Óm mani padmé húm -- myšlenka na prospěch všech bytostí

7. 2. 2011 / Jiří Baťa

Nejsem žádný příznivec či propagátor meditací (z neznalosti věci), nicméně reportáž,kterou jsem si v příloze MAGAZIN sobotního PRÁVA přečetl, na mne dost zapůsobila. Jednak proto, že přesně nevím, oč jde a nejsem tedy zcela v obraze, byť jistého vysvětlení jsem se dočetl a také proto, že si myslím, tak jak jsem to pochopil, že by to k něčemu mohlo být dobré. Proč, to se pokusím vysvětlit.

Ve Sportovní hale v pražských Vysočanech se koncem roku (2010) uskutečnila nonstop meditace tibetského buddhismu. Tomu všemu vévodil sám světoznámý učitel lamu Ole Nydahl (Dánsko). Nehodlám ze široka popisovat a konkretizovat tuto seanci, ale na odpovědi jednoho z účastníků meditace si lze představit, oč jde, nebo oč kráčí. Na povrchní otázku, co meditační proces znamená, říká: "Je to zkrátka logické učení. Žádnou mystiku v tom nehledejte. Zákon příčiny a následku, pročišťování mysli pomocí meditací, odstup od emocí. Myslím, že psycholog by neuspěl lépe." Prosté konstatování, plnohodnotný význam slov. Stejně otevřeně mluví i jiná účastnice, která objasňuje podstatu meditace na soucit a Buddhu Milující oči, který jej ztělesňuje.

"Soucit v buddhistickém pojetí není nějaká lítost nebo sentiment. Moudrost a soucit jsou důležitými kvalitami mysli. V buddhismu se říká, že moudrost je jako oči a soucit jako nohy. Jinými slovy, pokud nemáme správný pohled, nemůžeme vykročit správným směrem. Proto je nutné učit se pracovat se soucitem rovnováze s moudrostí. Mantru soucitu Óm mani padmé húm tak vyslovujeme s myšlenkou na prospěch všech bytostí".

Sportovní hala narvaná více než dvěma tisíci Buddhy (meditujícími) a lama Ole Nydahl pronáší první mantru 48 hodinového meditace: "Óm mani padmé húm!" a celou halou se rozezní tichý cvrkot jako ve včelím úlu. Každý z meditujících totiž drží v rukou "málu", což je 108 navlečených korálků na niti, jež slouží k odpočítávání manter. Na pochopení, co je to mantra, pak objasňuje sám lama Ole: "Mantry fungují, jako když chceme telefonovat Budhům. Na záčátku většiny manter bývá slabika Óm, Ta je jako zdvižení telefonního sluchátka. Pak následuje několik dalších slabik, které se dají přirovnat k telefonnímu číslu konkrétního Budhy. Poté vyslovíme, co od něj vlastně chceme". Mantra Óm mani padmé húm je nejznámější mantra buddhismu. Ta transformuje několik negativních emocí najednou: Óm transformuje pýchu a egoismus, ma žárlivost a závist, ni připoutanost a egoistická přání, pad nevědomost a zmatek, me chamtivost a lakotu a konečně húm nenávist a hněv," říká lama Ole.

Proč toto všechno píši? Jak jsem výše uvedl, přesně nevím oč jde, ale přesto si myslím, že by to mohlo být k něčemu dobré a nechtěně se mi vnucuje fantastická myšlenka a tou je možnost využití podobných meditací v řadách našich politiků. Jak v parlamentu, tak ve vládě. No jen si představte, že za použití mantry Óm mani padmé húm třeba premiér Nečas, ministr Vondra, Schwarzenberg, ale také mnozí další by transformovali místo nepopulárních politických zadání např. pomocí Óm svou pýchu a egoismus, kterými politici v koaliční vládě oplývají mírou nevšední, ni pak by transformovali své těžko udržitelná egoistická přání (senátor Štětina, poslanec Benda apod.), pad nevědomost a zmatek, který ve vládě a parlamentu převládá nad rozumem a pořádkem, me by zase mohla zbavit ministra Kalouska nebo Hegera chamtivosti a lakoty a konečně pomocí húm odbourat nenávist a hněv koaličních politiků vůči svým oponentům v opozici, ale i odborům, stávkujícím a všem nespokojencům, se kterými je pravicová koalice stále "ve při".

No nebylo by to báječné, když by se všechny (hlavně ty současné), problémy řešily lidsky, v klidu a porozumění, bez emocí, vedlejších úmyslů a bez vidiny peněz ulitých z každého výdaje vlády ze státního rozpočtu na státní zakázky, kdyby byly mantrami oproštěny a očištěny jejich mysl a duše s pocitem, že politici jsou tu především od toho, aby sloužili lidem a ne nějakým poťouchlým kmotrům,mafiánům, lobbyistům, tunelářům a jiným příživníkům, resp. politici, kteří se striktně drží stranických programů, nařízení, záměrů a cílů a deptají tuto zem svými egoistickými, arogantními a nezodpovědnými přístupy a jednáním k požadavkům a potřebám občanů pracujících i těch půl milionu nepracujících, zdravých i nemocných, mladých a starých a hlavně těch sociálně slabých.

Zkrátka, kdyby to šlo prosadit nějakou peticí nebo referendem, pak bych se přimlouval, aby se o něčem takovém reálně uvažovalo. Pokud by byl reálný a pozitivní efekt z takové meditace, mohlo by to být později zahrnuto do programového prohlášení vlády či plánů Parlamentu ČR. Myslím, že by se mnou souhlasilo ne málo lidí. Třeba jen proto, že jak jsem výše poznamenal názor jedné z účastnic: Óm mani padmé húm = prospěch všem bytostem, tedy nám všem!

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 7.2. 2011