Ne, není to pochopitelné, je to protizákonné!

8. 3. 2010 / Jan Čulík

"Je pochopitelné, že majitel podniku si může beztrestně vybírat svou klientelu, tak jako si vybíráme lidi, které si zveme domů na návštěvu," píše neuvěřitelně ve svém článku o tom, jak v Praze nepustili mladé vzdělané Romy do zábavních podniků Kateřina Švidrnochová. Znovu to poukazuje buď na neuvěřitelnou nevědomost lidí, kteří se v ČR zabývají otázkami týkajícími se Romů, anebo na vyložený rasismus.

An English version of this article is in CLICK HERE

Mám drobnou, možná překvapující zprávu pro paní Švidrnochovou. Ne, majitel zábavního podniku nemůže nevpustit lidi s jinou barvou pleti!

Samozřejmě že je protizákonné nevpustit do zábavního podniku osobu s jinou barvou pleti. Diskriminovaní Romové by měli podat trestní oznámení, zejména pokud si pořídí videozáznam, že stejně oblečení běloši do zábavního podniku vpuštěni byli.

Poznámka ŠOK: Zábavní / stravovací podnik není soukromý prostor / domácnost a jeho majitel je povinen nabízet službu, na kterou dostal od státu koncesi - živnostenský list, za předem známých podmínek všem, kteří podmínky splní. NEMŮŽE si vybírat svou klientelu.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 9.3. 2010