7. 8. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 8. 2007

O dobré míře, aneb Bylo nebylo

Tento krátký traktát pojednává v minimalistickém stylu o slovesu být a smyslu života.

O historii slovesa být

Mírou všech věcí je člověk, jsoucích, že jsou, nejsoucích, že nejsou. (Prótagorás, zlomek B 1)

Když jsou, tak nemá smysl měřit je tím, že jsou. Když jsou, nebo nejsou, tak nemá smysl měřit je, jestli jsou, nebo nejsou.

Prótagorás asi věřil, že být je bez vztahu k člověku, ovšem člověk se k tomu být může vztáhnout svým měřením věcí.

Ego cogito, ergo sum (René Descartes, Principy, I. odst. 7. Srv. též Meditace II. 9. a Rozprava IV.)

Já vím, proto jsem, ví Descartes. Vědět předchází být.

Jenže já nevím, jak se odehrála historie. Tuším, že člověk dříve vyrobil míru vědět - a změřil jí vědět - dělo se proto vědět vědět. To se v gramatice jeví co já vědět. A později člověk vyrobil míru být - dělo se já vědět být.

O brontosaurech

Když člověk ještě neměří brontosaura mírou být, tak brontosaurus je, nebo není? Brontosaurus ani je, ani není, protože člověk se k němu mírou být nevztahuje. Nikdo nemohl říct větu

Brontosauři jsou.

Když člověk později vyrobil míru být, tak mohl říkat

Před šedesáti milióny let byli na Zemi brontosauři.
Tím ale nijak nezměnil minulost, ve které brontosauři ani byli, ani nebyli. Člověk může mýtizovat, fantazírovat -

Před šedesáti milióny let na Zemi - brontosauři jsou.
I bez poznání člověkem by brontosauři byli.

Bez poznání brontosaurů nebo míry být, to je jedno. Ta věta ničí sama sebe, rozvrací se. To bez poznání člověkem - brontosaurů a být - znemožňuje říct brontosauři by byli. Věta je přesto řečená - co žert, schválnost v modu mýtickém.

O mírách

Mírou člověk měří něco jiného. Medvěd a kráva nejsou míry. Nemohu měřit krávu medvědem ani medvěda krávou.

Míry jsou vědět, prostor, čas, stejné a jiné, stálost a změna, hodnota, smysl, být, žít, počítat, ... Míry vyrábí člověk. Dějí se v jeho soukromí. Člověk mírami ukazuje ze svého soukromí věci tam venku. Pouhým měřením ale tam venku nemůže nic změnit.

Člověk je mírou všech věcí, že jsou, nebo nejsou.

Měřit je druh vědět. Člověk nemůže věděním dát vlastnost být ničemu.

Bůh je tam venku v nebi.

Já to nevím, a proto chci hodnotit jen větu rozvitější -

Já, canterburský arcibiskup Anselm, vím, že Bůh je tam venku v nebi.

Výrobou míry a měřením něčeho tou mírou člověk mění své soukromí - zvětšuje své poznání.

Některé míry neměří tam venku nic, selhávají: osud, někdy smysl, ...

O smyslu života

Míry smysl, hodnota, spravedlnost, dobré a zlé, ... měří jen výrobky člověka.

Smysl života je lidský výrobek, děj rozhodnout se.

Beer is the answer... but I don't remember the question -

Smysl mého života je nesmysl.

Člověk může poznat smysl života jen druhého člověka, nikoliv svého. Co malé dítě jsem četl v Čítance

Starý Bárta padl s lopatou na náspu mrtev. Krásná dělnická smrt!

Od té doby mi to vrtá hlavou. Také jsem tenkrát slyšel v rádiu rozprávět nadutého národního umělce

Smysl mého života je nenechat po sobě na světě jen vypitý měch a vyjedenou mísu.

Člověk může rozhodovat a hloubat o smyslu bytí jen toho, co sám může uvést v bytí: nevědoucího dítěte, autobusu, biologické zbraně, opery, ...

Religiózní koutek

Někteří lidé věří, že Bůh vševědoucí a všemohoucí stvořil také všechny míry.

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, ...

Aby Země byla pustá, musela také být.

Koho Pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje.

Přísloví zobrazuje potíže kněží s vysvětlením smyslu čehokoliv, jak ho vyrábí Pán Bůh.

Smysl mého života je být spasen Bohem skrz mé dobré skutky a žít věčně v nebi.

                 
Obsah vydání       7. 8. 2007
7. 8. 2007 Američané "ztratili" v Iráku 190 000 zbraní
7. 8. 2007 Záhadná obrana XBR radaru v Brdech Stanislav  Kaucký
7. 8. 2007 Rusko instalovalo protiraketový a protiletadlový systém S-400 Štěpán  Kotrba
7. 8. 2007 Stroje, humanismus a evoluce society Miroslav  Vejlupek
7. 8. 2007 Soudce částečně zakázal ekologické protesty proti letecké dopravě
7. 8. 2007 Romský problém v ČRo 6 Štěpán  Kotrba
7. 8. 2007 ■ ■ ■ Marek  Toman
7. 8. 2007 O dobré míře, aneb Bylo nebylo Michal  Kuklík
7. 8. 2007 O médiích ve společnosti z jiného hlediska
7. 8. 2007 Free neznamená pouze zadarmo Štěpán  Kotrba
7. 8. 2007 Jak vychovávat mladé vandaly?
7. 8. 2007 Nový Zéland a Singapur se paktují s darebáky Zdeněk  Vopat
7. 8. 2007 Desaťtisíc Hiroším?
7. 8. 2007 Jak Poláci "zabíjeli sovětské důstojníky"
7. 8. 2007 Krásně zrenovovaná loď...
7. 8. 2007 Kdy budou Zelení opravdu zelení Milan  Daniel
7. 8. 2007 Továrna v Záluží u Mostu nepatřila k našemu "rodinnému stříbru"
7. 8. 2007 Proč se česká média příliš nevěnují výročí svržení atomové bomby na Hirošimu? Daniel  Veselý
6. 8. 2007 Reklama na tabákové výrobky, rozvinutý a rozvojový svět
6. 8. 2007 Nemoc Kijivu odhalil Gorilí klan
6. 8. 2007 Emil Bok (1925 - 2007) Karel  Klaška
6. 8. 2007 Africký kontinent součástí "války proti terorismu" Daniel  Veselý
6. 8. 2007 Americký viceprezident Dick Cheney údajně připravuje teroristický útok v USA Jakub  Rolčík
6. 8. 2007 WWW -- postřik na mediálního škůdce Bohumil  Kartous
6. 8. 2007 Němečtí novináři obviněni z vyzrazování státního tajemství Richard  Seemann
6. 8. 2007 Varování: Wikipedia je cenzurované médium Jan  Zeman
6. 8. 2007 Nejde jenom o radar Boris  Valníček
5. 8. 2007 Topolánkova návštěva v Brdech na YouTube