Kalousek nepřekvapil!

17. 5. 2010

Můj tchán, kterému je 89 let, a moje tchýně, které je 85 let, rovněž dostali do schránky složenky na cca 121 000.-, které komusi dluží, tedy správně řečeno 242 000.- , píše Michal Horák.

Jistě. Je to formální věc, ale oni pracovali v době, kdy se o Kalouskovi nic nevědělo, a do důchodu rovněž odešli před rokem 1989. Není v tomto případě Kalouskův reklamní experiment trochu připitomělý? Tito lidé, nejen že nemohou se podílet na vytváření ekonomického potenciálu na splacení tohoto dluhu, ale dokonce, a to je to podstatné se ani nepodíleli na jeho vytvoření.

Je vůbec otázkou, kdo se na takové zadluženosti podílel, jestliže rozpočty a dělení "medvěda" není záležitostí nikoho jiného než paní a pánů poslanců. Ti si ze sněmovny vytvořili dobré bydlo a vlastně nenesou žádnou odpovědnost.

A není to jen záležitost sněmovny. Podívejme se například na magistrát hlavního města nebo na představitele krajů. Tady mám na mysli obecní rozpočty. Jak to mohou obyčejní lidé ovlivnit, jestliže máme volební systém takový, jaký je a který více méně zaručuje opětnou volbu těch samých exponentů?! Tyto volby a tento volební systém se ve svém výsledku příliš neliší od voleb, které zde probíhaly do ruku 1989.

Dalším problémem je to, že podstatný vliv na tvorbu rozpočtu nemají jenom poslanci, ale různí lobbisté, kteří jsou s jednotlivými politiky a politickými stranami svázáni pupeční šňůrou, která se nazývá prachy a korupce! Neměl tedy pan Kalousek své složenky a na podstatně vyšší částky adresovat někomu jinému?! Jen namátkou jmenuji:

a) exponenti kolem pražské Open card, která sice bude sloužit obyvatelům Prahy, ale již nebude sloužit obyvatelům Kladna -- podivné, že!! Není to trochu nefér! A za tolik peněz, když jiné firmy (banky, provozovatelé karetních center atd. to umí podstatně levněji). Rád bych podotknul, že i velké banky si na tyto služby najímají renomované firmy a nikoliv nějaké začínající amatéry.

b) cyklostezka, jejíž jeden kilometr je tak drahý jako kilometr silnice první třídy a jistě by se dalo pokračovat a vznikl by velmi dlouhý seznam nakonec i jednotlivců, kteří si na našich finančních prostředcích mastí kapsy. Jistě by se v tom seznamu našlo místo i pro pana Kalouska, který zřejmě sám sobě složenku neposlal.

Nuže, to je vysvědčení pro nejen pana Kalouska, ale pro TOP9, která svojí kariéru založila na myšlenkově bezchybné úvaze, pohltit odpadlíky od ODS, KDU a Zelených a vytvořit tak jakousi směsku novodobých přebehlíků, ať již personálních nebo voličských. Osoba pana Schwarzenberga to měla zastřešit puncem solidnosti. To asi ale nestačí.

Občané a voliči, dejte pozor koho budete volit, existují mezi námi totiž lidé, kteří by Vám s radostí takovou složenku poslali v "ostré" podobě a následovně by mohl nastoupit exekutor. Ovšem jenom na ty, kteří takovou složenku dostali. Ti, kterým by nepřišla by samozřejmě zůstali ve svých židlích dále!

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 17.5. 2010