Proč česká vláda stále ignoruje potřebu zaměřit se ve vzdělávání na podstatné oblasti?

Děti je nutné vést ke kritickému myšlení, čím dříve, tím lépe

5. 1. 2017


Americká středoškolská učitelka Lynn Kelleyová v komentáři pro Huffington Post popisuje kurz založený na teorii poznání (epistemologii), kterým provází studenty posledních dvou ročníků střední školy. V rámci kurzu, který je součástí tzv. International Baccalaureate diploma program (mezinárodně uznávané závěrečné středoškolské zkoušky), musejí studenti jednak projít teoretickou průpravou obsahující koncepty a metody z matematiky, přírodních věd, historie, filozofie či etiky, a následně musejí prokázat, že jsou schopni je aplikovat na reálné jevy a události, jako je třeba vnímání násilí vůči afro-americké populaci nebo Trumpovo chování na Twitteru. Kelleyová dochází na základě zkušeností se vzděláváním vlastního syna na základní škole k závěru, že s průpravou ke kritickému uvažování je třeba - tváří v tvář vzrůstající hrozbě manipulací a bezbrannosti velké části populace vůči nim - začínat v rámci vzdělávání co nejdříve. Je trestuhodné, že česká vláda tento problém dlouhodobě ignoruje, ačkoliv by stačilo inspirovat se právě v takových kurikulích, jako je International Baccalaureate.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 6.1. 2017