Podobnost čistě náhodná? Ale kdeže!

21. 2. 2011 / Jiří Baťa

Ještě nevyřešená kauza ministra obrany Alexandra Vondry má na vládní úrovni podobnost více než náhodnou. Jde totiž o onu problematickou odpovědnost za vedení (toho kterého) resortu.

Ministr školství Josef Dobeš je velkorysý, ne-li bezstarostný člověk, co se peněz týká. Alespoň to vyplývá z jeho rozhovoru pro sobotní Právo (19.03.2011) na otázku, jak se informace o platech úředníků (MŠ) dostaly do médií, zda to není tak, že odměny jiní úředníci považovali za neobvyklé a proto o nich novinářům řekli. Kromě toho, že na tuto otázku bezprostředně (takticky) neodpověděl, ministr Dobeš mj. řekl:

" Jsem konzervativní člověk. Do dnešního dne jsem si nenechal vyjet seznam odměn. A nedělám to kvůli tomu, abych si ověřil, jestli únik informací je pravdivý, nebo není pravdivý, ale ztratil bych tím důvěru u svých top manažerů. Jestliže jsem jim dal peníze, aby je rozdělili, tak já ani vteřinu nepochybuji, že je rozdělili správně"!

Je proto potřebné uvést, o jaké odměny jde. Tedy alespoň namátkou, protože všechny odměny, zřejmě ty méně nestandardní, uvedeny či zveřejněny nebyly: Jana Machálková, vrchní ředitelka, 145 330 korun, Lucie Kubovičová, ředitelka odboru komunikace, 114 030 korun, Václav Koukolíček, mluvčí ministerstva, 129 321 korun. Je dobré poznamenat, že se jedná o kvartální odměny, tedy odměny za poslední čtvrtrok 2010. (Osobní poznámka: moje manželka si vydělá za rok cca 90 tisíc!) Vezmeme-li v úvahu, že svého času byly silně frekventované nesouhlasné a kritické názory na roční odměny šéfa ČEZ nebo ČD po cca 500 tisících, pak jsou zmíněné odměny úředníků MŠ takřka rovnocenné odměnám šéfů zmíněných subjektů !

Jak dále vyplývá, tyto odměny mohly být vyplaceny proto, že ministerstvo (školství) zeštíhlilo o 18%. Ale také prý proto, aby dal ministr svým podřízeným pocítit, že je považuje za kvalitní, dobře zaplacené úředníky, kteří jsou odolní proti korupci. Pan ministr dodal, že nemá problém s dobře zaplaceným úředníkem! Pozoruhodný postup s ušetřenými penězi! Zeštíhlené ministerstvo ušetřilo, takže proč nedat úředníkům místo tam, kde se peněz dlouhodobě nedostává. Pan ministr má ovšem další plány, ve kterých hodlá propustit stovky úředníků. No sláva, počet byrokratických klotových rukávníků se konečně sníží, dalo by se říci, jenže bude-li pan ministr postupovat naznačeným způsobem, pak s cílem zajistit si dobře placené úředníky odolné proti korupci úspory pro resort (školy, školky, tělovýchova atd.) přijdou vniveč! To nás ten boj s korupcí přijde setsakramentsky draho! Nemluvě o tom, že se lze nadít skutečnosti, že kde se peněz nedostávalo dříve, nebude se dostávat i nadále.

Proč to srovnání s ministrem obrany Vondrou? Protože i Vondra nikdy nic nekontroloval, nikdy nic nepodepisoval, on dokonce ani o mnohém prý vůbec nic nevěděl. Na rozdíl od něj pan ministr Dobeš však ví, co dělá, ale co neví je kolik jeho podřízení (nejspíše oddaní kamarádi či známí z řad VV) na odměnách dostávají, protože jej to nezajímá (jen doufejme, že aspoň ví, kolik berou měsíčně). Tak tomu se říká charakter, prý aby byli odolní proti korupci! Poněkud zde chybí ona tolik pohřešovaná a tolik potřebná odpovědnost a zpětná vazba -- kontrola! Ve vojenské terminologii: důvěřuj, ale prověřuj! Ono se snadno může stát, že budeme mít dobře placené úředníky, a dopadneme stejně jako v tolik nám předhazovaném Řecku! Ti také brali majlant a kam to dopracovali!

Všechny ministerské resorty dnes vyhlašují boj s korupcí. Na první místo staví právě onu finanční zainteresovanost, která by měla zaručovat odolnost svodům ke korupčnímu jednání. Za jistých okolností by se tomu dalo věřit, ale! Dá se tomu věřit bezmezně? Je to opravdu 100% záruka? Pokud se nemýlím, za ta léta od sametové revoluce všechny vlády, poslanci a senátoři byli vždy více jak dobře placeni a jaká je dnes skutečnost? Či snad mají představu, že finance získané úspornými opatřeními půjdou na platy ministrů, ministerských úředníků, poslanců, senátorů a jiných vysokých státních úředníků s předpokladem, že budou--li dostatečně (božsky) placeni a tím pádem i motivováni, že tím se dosáhne vítězství v boji s korupcí? Já tvrdím, že ne! Dvacet let budované vazby mezi politickými představiteli (jedno, zda z řad vlády nebo parlamentu či kde jinde) a tzv. kmotry a jinými zainteresovanými jsou tak zakořeněny, že bude trvat minimálně dalších dvacet let (kdo ví jestli), než se tento nešvar vymýtí. Celosvětový boj s mafií všeho druhu trvá skoro sto let a dosud se ji nepodařilo zdolat!

Klasické a osvědčené nástroje, tedy poctivost, odpovědnost, záslužnost a kvalita práce byly potlačeny natolik, že jediným a ještě dlouho upřednostňovaným motivem budou, jako vždy až na prvním místě, peníze! Jakkoliv se říká, že peníze nejsou všechno, tak dnes to neplatí. Ministr Dobeš vzpomíná tak dlouho proklamovaný zákon o státní službě, alias definitivu. Ano, kdysi to bývala výsada, ale i čest takového úředníka, ale kde ty loňské sněhy jsou! Tak jako se mění přírodní klima a jiná dřívější pozitiva, tak se mění i vztah ke státní službě, přesněji řečeno k práci a odpovědnosti za ni. Konec konců, ekonomické výsledky státního rozpočtu hovoří za všechno. Vláda se farizejsky tváří, že chce vyvést zemi ze srabu, ale na úkor těch nejvíce postižených. "Společnost, která nedokáže pomoci chudým, nedokáže zachránit ani bohaté", řekl kdysi J. F. Kennedy. Jenže koho dnes zajímá, co kdysi navýsost rozumného řekl takový demokrat, jako byl právě Kennedy, že? Zvláště s takovými "demokratickými" experty, jako jsou Drábek, Kalousek, Nečas a vůbec, vláda jako taková!

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 21.2. 2011