Představte si, že jste Rom v České republice a chcete se domáhat spravedlnosti

9. 3. 2010 / Kateřina Švidrnochová

Nemohu nereagovat na pana Čulíka, který vytrhl jednu větu z kontextu a postavil na ní slovní útok vůči mému článku. Už proto, že od šéfredaktora Britských listů bych toto nečekala. Samozřejmě, že nevpustit kohokoliv z jakéhokoliv důvodu (ať už rasového, náboženského či jiného) je v České republice nezákonné a protiprávní, ale BOHUŽEL pochopitelné. Protože zkuste být v České republice Romem a domáhat se spravedlnosti.

Má věta, vytržená z kontextu, s nádechem ironie hodnotí stávající situaci v naší zemi, kde nechuť, neochota a totální laxnost vládnou mezi zákonodárnými i justičními orgány. Během své praxe jsem zažila nespočet případů, kdy byl někdo z důvodu své rasové příslušnosti diskriminován, ať už v zábavním podniku či v obyčejném obchodě a jen zlomek (jeden případ) se po třech letech tvrdého apelování a pomoci neziskového sektoru dostal k soudu.

Pane Čulíku, já znám zákony České republiky a znám práva občanů, ale zamyslete se. Opravdu se zrovna v naší zemi tyto zákony a práva dodržují? Opravdu si myslíte, že je tak jednoduché se domoci spravedlnosti? Buď jste naivní, nebo si děláte legraci. Nechci vysvětlovat postavení Romů v České republice či "rychlost" českého soudnictví a "ochotu" státních orgánů, protože předpokládám, že každý čtenář těchto stránek o tom ví své.

Víte, slovo "pochopitelné" nemusí mít nutně kladný význam - a bohužel musím konstatovat, že je vlastně i pochopitelné, když člověk vašeho vzdělání hloupě nařkne druhého z rasismu a nevědomosti. Bohužel stále v naší společnosti převládají rychlé soudy a agresivní útoky na druhé, bez jakékoliv objektivity či ochoty nejdříve názor toho druhého pečlivě přečíst či vyslechnout a potom konstruktivně a slušně argumentovat. Bohužel už jsem to musela pochopit, což neznamená, že s tím souhlasím a že mi z toho není smutno.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 9.3. 2010