11. 10. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 10. 2001

Tisková zpráva

Martin Kindernay "pokračuje v porušování závazků vůči svým partnerům v projektu TV 3"

TV3 svolává na zítřek mimořádnou tiskovou konferenci

Společnosti European Media Ventures, S.A. (EMV), a TV3, a.s., (TV3) - investiční partneři v projektu TV3, písemně vyzvali držitele vysílací licence Martina Kindernaye "k zaplacení smluvních pokut" ve výši řádově desítek milionů korun.

Společnosti European Media Ventures, S.A. (EMV), a TV3, a.s., (TV3) písemně vyzvaly Martina Kindernaye (MK), držitele vysílací licence využívané TV3, k zaplacení smluvních pokut ve výši řádově desítek milionů korun, protože prokazatelně porušil celou řadu smluvních závazků vůči svým obchodním partnerům - zahraničním investorům, kteří do rozvoje TV3 s využitím licence MK vložili řádově stovky milionů korun. Jedná se zejména o tyto závazky:

  1. Ve Smlouvě o budoucím převodu licence mezi MK a lucemburskou společností EMV je stanoveno, že v případě zamítnutí převodu licence z MK na KTV (tato firma má sídlo rovněž v Lucembursku) podá MK novou žádost o převod licence, tentokrát však na tuzemskou společnost, kterou po předchozím souhlasu a podle instrukcí EMV za tímto účelem založí. MK toto ujednání porušil tím, že podal žádost o převod licence na svou společnost RTV Galaxie, a.s., kterou bez vědomí EMV založil, aniž tento krok konzultoval s vedením EMV. Žádost o převod licence na tuto společnost podal dokonce přes opakované výzvy EMV, aby se takového jednání nedopouštěl.
  2. V licenční a servisní smlouvě mezi MK a společností TV3, a.s. je stanoveno, že MK nesmí bez předchozího písemného souhlasu TV3 podniknout žádné kroky vedoucí ke změnám své licence, kterou využívá TV3. MK však 17. září 2001 bez vědomí a souhlasného stanoviska TV3 podal k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání již shora uvedenou žádost o převod licence na společnost RTV Galaxie, a.s.
  3. MK podepsal s TV3 také Dohodu o nekonkurenci. V ní se zavázal, že během doby svého působení v TV3 a tři roky poté se nebude na území České republiky podílet na podnikání jiné firmy jako společník nebo akcionář. Tuto Dohodu MK již opakované porušil, tentokrát tím, že se svým bratrem Michalem založil společnost RTV Galaxie, a.s., ve které se posléze stal 100% akcionářem.
  4. Dohoda o nekonkurenci mezi MK a TV3 dále zakazuje MK šířit nebo sdělovat jiným osobám o TV3 nepravdivé či zkreslené údaje, které mohou poškodit dobré jméno společnosti a její postavení v obchodních kruzích, popřípadě jí způsobit jinou újmu. MK opakovaně porušil i tuto klauzuli, když v poslední době několikrát učinil nepravdivá či zkreslující prohlášení pro sdělovací prostředky. Stejně tak poškodil dobré jméno TV3 tím, že zástupcům investorů, vysokým státním činitelům České republiky i Radě pro rozhlasové a televizní vysílání zaslal dopisy obsahující obdobné nepravdivé informace.

Kromě výzvy k zaplacení zmíněných pokut připravují EMV a TV3 další právní kroky proti MK, zejména v otázce náhrady škody (v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu), kterou svým jednáním MK uvedeným společnostem způsobil.

Společnosti EMV, TV3 i KTV hodnotí jednání MK jako bezpříkladnou nekorektnost v obchodních vztazích, zejména s ohledem na to, že MK je společníkem jak mateřské společnosti EMV, tak KTV. Opakovaně se dopustil neetického jednání a klamal své partnery, kteří mu poskytli lukrativní odměnu za ochotu plně se podílet na rozvoji projektu TV3. Ti mu nejdříve jednorázově zaplatili 80 tisíc amerických dolarů, dále mu po celou dobu jeho působení v představenstvu TV3 i zaměstnání ve funkci jednoho z klíčových manažerů vypláceli vysoce nadstandardní odměny, bezúplatně mu věnovali desetiprocentní akcionářský podíl ve společnosti EMV v hodnotě odhadem desítek milionů korun a konečně za něj uhradili jeho osobní i obchodní dluhy z minulé podnikatelské činnosti uskutečňované prostřednictvím dnes zbankrotované společnosti RTV Gemma, s.r.o., jejichž výše činila přibližně 40 milionů korun.

                 
Obsah vydání       11. 10. 2001
11. 10. 2001 My kritickou analýzu a jiné názory prostě NECHCEME SLYŠET! Jan  Čulík
11. 10. 2001 Američané bojují nyní s bin Ladenem o to, kdo vyhraje propagandistickou válku
11. 10. 2001 Obdivujete bin Ladena?
11. 10. 2001 Útok z 11. září byl reakcí na nespravedlnost
11. 10. 2001 Pokud budou Spojené státy pokračovat s leteckými údery, dojde k dalším atentátům v Americe
11. 10. 2001 Útlak v Afghánistánu: lidé se nesmějí ani zastavit na ulici
11. 10. 2001 Obyvatelé Kábulu žijí v děsu z leteckých úderů
11. 10. 2001 Abdull Rahman Salím: Armády muslimských zemí by měly vtrhnout do Británie
10. 10. 2001 Velký a natvrdlý zpěv míru Štěpán  Kotrba
10. 10. 2001 "Rádio Svobodná Evropa je bezpečnostním rizikem hlavního města"
10. 10. 2001 ČTK: České noviny vystaveny útoku hackerů Štěpán  Kotrba
10. 10. 2001 Pecháček odchází ze Svobodné Evropy do Svobodné Evropy Štěpán  Kotrba, Jan  Čulík
10. 10. 2001 RFE-RL končí vysílání ČRo6/RSE, Kindernay stále vlastníkem licence TV3
10. 10. 2001 Martin Kindernay "pokračuje v porušování závazků vůči svým partnerům v projektu TV 3"
10. 10. 2001 Poslanci a Kužvartovo ministerstvo podpoří vratné lahve v obchodech
10. 10. 2001 Zítra vstanu a opařím se čajem Jan  Chleboun
10. 10. 2001 Online rozhovor s Jiřím Svobodou Tomáš  Pecina
8. 10. 2001 Kdy se zbavíme švejkoviny? Jan  Čulík
7. 10. 2001 Držte hubu, Čulíku II. Tomáš  Pecina, Štěpán  Kotrba, Jan  Čulík
6. 10. 2001 Majid Majed má opět problémy s cizineckou policií Tomáš  Pecina
8. 10. 2001 Jak vycházejí Britské listy e-mailem Tomáš  Pecina
5. 10. 2001 Co udělat, pokud nemáte v těchto nových BL české háčky a čárky Jan  Čulík
11. 10. 2001 Jak se dostat ke starším vydáním Tomáš  Pecina