19. 4. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 4. 2002

Pavel Tomčala: Odstoupil jsem v zájmu věřitelů

 • Říkáte, že jste odstoupil v zájmu věřitelů. Mohl byste být konkrétnější?
 • Hlavním důvodem mého rozhodnutí byly nepřekonatelné rozpory mezi správcem konkurzní podstaty a největším věřitelem, tedy ČSOB a členy věřitelského výboru, kteří zastupují její zájmy (Vít Krejčiřík jako zástupce ČSOB a.s. a JUDr. Novotný jako zástupce CRF a.s., která je pod kontrolou ČSOB a.s.) ohledně dalšího průběhu konkursního řízení.

  Konkurzní řízení na majetek úpadce TCHECOMALT GROUP, a.s. (TG) přitom dospělo do fáze prodeje majetkových účastí úpadce zájemcům vzešlým z veřejné obchodní soutěže. V této situaci se ČSOB a.s. snaží za každou cenu zpochybnit průběh konkursu a veřejné soutěže, a to prostřednictvím útoků na správce konkursní podstaty. Podávala proto neustále další a další podněty k mému odvolání. A to i prostřednictvím některých členů věřitelského výboru.

  Uvědomil jsem si, že moje osoba je patrně z pohledu ČSOB a.s. největší překážkou dalšího průběhu konkursního řízení. Abych dosáhl co nejrychlejšího uspokojení věřitelů úpadce, jsem se rozhodl požádat soud o zproštění funkce správce konkursní podstaty TG.

  Věděl jsem, že jako správce konkursní podstaty nemám prostředky odolávat masivní včetně mediální kampani vedené proti mé osobě.

 • K vyhlášení série konkursů údajně nebyl důvod. TG měla v době rozhodnutí soudu pohledávky ve lhůtě splatnosti ve výši pouhých 300 tisíc Korun. Na firemních účtech přitom mělo být kolem 40 milionů korun.
 • Před nedávnem Krajský soud odmítl návrhy ČSOB na zrušení konkursu. Číselné údaje, které jsou ve Vašem dotazu, jsou účelově zkreslené. Banka je používá ve svých mediálních výstupech. TG byla insolventní a to vinou ČSOB. Závazky po lhůtě splatnosti v době prohlášení konkursu přesáhly částku 200 milionů Kč.

 • Dalších 60 mil. pohledávek mělo uměle vytvořit bývalé představenstvo. Jaký je váš názor?
 • Nic takového jsem vůbec nenašel. Závazky jsem postupně prověřil všechny a pocházejí z běžné obchodní činnosti. Po prohlášení konkursu byla zpracována mimořádná účetní závěrka, kterou ověřil nezávislý auditor a neobjevil žádné "uměle vytvořené závazky". Jedná se o účelové, mediálně zajímavé tvrzení, které se nezakládá na pravdě.

 • Na vaši osobu bylo podáno několik trestních oznámení. Jako správce konkursní podstaty máte za svá rozhodnutí trestní odpovědnost. To je poněkud nemilé. Autorům zmíněných oznámení by jste rád vzkázal...?
 • Nejsem oficiálně informován o tom, že by na mne v souvislosti s konkursním řízením na majetek TG a Potravinářský holding bylo podáno trestní oznámení. Zatím jsem nebyl nikým kontaktován. Je ale pravda, že sám jsem podal trestní oznámení na některé osoby, a to z důvodu maření konkursního řízení a pletich při veřejné soutěži.

 • Co tím vším vlastně ČSOB a Tomáš Svoboda sledují? (posledně jmenovaný je člen nového představenstva a majitel agentury public relations Knight & Svoboda s.r.o.)
 • Chtějí prodávat majetek zapsaný do konkurzní podstaty sami, bez dohledu konkurzního soudu a věřitelů. Pravděpodobně proto spolupracují s akcionářem Lento Investment, který je propojen s fondy na Kajmanských ostrovech.

 • Mezinárodní arbitráž vedená Lento Investment proti ČR - má naději na úspěch?
 • Nejsem schopen posoudit, zda ano či nikoliv. Je jen paradoxní, že dosud (tedy jeden rok) se nic nedělo. Myšlenka arbitráže se objevila s nástupem pana Tomáše Svobody do představenstva TG. Neumím si představit, jak bude Československá obchodní banka prostřednictvím své prodloužené zahraniční ruky v podobě společnosti Lento investment dávat arbitrážní žalobu na český stát. ČSOB byla, a to včetně akcionáře, představenstvem informována o konkurzní situaci a ničeho neučinily k odvrácení úpadku společnosti TCHECOMALT GROUP, a.s.

                   
  Obsah vydání       19. 4. 2002
  19. 4. 2002 Policie vyšetřuje konkurs Tchecomalt Group Radek  Mokrý
  19. 4. 2002 Týdeník Profit: Tchecomalt může znamenat pro ČSOB skoro tři miliardy čistého zisku Ivan  Jemelka
  19. 4. 2002 Pavel Tomčala: Odstoupil jsem v zájmu věřitelů Radek  Mokrý
  19. 4. 2002 Maďarsko - volby, ve kterých opravdu o něco jde Sam  Vaknin
  19. 4. 2002 OSN: Situace v táboře Dženin je "neuvěřitelně hrůzná"
  19. 4. 2002 Jak se bránit proti spamům v emailu
  19. 4. 2002 Pitomec stojí vedle blbce Lubomír  Sedláčik
  18. 4. 2002 Milování Lukáš  Bárta
  19. 4. 2002 V Británii nepotřebují čeští občané zdravotní pojištění
  18. 4. 2002 President ČLK MUDr. David Rath zneužívá a diskredituje Českou lékařskou komoru Jan  Paul
  18. 4. 2002 Jak bohaté země přímo žijí z chudoby chudých zemí
  17. 4. 2002 Parazit Stanislav Gross - Kdy se zbaví ČR tohoto "ministra"? Jan  Čulík
  12. 6. 2002 Čtení na pokračování - Politika s ručením omezeným Jan  Keller
  19. 4. 2002 Šéfredaktor si bere volno/Omluva
  21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů