Nové povinnosti místo nových vizí - zapojte se do diskuse k novele školského zákona

14. 4. 2015 / Petr Chaluš

Chcete další posílení role České školní inspekce, která bude udávat povinnost školám měřit jedním online nástrojem znalosti dětí? Do zákona se k tomuto nástroji přidává odkaz na povinné vzdělávání - znamená to povinnost dětí účastnit se testů a povinnost rodiče to přijmout?

Chcete pro děti a rodiče nové povinnosti od státu, spojené s povinným rokem v mateřské škole? Co když dítěti nebo rodiči způsob výuky v blízké mateřské škole, kde je právě místo, nebude vyhovovat?

Chcete jednotné přijímací zkoušky na střední školy řízené centralizovaně státem, které jen potvrdí tendence zjednodušeného dělení dětí na lepší a horší, na základě unifikovaného testování v rámci přijímacích zkoušek?

Chcete rozšíření státní maturity o povinnost matematiky, která může zastavit mnoho dětí, kterým nevyhovuje pojetí výuky matematiky a testování, na cestě k dalšímu vzdělávání na jakékoli vysoké škole?

Je současnou vzdělávací politikou státu přidat do zákona několik nových povinností pro školy, děti a rodiče a to je vše? Nic jiného nám současná vláda a strategičtí a zodpovědní pracovníci státních úřadů nenabídnou?

Kde je v novele podpora větší otevřenosti škol vůči rodičům, komunitě, světu? Kde je podpora kooperativních, projektových a dalších aktivizačních metod výuky; propojování obsahů do smysluplných celků; změna pohledu na hodnocení jako na formativní a motivační; změna pohledu na žáka jako na “člověka”, který si řídí své učení a budoucnost, na učitele jako profesionála, jenž má nové kompetence podporovat proces učení a nejen předávat předmětové znalosti?

Kde je podpora inovativních ředitelů a učitelů, kteří mohou být lídry inovací ve všech veřejných školách? Osoby s rozhodovacími pravomocemi mají dost informací a určitě tuší, kam směřují tito lídři - vzniká mnoho soukromých školek, základních i středních škol, které mohou postupně umožnit bohatším vrstvám přístup ke kvalitnímu vzdělání, inovativním metodám výuky. Školy zřizované obcemi, kraji a státem mohou zůstat pozadu, kvůli promarněné příležitosti novelizovat zákon směrem k jejich větší otevřenosti a inovaci. A s nimi zůstane pozadu tisíce dětí, kterým rodiče nemohou zaplatit soukromé a jiné alternativně zřízené školy.

V novele školského zákona by se mohla objevit větší podpora klíčových dovedností dětí a klíčových hodnot pro budoucí svět. Podpora role rodičů, kteří mají hlavní vliv na rozvoj dítěte. Více demokracie do řízení veřejných škol. My, všichni občané, se můžeme vyjadřovat, jaké vzdělávání bychom chtěli mít. Nenechávejme vše v rukou ministerstva školství a státních úřadů jako jsou např. Národní ústav vzdělávání, Česká školní inspekce, Cermat apod., které zřejmě nevidí jako prioritu, že zaspáváme významné příležitosti rozvíjet školy pro budoucnost.

My všichni máme odpovědnost za další generace, zda budou připraveny na život ve složité, globalizované společnosti, plné mnoha výzev. Naše děti jsou to nejcennější, co máme, nejen pro rodiče, pro celou společnost, kterou děti budou tvořit dál. Převezmou ji po nás “občansky pasivní” generaci, která v nich pěstuje pocit, že nemohou nic ovlivnit. Zastavíme ten začarovaný kruh? Současné školství nejen často dětem nedává, co potřebují dostat, občas je navíc mate a hází klacky pod nohy. A mohlo by být hůř.

Tisíce dětí mohou být ještě více poníženy srovnávacími testovacími metodami hodnocení, včetně rozhodování o další vzdělávací a profesní kariéře, přitom výzkumy ukazují, že děti za své úspěchy často vděčí zázemí rodin a úspěch často nesouvisí s jejich pílí a snahou. Vypadá to, že bude dále podporován přístup k učitelství jako k předávání roztříštěných informací (pro jejich následné nesmyslné zopakování dětmi v průběžných, přijímacích, maturitních a jiných testech).

Děti pak nedokážou pochopit současný svět jako celek, natož ten budoucí. Žijeme dnes v nedokonalém světě, kde je s nadsázkou „poslední sdílenou“ hodnotou individuální úspěch, přitom škola je jedinečný nástroj pro pochopení dalších hodnot, učení se propojení s životem na jedné planetě jako ve velké rodině. Jenže nic takového není prioritou ani v současné škole, ani v plánované novele školského zákona.

Komentovat plánovanou novelu můžete ZDE nebo jinde v jakékoli formě.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 14.4. 2015