18. 11. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 11. 2008

Sedmdesát let od "Dekretu na obranu italské rasy"

Před sedmdesáti lety 17. listopadu 1938 vyhlásil v Římě italský diktátor Benito Mussolinni "Dekret na obranu italské rasy", který otevřel cestu k pronásledování Židů na Apeninském poloostrově. Tím byly téměř bez výjimky přijaty protižidovské zákony a opatření nacistického Německa se všemi důsledky, které nakonec vedly k holocaustu. Mussollini, jeden ze zakladatelů italského fašistického hnutí, které ve svých počátcích nemělo antisemitské rysy, tak postupně pod vlivem Adolfa Hitlera přejal jeho zásady. Je dějinným paradoxem, že jeho rádkyní a milenkou byla v dobách jeho vzestupu ve dvacátých letech minulého století židovka Margherita Sarfattiová (1880 - 1961).

Byla to mimořádně inteligentní žena, socialistka, bojovnice za ženská práva a propagátorka moderního umění. K osudovému sblížení s Benitem Mussolinim došlo v době, kdy byl šéfredaktorem socialistického listu "Avanti !" Založila s ním v roce 1913 časopis "Utopia", propagující revoluční socialismus. Stala se jeho milenkou, která viděla v jeho osobnosti zachránce národa. Programem nově založeného fašistického hnutí vedle zavedení osmihodinové pracovní doby bylo zestátnění zbrojního průmyslu a uzákonění ženských práv. Vraždy a bití fašistických úderek považovala jako cenu za jeho prosazení. Sarfattiová svými známostmi umožnila Mussollinimu, aby se dostal do společnosti intelektuálů a průmyslníků a svými četnými články pomohla fašismu získat mezinárodní uznání a přijatelnost. Iniciovala a financovala fašistický převrat, známý jako "Pochod na Řím". Současně s tím se jí podařilo založit skupinu vybraných malířů italské moderny "Novocento Italiano".

Když se Mussollini v roce 1922 stal ministerským předsedou, stála mu Sarfattiová jako poradkyně po boku. V roce 1925 zveřejnila jeho životopis "Dux", který se stal bestsellerem a byl přeložen do dvou desítek cizích jazyků. Pomohla mu tím ke vstupu na světovou politickou scénu a měla zřejmě pravdu, když prohlásila, že " duce mně musí být vděčný, protože se stal tím, čím jsem jej učinila".

Byla označována za "nekorunovanou královnou Itálie" a Franklin D. Roosevelt ji přijal v Bílém domě. Její největší význam však tkvěl v tom, co učinila pro moderní umělce, především pro malíře, které podporovala jako členka různých komisí. Její moc se zdála neomezená, ovšem až do doby, kdy ji Mussolinni nepotřeboval a byla mu na obtíž. Marně se pokoušela zabránit alianci mezi fašistickou Itálií a nacistickým Německem a nakonec její šedé vlasy, vrásky, židovské rysy a snaha na podílu na moci se staly pro diktátora překážkou.

Po zavedení rasových zákonů v Itálii v roce 1938 musela Margherita Sarfattiová uprchnout do Jižní Ameriky. Odtud se po devíti letech vrátila " fašistka prvé hodiny" zpět do vlasti, ve které za války její sestra zemřela v dobytčím vagóně, když byla transportována do Osvětimi. Nikdy až do své smrti 30. října 1961 nevyjádřila nad svými činy lítost. V Itálii zatím historikové nezpracovali její životopis.

Jde totiž o složité údobí, když v roce 1922 v době fašistického převzetí moci Židé v Itálii byli již dlouho dobu perfektně integrováni v národě a neměli nejmenší podezření, že by mohlo tím dojít k antisemitské politice. Dokonce jednotliví Židé se účastnili zakládání fašistické strany, další byli účastníky Pochodu na Řím a mnozí jejich průmyslníci a obchodníci ji finančně podporovali. Mnozí zastávali postavení i ve veřejných úřadech. Mussolinni poměrně dlouho zaujímal ambivalentní stanovisko vůči židovským skupinám a to přesto, že byl nedůvěřivý k tzv. "mezinárodnímu judaismu". Když v roce 1929 uzavřel konkordát s Vatikánem a katolicismus se stal státní církví, byla židovská obec zákonem Falco z roku 1930 podřízena italskému státu jako nekatolická konfese. Pronásledování Židů a jejich diskriminace začalo v roce 1938, když došlo ke sblížení Mussolliniho s Hitlerem. Bylo zaváděno antisemitské učení, které bylo zcela v rozporu s dosavadní italskou tradicí. Nakonec byl vyhlášen manifest italského rasismu "Manifesto del razzismo italiano", který se přihlásil k nacionálně socialistické ideologii a vyhlásil existenci čisté italské rasy, ke které Židé nepřináležejí. Současně s tím byly na podzim vydány dekrety, které vypověděly zahraniční Židy z Itálie a jejich souvěrci byli vypovězeni ze škol, zbaveni všeobecné vojenské povinnosti a propuštěni z veřejných služeb. Židé se stali občany druhého řádu a mnozí z nich, aby se zachránili, přestoupili ke katolickému vyznání. Na pět tisíc jich odjelo do Palestiny, Spojených států a Jižní Ameriky. Někteří raději volili sebevraždu.

Když v roce 1940 byla Itálie vtažena Německem do války, fašistické úderné skupiny se účastnily pronásledování židovského společenství. Synagogy v Terstu, Turínu, Padově a Ferraře byly jako první v Itálii zničeny. V Itálii žijící Židé byli izolováni a zavřeni do táborů. V roce 1943 po porážce Itálie byly zahájeny jejich deportace do vyhlazovacích německých koncentračních táborů. V zemi existoval chaos a některým se podařilo ukrýt se v klášterech nebo u odvážných spoluobčanů. Řada se připojila k partyzánům a aktivně bojovala proti fašistům. Plnou odpovědnost za osud italských Židů měl Mussollini, který se plně podřídil Hitlerovi, protože po vypuknutí války jeho existence na něm přímo závisela. Není bez zajímavosti, že jiný fašistický režim , Francův ve Španělsku, se na antisemitské politice nepodílel a naopak zachránil desetitisícům Židů i mimo jeho území život.

V posledním půl století se život Židů v Itálii normalizoval a našel nové organizační formy. Dvě nejdůležitější společenství v Římě a Miláně sdružují čtyřicetitisícovou obec. Mnohá však zanikla nebo jsou odsouzena k zániku. Zůstává však na ně vzpomínka a stopa, kterou zanechala po staletí v Itálii. Identita Židů přes holocaust zde nadále zůstává.

                 
Obsah vydání       18. 11. 2008
18. 11. 2008 Čeští občané se nenechají zastrašit
18. 11. 2008 Akademická jatka 2008, aneb Gaudeamus Igitur Josef  Švéda
18. 11. 2008 Akademický senát FFUK žádá o navýšení rozpočtu vysokých škol
18. 11. 2008 Jeden z nejvýznačnějších britských soudců odsoudil válku v Iráku jako protizákonnou
17. 11. 2008 Nedokončitelná revoluce Karel  Dolejší
18. 11. 2008 Václav Havel promluvil jako Mongol Ivan  Větvička
18. 11. 2008 O bankách, jež se změnily v latríny Alex  Koenigsmark
18. 11. 2008 Utkejte se se svým náckem Milan  Daniel
18. 11. 2008 Zamyšlení nad globálním vládnutím podle G20: regulace a volný trh Ludmila  Štěrbová
18. 11. 2008 O vlivu ekonomické "vědy" na globální energetické prognózy a jak z toho ven Jindřich  Kalous
18. 11. 2008 Dilema finančních institucí Jan  Mertl
17. 11. 2008 Vláda zastavila "žluté nebezpečí" Milan  Daniel
17. 11. 2008 Sarkozy ustoupil od kritiky protiraketové obrany
17. 11. 2008 Národní raketová obrana USA -- obrana nebo útok? Jan  Tamáš
18. 11. 2008 Pitomost socialismu. Král demagogů a princové -- pohled na jejich díla. Radar Tomáš  Pečený
18. 11. 2008 Proč se Bohumínské usnesení ČSSD tolik utajuje? Jan  Piegl st.
18. 11. 2008 Bohumínské usnesení je výmluva Štěpán  Kotrba
18. 11. 2008 Zasedání G20 bylo úspěchem, neboli Topolánek jako budoucí představitel EU Uwe  Ladwig
18. 11. 2008 Já tě z tý střechy sestřelím!
18. 11. 2008 Sedmdesát let od "Dekretu na obranu italské rasy" Richard  Seemann
18. 11. 2008 Immanuel Wallerstein: Obamovo vítězství -- strach a naděje Immanuel  Wallerstein
15. 11. 2008 Pomáhat a chránit, aneb logika výroků "no, tak vidíte" a "udělali jsme nějaký zákrok..." Michal "Wolf" Vlk
15. 11. 2008 Pokud existuje soudní příkaz, zásah proti squatterům byl oprávněný Alexandr  Vojta
17. 11. 2008 Jen je nechte, ať si hrají - aneb studenti s pseudoproblémy Ivan  David
18. 11. 2008 Kríza je šancou prijať lepšie pravidlá Poul Nyrup Rasmussen
17. 11. 2008 Rudá hvězda na vlajce státu Kalifornie Ivan  Sommer
9. 11. 2008 Hospodaření OSBL za říjen 2008