Vědecký výklad: Jaderná reakce lidské hmoty

19. 1. 2010 / Wenzel Lischka

Popularizace vědy je velmi důležitá. Zbavuje masu zastaralých nevyužitelných předsudků. Přináší do ekonomiky optimistické naděje, a také vnáší do nevyužitelné občanské hmoty klid a vyrovnanost. Třetí tisíciletí je rozhodně věkem jaderné energie. Staré přirozené zdroje a suroviny jsou již vyčerpány. Na pořad dne přicházejí nové technologie a netradiční zdroje energie.

U atomové elektrárny je situace celkem zřejmá. Prostě, do určité hmoty zasunete provokativní tyče z jiné kvalitnější hmoty, a výsledkem je štěpení atomu a uvolňování obrovských kvant využitelné energie.

U reakcí lidské masy je tomu obdobně. Prostě, zasunete do občanské hmoty provokativní reklamu vyšší kvality, než kterou nekvalitní lidská masa vykazuje, a zákonitým výsledkem je štěpení občanské společnosti a vyprchávání kvant její biologické energie. Tuto energii potom pomocí různých sběračů a transformátorů odčerpáváme a převádíme na mechanické, byrokratické, finanční a jiné využitelné formy hodnot.

Problémy nastávají u vyhořelého paliva. Máme dnes sice technologie, které umožňují využívání energie i z odpadní uranové i občanské hlušiny, ale tyto jsou dosud velmi nákladné a neefektivní. Ryzí suroviny jsou mnohem lepší.

Černochy dnes již bohužel nelze využívat. Kvalita jejich hmoty nám již nevyhovuje. Adaptovala se na naše podmínky. Rozdíl potenciálu jejich suroviny a mdlého napětí bílé rasy je již velmi malý. Nepomohla ani emancipace černé rasy. Tato získala stejnou línou a vychytralou kvalitu, jak ta naše. To samé se předtím stalo s emancipací žen. Již také nejsou tak blbé, aby s iluzí rovnoprávnosti, svobody a demokracie na nás muže tak oddaně a poctivě pracovaly jako dříve.

Ano, děláme pokusy, jak průmyslovým způsobem pracovně využívat žlutou rasou. Nic jiného nám nezbývá, neboť jiné barevné rasy již nemáme k dispozici. Bohužel, ti Asiaté jsou však mnohem chytřejší, než se nám původně zdálo. Chytře přebírají iniciativu. Pomalu se situace obrací, a že my, samolibí běloši, budeme zaslouženými otroky příštího uspořádání světa. Tentokrát však bič bude čipový.

Uvolňování energie z organické a humánní hmoty je jistě mnohem výhodnější, než z anorganické. Nenaráží však na reklamně deklarovaná lidská práva a jiné voloviny. Bohužel naše věda a technika není ještě tak vyspělá, abychom atom zotročili tak poslušně jako lidskou mysl a organizmus. Vypadá to, že dodělat své výzkumy nestihneme. Dříve se realisté učili mluvit německy, pak rusky a včera angloamericky. Dnes se učí čínsky.

Kvalitativní rozložení skupenství hmotných látek je zřejmé. Nad skupenstvím plynným nacházíme rozum, mysl a vědomí. Pod ním je skupenství tepelné, pod kterým je skupenství kapalné, a nakonec vespod je skupenství hmoty pevné. Kdo se považuje za hmotu (tělo), je obyčejný vůl, kterého kdekdo zneužívá a používá štěpením hmoty k uvolňování jeho energie.

Vše se řídí energetickým spádem. Znamená to, že kvalitně vyšší energetická hladina postupně klesá na nižší nekvalitní (kvantitativní) hladinu. Není tedy divu, že na nižší duševní (mravní) hladině nalézáme vyšší materiální (kvantitativní) úroveň, zatímco na vyšší mravní (duševní) hladině nalézáme nízkou materiální úroveň.

Pak se pochopitelně situace obrátí, neboť smíchané kvality se na základě sedimentace zákonitě vyrovnávají do příslušné rovnováhy. Na nižší úrovni morální kvality pak tedy shledáme nekvalitní materiální odpad a na vyšší ryzí surovinu. Vše do té doby, než univerzální procesy vše opět nějak přetvoří.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 19.1. 2010