Smysl moderních technologií chápeme

16. 9. 2009 / Jan Sova

Chtěl bych reagovat na tento názor, s kterým zásadně nesouhlasím.

V lékařské diagnostice, počítače umožňují rekonstruovat 3D model lidského těla z ultrazvukových, CT i MRI snímků. Umožňují plánovat strategie (prodeje, prozkoumávání neznámého prostředí, pohybu robotu, ...), jsou skvělým prostředkem pro podporu výuky, vystupují jako podpora v náročné lékařské diagnostice atd. Ve výčtu by bylo možné pokračovat velice dlouho.

Lze oponovat, že výše uvedené způsoby užití počítačů jsou přílliš odborné, než aby se promítly do našeho života. Uvedu tedy jeden konkrétní příklad, který se v minulém týdnu stal v mém bezprostředním okolí.

Jistá firma H. lákala na nábor nové spolupracovníky. Nábor byl velice podezřelý a skládal se z několika drobných schůzek. Skutečný název společnosti byl téměř do podpisu smlouvy tajen (resp. lidé vystupovali pod jinými firmami). Nicméně těsně před podpisem smlouvy se název společnosti objevil. Byl jsem (naprosto správně!) požádán, abych o společnosti nalezl co budu moci. Díky Google to bylo nesmírně snadné.

Jakmile jsem dostal klíčová slova - název společnosti - téměř okamžitě jsem nalezl (Google nalezl) vše co jsme potřebovali.

Pro ilustraci uvedu jen tři slovní spojení, která jsou s názvem společnosti H. díky Google (a jeho způsobu zacházení s informacemi): sekta, pyramidová hra, podvod. Dokonce když do vyhledávacího pole Google zadáte název společnosti H., dostanete jako jednu z nápověd pro vyhledávání slovní spojení "H. podvod". Od podpisu smlouvy bylo ustoupeno a šetřili jsme několik tisíc. Myslím si, že pro tuto společnost (a stovky jiných, které fungují na podobném principu) je Internet doslova pohromou.

Naopak si myslím, že velká část populace má velmi slušnou představu k čemu počítač použít. A také ho správně používá.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 16.9. 2009