG odstoupili některé společnosti například Stamag Ireks, Getreide nebo Setuza.

V pozadí Malterie Soufflet

Zamlčeno ovšem zůstalo to podstatné - odstoupili, protože zjistili, že TG chce stále získat francouzský gigant Malterie Soufflet a patrně už má v Tchecomaltu jistý podíl přes Lento Investment, který ovšem ovládá ČSOB.

To je také podstata celé věci. Československá obchodní poté co loni zastavila TG provozní úvěrování a přivedla jej do konkurzu zjistila,, že v IPB byl již připraven prodej této sladovnické firmy Francouzům zhruba za tři miliardy korun. Vedení banky si snadno spočetlo, že s využitím státní garance by tak z prodeje TG mohlo získat až 6 miliard korun včetně úroků a pustilo se proto do nelítostného boje. Vyměnilo představenstvo TG, správce konkurzní postaty přinutilo k odchodu z funkce, zpochybnilo výběrové řízení a když ani to nestačilo ke zrušení konkurzu, pohrozilo prostřednictvím Lento Investments, které ovládá, českému státu mezinárodní arbitráží.

Kdo za to může

ČSOB nejen chce inkasovat ze státního rozpočtu téměř 200 miliard, ale ještě mu zprostředkovaně hrozí arbitráží. Může si to dovolit . Mohou za to špatné smlouvy, které vláda loni začátkem léta uzavřela s ČSOB o převzetí IPB. Tyto transakční dokumenty z nás ze všech málem činí vazaly jedné soukromé banky.

" Ivan Jemelka

Radek Mokrý"

                 
Obsah vydání       19. 4. 2002
19. 4. 2002 Policie vyšetřuje konkurs Tchecomalt Group Radek  Mokrý
19. 4. 2002 Týdeník Profit: Tchecomalt může znamenat pro ČSOB skoro tři miliardy čistého zisku Ivan  Jemelka
19. 4. 2002 Pavel Tomčala: Odstoupil jsem v zájmu věřitelů Radek  Mokrý
19. 4. 2002 Maďarsko - volby, ve kterých opravdu o něco jde Sam  Vaknin
19. 4. 2002 OSN: Situace v táboře Dženin je "neuvěřitelně hrůzná"
19. 4. 2002 Jak se bránit proti spamům v emailu
19. 4. 2002 Pitomec stojí vedle blbce Lubomír  Sedláčik
18. 4. 2002 Milování Lukáš  Bárta
19. 4. 2002 V Británii nepotřebují čeští občané zdravotní pojištění
18. 4. 2002 President ČLK MUDr. David Rath zneužívá a diskredituje Českou lékařskou komoru Jan  Paul
18. 4. 2002 Jak bohaté země přímo žijí z chudoby chudých zemí
17. 4. 2002 Parazit Stanislav Gross - Kdy se zbaví ČR tohoto "ministra"? Jan  Čulík
12. 6. 2002 Čtení na pokračování - Politika s ručením omezeným Jan  Keller
19. 4. 2002 Šéfredaktor si bere volno/Omluva
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů