28. 1. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 1. 2002

Nový shromažďovací zákon: Předběžná zpráva o mezinárodní ostudě

Jako nůž máslem prošel kontroverzní návrh shromažďovacího zákona hlasováním v prvním čtení ve Sněmovně a směřuje do čtení druhého. Je kuriózní, že i kdyby byl schválen v podobě, jak ho ministerstvo vnitra navrhlo, nestane se tím, čím být měl: "kladivem na demonstranty", pomstou za násilné demonstrace proti finančním institucím v září 2000 a předpisem, který pro shromažďování fakticky obnoví povolovací režim.

Důvod je nasnadě: legislativní kvalita předlohy je tak nízká a její logická struktura natolik chatrná, že i nejbanálnější případy, jimiž se soudy budou podle nového zákona zabývat, mohou skončit u Ústavního soudu, popř. u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, a tam mají slušnou šanci na úspěch.

Na závažnou procedurální vadu předlohy upozornil jako první Ekologický právní servis. Jedná se o to, že svolavatel, který chce napadnout rozhodnutí správního orgánu o zákazu shromáždění, musí soudu do 15 dnů od doručení (jímž se rozumí vyvěšení na úřední desce úřadu) předložit spolu se žalobou písemné vyhotovení rozhodnutí, ovšem nikde v zákoně není stanoveno, v jaké lhůtě mu úřad toto písemné vyhotovení zašle. Tím předloha flagrantně porušuje ustanovení článku 36, odst. 2, Listiny základních práv a svobod, podle nějž každé rozhodnutí orgánu veřejné správy týkající se základních práv a svobod podléhá soudnímu přezkoumání. První případ, kdy úřad zakáže shromáždění a nezašle svolavateli včas své rozhodnutí, může skončit u Ústavního soudu - a na ten se svolavatel může obrátit ihned, po uplynutí patnáctidenní lhůty.

Značně bizarní konstrukci představuje § 9, jímž se stanoví odpovědnost svolavatele za pokojný průběh shromáždění. Hned další věta však tuto odpovědnost fakticky vyvrací, když uvádí, že nemůže-li svolavatel zajistit pokojný průběh shromáždění vlastními silami a prostředky, je povinen požádat o pomoc úřad nebo příslušný útvar policie. Předkladatel si tedy byl vědom, že svolavatel, jenž účastníky shromáždění ani nevybírá, ani nemá možnost k čemukoli je přinutit, nemá - na rozdíl od policie - prostředky, jak pokojný průběh zajistit v případě, že ho některý z účastníků naruší. O pokojný průběh může nejvýš usilovat, jak je to dáno v § 8, písm. c) - jakékoli pokusy přenést na něj odpovědnost, jež by dle dikce předlohy měla být dokonce objektivní (tj. nezávislá na tom, zda svolavatel sám svým jednáním, popř. nečinností narušení zaviní), skončí na tom, že takto deklaratorně stanovená odpovědnost nemá žádné právní důsledky, zejména nelze po svolavateli vyžadovat, aby odčinil škody způsobené účastníky shromáždění, které svolal. I zde se dá očekávat, že Ústavní soud první větu § 9 zruší.

Do téže kategorie spadá povinnost zajistit úklid místa shromáždění a trasy pochodu. Opět se svolavateli stanoví odpovědnost za jednání účastníků demonstrace, které ani nevybírá, ani nad nimi nevykonává takovou pravomoc, aby bylo přiměřené ukládat mu podobné povinnosti.

Konečně pak lze předpokládat, že v praxi neobstojí ani právo úřadů vybírat "kvazisvolavatele" neohlášeného shromáždění a toho pokutovat už za to, že shromáždění neohlásil. Úřady by musely dokázat, že daná fyzická nebo právnická osoba skutečně shromáždění svolala, nejen že se tak v některých věcech projevuje (např. pronáší úvodní projev) - a to může být obtížné, popř. zcela nemožné.

Nový shromažďovací zákon, pokud skutečně projde parlamentem, zavede do shromažďovacího práva stav právní nejistoty hraničící s právním vakuem: předpokládané drakonické sankce budou zřejmě ve většíně případů nevynutitelné. Jediným výsledkem Grossova "protishromažďovacího zákona" může tedy být, že Česká republika si v zahraničí potvrdí pověst země, kde se porušují lidská práva - v daném případě dokonce zákonem.

                 
Obsah vydání       28. 1. 2002
28. 1. 2002 Příbuzní Britů vězněných v táboře X na Kubě "šokováni jejich zadržením"
28. 1. 2002 Brutální videozáznam "koluje v britských mešitách"
28. 1. 2002 Bill Clinton: "Úkolem pro 21. století je tolerance a otevřenost"
28. 1. 2002 Jemná předvolební manipulace od Milana Uhdeho: Ani "intelektuálové", ani "politikové" nemají v normální demokracii přehnaný vliv Jan  Čulík
28. 1. 2002 Nový shromažďovací zákon: Předběžná zpráva o mezinárodní ostudě Tomáš  Pecina
28. 1. 2002 Lidové noviny provedly Cyrilu Svobodovi sprosťárnu Pavel  Kumpán
28. 1. 2002 Obezita: je rostoucí tloušťka obyvatel západních zemí důsledkem nepřirozených životních podmínek?
28. 1. 2002 Občanská společnost je strukturována neprodyšnými hranicemi Jan  Čulík
28. 1. 2002 Jaké léky nám předepisují lékaři - a proč?
28. 1. 2002 CME: Železný neučinil nabídku, že splatí své dluhy
8. 1. 2002 Nekvalitní služby podniku Eurotel Jan  Čulík
9. 2. 2002 Podáváme žalobu na Úřad pro ochranu osobních údajů za nezákonné utajování informací Tomáš  Pecina
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
28. 1. 2002 Nový shromažďovací zákon: Předběžná zpráva o mezinárodní ostudě Tomáš  Pecina
28. 1. 2002 Příbuzní Britů vězněných v táboře X na Kubě "šokováni jejich zadržením"   
28. 1. 2002 Jaké léky nám předepisují lékaři - a proč?   
28. 1. 2002 Bill Clinton: "Úkolem pro 21. století je tolerance a otevřenost"   
28. 1. 2002 Obezita: je rostoucí tloušťka obyvatel západních zemí důsledkem nepřirozených životních podmínek?   
28. 1. 2002 Jemná předvolební manipulace od Milana Uhdeho: Ani "intelektuálové", ani "politikové" nemají v normální demokracii přehnaný vliv Jan  Čulík
28. 1. 2002 Lidové noviny provedly Cyrilu Svobodovi sprosťárnu Pavel  Kumpán
28. 1. 2002 Občanská společnost je strukturována neprodyšnými hranicemi Jan  Čulík
25. 1. 2002 Američtí politikové: Češi potlačují svobodu projevu   
25. 1. 2002 Jsou české banky dražší než americké? Radek  Mokrý
25. 1. 2002 Roger Scruton nabízel za peníze PR články na obranu kouření   
25. 1. 2002 Američané si myslí, že mají právo vládnout světu, varuje britský konzervativec   
24. 1. 2002 Umlčme intelektuály a moralisty! Radek  Batelka
24. 1. 2002 Podmínky v táboře "X" v zálivu Guantánamo budou pod tlakem mezinárodních protestů zmírněny   
24. 1. 2002 Major Stupka: "Policisté ze zásahové jednotky nemusejí mít služební čísla" Tomáš  Pecina