Chtějí-li lidé, aby se v ČR pro dobrotu trpělo, tak dobře...

19. 1. 2010 / Darina Martykánová

Můj článek o péči o staré lidi byl voláním po debatě a hledání systémových řešení. Škoda, že pan Paul svou reakci pojal konfrontačně a můj článek zpětně interpretuje jako obhajobu statu quo a zhýčkaných lidí, co se nechtějí "uskrovnit". Jeho pohled mimochodem přenáší veškerou tíhu na jednotlivce ve smyslu "jsi-li morálně na výši, musíš za to po zásluze trpět". Jsem přesvědčena, že sociální stát je tu od toho, aby dynamiku, která zvýhodňuje sobce, alespoň částečně poupravil. Pokud však v České republice lidé chtějí, aby se pro dobrotu trpělo, bueno, ¡allá ellos!, nebudu jim v tom bránit hledáním systémových řešení.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 19.1. 2010