Vlček se o Tibet s nikým dohadovat nepotřebuje

10. 3. 2010 / Miloslav Vlček

Považuji za nutné se ohradit proti článku Terezy Nosálkové v dnešním vydání Lidových novin s názvem "Poslanci se hádají s Vlčkem o Tibet". Takováto hesla o údajných konfliktech mezi mou osobou a kýmkoli ve Sněmovně ohledně vyvěšování vlajek jsou smyšlená, včetně věty, že jsem chtěl na zelené poslance v roce 2008 "poslat těžkou techniku".

Nepřeji si být médii staven do role odpůrce Tibetu či práva na svobodu projevu. Na podobné aktivity navíc nemám ani jako předseda Poslanecké sněmovny žádné mechanismy. Mou snahou je však zachovat vážnost Poslanecké sněmovny jako instituce a její jednotné a konsekventní vystupování navenek.

Vyvěšení jakékoliv jiné vlajky než České republiky, Evropské unie nebo státu, jehož představitel je na jednání v objektu Poslanecké sněmovny, by totiž mohlo vyjadřovat vůli Poslanecké sněmovny jako celku, neboť jde o součást sídla Poslanecké sněmovny. Ze sídla Poslanecké sněmovny přitom nelze vydělovat ani místnosti poslaneckých klubů.

Danou problematikou se v minulosti zabývaly na svých jednáních dva orgány Poslanecké sněmovny -- Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny a politické grémium.

Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny vzala na vědomí stanovisko k vyvěšování vlajek na budovách PS, a to na své 11. schůzi, která se konala dne 10. dubna 2008. Vedoucí Kanceláře PS informoval členy politického grémia o výsledku jednání o této problematice Stálé komise pro práci Kanceláře PS, a to na jednání dne 22. dubna 2008. Politické grémium v dané věci souhlasilo s tímto stanoviskem:

"Sídlo Poslanecké sněmovny je podle zákona o sídle Parlamentu ČR národní kulturní památkou a v souladu se zákonem o státní památkové péči ji lze užívat pouze způsobem, který odpovídá jejímu kulturně politickému významu. Vlajku České republiky, Evropské unie a státní vlajky vyvěšované v rámci oficiálních zahraničních návštěv, by měly být vyvěšeny na stožárech k tomu určených. Ostatní státní vlajky (jiné vlajky a transparenty) by měly být vyvěšeny na místech k tomu určených se souhlasem politického grémia".

Autor je předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 10.3. 2010