25. 1. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 1. 2002

Amnesty International kritizuje priority španělského předsednictví: Kde zůstala lidská práva?

Při příležitosti projevu španělského předsedy vlády José Maria Aznara před Evropským par-lamentem minulý týden vydala Amnesty International dokument Agenda lidských práv v Evropské unii pro rok 2002 : Memorandum španělskému předsednictví.

Každého půl roku analyzuje Amnesty International - sekce EU pokrok a vyhlídky v politice lidských práv Evropské unie. Své závěry a doporučení pro následující předsednictví vydává v dokumentech - Memorandech. Letošní Memorandum upozorňuje na skutečnost, že se v seznamu priorit předsednictví pro první polovinu roku 2002 neobjevuje ani zmínka o lid-ských právech.

Memorandum připomíná, že po zářijových událostech by se měla debata o budoucí Evropě zaměřit na hodnoty lidských práv a demokracie, na nichž je Unie postavena. "Více než kdy jindy potřebuje Evropská unie ucelenou vizi, jak bude prosazovat své hodnoty jak ve vnitř-ních záležitostech, tak jako klíčový světový aktér. Laekenská deklarace odráží tyto snahy, ty musí být nyní převedeny do programů a priorit předsednictví," říká Dick Oosting, ředitel AI EU v Bruselu.

Ústup lidských práv ve prospěch bezpečnostních otázek je zřetelný v plánech španělského předsednictví. Amnesty International uznává legitimitu EU a jejích členských států k zajištění bezpečnosti svých občanů. Avšak způsob, jakým se země chovají ke svým občanům, jak je chrání, musí vždy podléhat lidskoprávním standardům. Neuvážené prosazování bezpečnost-ních opatření může vést k podkopání azylového systému, kriminalizaci uprchlíků a tím k podpoře xenofobie, diskriminace a rasismu.

Amnesty International ve svém Memorandu mj. doporučuje:

 • španělské předsednictví by mělo dát svému programu jednoznačný lidskoprávní rozměr
 • mělo by zajistit, aby bezpečnostní opatření, jež přijme EU a členské země, plně podlé-hala mezinárodním lidskoprávním normám a standardům včetně Charty základních práv EU
 • předsednictví by mělo důsledně naplňovat lidskoprávní články smluv a vyvinout sys-tém monitoringu dodržování lidských práv jak ve třetích zemích, tak v členských zemích
 • při vytváření společného evropského azylového systému by měl být zajištěn plný soulad s mezinárodními lidskoprávními normami a s uprchlickým právem
 • Před dvěma lety v Tampere si EU stanovila za cíl vybudovat v Evropě "prostor svobody, bez-pečnosti a spravedlnosti". Bez kompromisů by měla přesně k tomuto směřovat. Nyní má na základě Laekenské deklarace Evropská unie jedinečnou příležitost naplnit tento záměr pro-střednictvím lidskoprávní agendy a inspirovat tím okolní svět.

  Plný text Memoranda naleznete na: wwwamnesty-eu.org

                   
  Obsah vydání       25. 1. 2002
  25. 1. 2002 Američané si myslí, že mají právo vládnout světu, varuje britský konzervativec
  25. 1. 2002 Jak to vypadá v "táboře X"
  24. 1. 2002 Podmínky v táboře "X" v zálivu Guantánamo budou pod tlakem mezinárodních protestů zmírněny
  25. 1. 2002 Američtí politikové: Češi potlačují svobodu projevu
  24. 1. 2002 Umlčme intelektuály a moralisty! Radek  Batelka
  25. 1. 2002 Trénovat děti jako štěňata? Miloš  Kaláb
  25. 1. 2002 Amnesty International kritizuje priority španělského předsednictví: Kde zůstala lidská práva? Ľubomír  Majerčík
  25. 1. 2002 CME protestuje proti prodloužení licence TV Nova o dalších 12 let
  25. 1. 2002 Jsou české banky dražší než americké? Radek  Mokrý
  24. 1. 2002 Major Stupka: "Policisté ze zásahové jednotky nemusejí mít služební čísla" Tomáš  Pecina
  25. 1. 2002 Roger Scruton nabízel za peníze PR články na obranu kouření
  25. 1. 2002 Antrax: Američtí vědci "brzo zjistí útočníka"
  25. 1. 2002 Prezident Bush usiluje o zvýšení výdajů na zbrojení o 48 miliard dolarů
  24. 1. 2002 Naděje, strana politických bezdomovců Josef  Brož
  25. 1. 2002 Česká televize vyhlašuje boj neplatičům koncesionářských poplatků Tomáš  Pecina
  24. 1. 2002 Česká republika, Evropská unie a americké impérium Martin D. Brown
  25. 1. 2002 Kniha na dobrou noc: Spiknutí kokotů Radek  Mokrý
  23. 1. 2002 Ilustrace a karikatura v českém tisku Jan  Paul
  25. 1. 2002 Zeman kontra Haider: Golgo zklamal Vlastimil  Čich
  24. 1. 2002 Výzva na podporu vysielania BBC v anglickom jazyku pre banskobystricky region
  9. 2. 2002 Podáváme žalobu na Úřad pro ochranu osobních údajů za nezákonné utajování informací Tomáš  Pecina
  8. 1. 2002 Nekvalitní služby podniku Eurotel Jan  Čulík
  21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů